ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

TCL onoÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 547

   Òƶ¯ÊåÊåTCL P620M/TCL onoÊÖ»úÂÛ̳(bbs.ydss.cn)Ϊ¹ã´óÍæ¼ÒÌṩTCL P620M/TCL onoÊÖ»úÒ»¼üROOT½Ì³Ì,TCL P620M/TCL onoÊÖ»ú¹Ù·½ÏßË¢ROM°ü,TCL P620M/TCL onoÊÖ»úÔ­³§Éý¼¶¹Ì¼þÏÂÔØ,TCL P620M/TCL onoÊÖ»úË¢»ú½Ì³Ì,TCL P620M/TCL onoÊÖ»úË¢»ú¹¤¾ß,TCL P620M/TCL onoÊÖ»úÈí¼þºÍÓÎÏ·ÏÂÔØ,TCL P620M/TCL onoÊÖ»úµçÄÔÁª»úUSBÇý¶¯,TCL P620M/TCL onoÊÖ»úÊÖ»úÆÀ²â,TCL P620M/TCL onoÊÖ»úÊۼۺ͹ºÂòµØÖ·,ΪÄãÌṩ×îÏ꾡µÄTCL P620M/TCL onoÊÖ»ú¹ºÂò×ÊѶÐÅÏ¢¡£
   TCL P620M/TCL onoÊÖ»ú²ÎÊý:¡¾MT6735¡¿¡¾Òƶ¯TD-LTE|Ë«¿¨¡¿¡¾5…¼720P¡¿¡¾2G + 16G¡¿¡¾Android 5.0¡¿¡¾2650ºÁ°²µç³Ø¡¿

  Òƶ¯ÊåÊåTCL P620M/TCL onoÊÖ»úÍæ»úQQ½»Á÷Ⱥ£¨Ðè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý!£©
  ¢ÙȺ£º             ¢ÚȺ£º
Ä¿Ç°TCL P620M/TCL onoÊÖ»úÂÛ̳½Ì³Ì/Èí¼þ/ÓÎÏ·×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏí£¡
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6581 M44 2010-12-13 7897113668312 18877336934 3 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] 0604¸üÐÂ:TCL ONO P620M ÖÐÎÄTWRP(Ö§³Ö¹Ù·½ota£©Ë¢È빤¾ß£¡ºÍroot½Ì³Ì£¡ attach_img  ...23456..156 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2015-5-28 186249734 a1_1a1 Ç°Ìì 10:43
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
TCL onoÊÖ»úÂÛ̳_TCL P620MÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úROM°ü½Ì³ÌÏÂÔØ - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] TCL_P620M_V2.3_RootÏßË¢/TCL oneÊÖ»ú¾Èשͷˢ»ú°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..69 dadasd 2015-5-21 82630741 P620M 2019-10-31 10:34
[½Ì³Ì] ÌṩTCL P620M|TCL ono»ù´øNVRAMÎļþºÍROOT¾­Ñé ÐÂÈËÌû attachment heatlevel  ...23456..32 longsan168 2015-6-1 38223556 P620M 2019-10-30 11:31
[½Ì³Ì] ==TCL onoÊÖ¶¯½øÈë¹Ù·½recovery ½Ì³Ì==== heatlevel  ...23456..107 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-5-28 127730166 xxrr1314b 2019-10-8 20:10
[Ë¢»ú°ü] µÚ¶þ°æ¸üÐÂTCL ONO P620M°²×¿5.1°æflyme_4.5.4.5R¿ÉÕý³£Ê¹Óã¬ÒÑroot attach_img heatlevel agree  ...23456..54 4119695 2016-2-25 64719596 ggttaaoo1 2019-9-19 12:41
[Ë¢»ú°ü] TCL P620M ¾ªÑÞÀ´Ï® amigo3.0 ³¬¼¶Á÷³© ¸øÄã×îºÃµÄÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..49 13126763166 2015-8-6 58724901 wsrdyx 2019-9-9 21:01
[Ë¢»ú°ü] TCL ONO P620M°²×¿5.1°æamigoOS3.1.1¿ÉÕý³£Ê¹Óã¬ÒÑroot attach_img heatlevel  ...23456..39 4119695 2016-2-15 45820220 wsrdyx 2019-9-8 17:54
[Ë¢»ú°ü] TCL_P620M¿çcpuÒÆÖ²MIUI8 6.10.20×îпª·¢°æ attach_img agree  ...23456..18 £¯£Îo£®¥Ý 2016-10-24 2154921 wsrdyx 2019-9-4 14:55
[Ë¢»ú°ü] TCL_P620M MIUIV9.12.14 ÈËÁ³|ÁÁ¶È¿ØÖÆ|Build±à¼­Æ÷|Ë«ÅÅʱ¼ä|ÈýÖ¸¹¦ÄÜ attach_img  ...23456..13 £¯£Îo£®¥Ý 2018-1-15 1549323 lordson 2019-9-4 14:50
[Ë¢»ú°ü] ¡¾»³¾É¡£Juenfy¡¿TCL_P620M MIUI6 7.5.0Îȶ¨°æ attach_img  ...23456..7 £¯£Îo£®¥Ý 2018-1-15 756070 lordson 2019-9-4 14:46
[Ë¢»ú°ü] TCL ono P620M_2.7°æ±¾_150629(¿¨Ë¢+ÏßË¢£©by ʱ´úµÄµ¼º½Õß heatlevel agree  ...23456..84 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2015-6-29 100329633 sssÊÇÊÇÊÇ 2019-8-19 23:06
[Ë¢»ú°ü] TCL Ono-P620M_¹Ù·½¹Ì¼þV2.7°æ±¾-¹«¿ª°æ_¾«¼òÓÅ»¯_ԭ֭ԭζ_ÍêÃÀROOT¿¨Ë¢°ü0829 attach_img heatlevel  ...23456..61 ö©ö© 2015-8-29 72123120 shyday 2019-6-4 19:26
[Ë¢»ú°ü] [Ë¢»ú°ü] µÚÈý°æ¸üÐÂTCL ONO P620M°²×¿5.1°æflyme_4.5.4.5RÐÞ¸´ºôÎüµÆºÍÒƶ¯ÍøÂç attach_img heatlevel agree  ...23456..63 4119695 2016-3-3 75522290 ±¡ÎíÚ¤Ú¤ 2019-5-3 15:06
[Ë¢»ú°ü] amigo3.0.4×îÍêÃÀ³¬¾«¼ò¿¨Ë¢°ü£¬Ç¿ÁÒÍƼö£¬onoÈ«Íø×î°ôµÄµÚÈý·½rom£¬±±±ù·ç³öÆ· attach_img heatlevel agree  ...23456..54 4119695 2015-11-9 64223449 zaqliu8857127 2019-4-9 21:54
[Ë¢»ú°ü] 0604TCL ono P620M_2.6°æ±¾_150604(¿¨Ë¢+ÏßË¢£©by ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img heatlevel agree  ...23456..70 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2015-6-5 83330906 singua 2019-2-13 13:47
[Ë¢»ú°ü] TCL Ono-P620M_¹Ù·½¹Ì¼þ°²×¿5.0.2°æ±¾-Òƶ¯¶¨ÖÆ°æ_¾«¼òÓÅ»¯_ԭ֭ԭζ_ÍêÃÀROOT¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..38 ö©ö© 2015-9-1 45320612 ÎÒÊÇÖíÕ¦°ì 2019-2-5 17:02
[Ë¢»ú°ü] Á´½ÓʧЧ£¬ÇëºöÂÔ attach_img Kanganɳ 2018-12-6 7383 1099438829 2018-12-6 17:23
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÐÇ¿ÕROMÍŶÓ×÷Æ·¡¿P620M_360os1.0_082 attach_img  ...2 rote66 2017-7-6 12725 abc277568881 2018-10-30 17:32
[Ë¢»ú°ü] [Сw]TCL P620M TWRP3.1.0-0 attach_img  ...2345 rote66 2017-5-20 535575 mxyl 2018-10-30 17:03
[Ë¢»ú°ü] TCL_P620M MIUIV9.12.14 ÈËÁ³|ÁÁ¶È¿ØÖÆ|Build±à¼­Æ÷|Ë«ÅÅʱ¼ä|ÈýÖ¸¹¦ÄÜ attach_img  ...234 £¯£Îo£®¥Ý 2018-1-15 392361 lordson 2018-10-30 16:37
[ÌÖÂÛ] TCL P620M FlymeË¢»ú°ü£¬Î¢ÐŲ»ÄÜÅÄСÊÓƵ cocoleiray 2017-5-8 4555 ¿¨‰ô 2018-10-30 15:48
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÐÇ¿ÕROMÍŶÓ×÷Æ·¡¿P620M_Funtouch2.5 1.14.0 attach_img  ...234 rote66 2017-7-6 446489 zhucl007 2018-10-30 15:46
[Ë¢»ú°ü] £ÛСw£ÝP620M Flyme6.7.8.18R Android6.0 Patchrom attach_img  ...23456 rote66 2017-8-29 686769 µ¶¼ûЦ12138 2018-10-30 15:36
[Ë¢»ú°ü] [Сw]TCL P620M SudaMod3.1 attach_img  ...2345 rote66 2017-5-20 581953 ѧϰʹÎÒ¿ìÀÖ 2018-10-30 15:24
[ÇóÖú] ´óÉñ£¬¿ì¾È¾ÈÎÒ£¬ÄÚÖô洢0ÁË Òѻظ´ gllgoe 2017-5-22 5531 ¿¨‰ô 2018-10-30 15:22
[ÎÊÌâ·´À¡] ¡°P620M_2.7°æ±¾_150629(¿¨Ë¢+ÏßË¢£©by ʱ´úµÄµ¼º½Õß¡±Í¨ÖªÀ¸À­²»ÏÂÀ´¡¢²»ÄÜËøÆÁ£¿ zq_g 2017-7-3 2417 ¿¨‰ô 2018-10-30 14:34
[ÆÀ²â] ÁãʳµêÃŵêλÖÃÑ¡Ôñ£¬ÁãʳµêÕ¼µØÃæ»ýÒªÇó ÐÂÈËÌû cfbbir 2017-9-5 1514 ¿¨‰ô 2018-10-30 14:28
[ÌÖÂÛ] MIUI9Îȶ¨°æµÄP620MÒÆÖ²rom»¹Ã»ÓÐÂ𣿠TCL_P620M 2017-11-24 11133 ¿¨‰ô 2018-10-30 14:14
[Ë¢»ú°ü] TCL ono P620M_½ðÁ¢AMIGO3.0.2Ô­³§´¿¾»Î´¾«¼ò_1300wÏñËØ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel agree  ...23456..17 4119695 2015-8-7 19811422 wang87533 2018-10-23 19:46
[ÇóÖú] ¼±Ðèp620mµç³Ø£¬ÄĸöÌÔ±¦ÌìèµêµÄµç³ØÄÜÓ𡣿 Òѻظ´ TCL_P620M 2017-10-28 2765 ¿¨‰ô 2018-10-17 14:34
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÐÇ¿ÕROMÍŶÓ×÷Æ·¡¿P620M_AEX_4.6_unofficial attach_img  ...2345 rote66 2018-2-16 497476 fmd0707 2018-10-17 14:13
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Ð¡w¡¿TCL P620M Sudamod3.1 ͬ²½×îÐÂÔ´Âë±àÒë ¹úÇì°æ attach_img  ...234 rote66 2017-10-3 453360 °²ÒÝÊ°É¢ 2018-10-17 13:59
[Ë¢»ú°ü] £ÛСw£ÝTCL P620M Miui9 mulitrom 7.8.29 ¿ìÈçÉÁµç attach_img  ...23456..7 rote66 2017-9-10 749901 ¿¨‰ô 2018-10-17 13:38
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÐÇ¿ÕROMÍŶÓ×÷Æ·¡¿P620M_360os1.0_082 attach_img  ...2 rote66 2017-7-6 151308 wang542100 2018-10-17 13:12
[Ë¢»ú°ü] £ÛСw£ÝP620M Miui9 7.8.28 ¿ìÈçÉÁµç ÄÚ²âµÚÒ»°æ attach_img  ...23456..14 rote66 2017-8-29 1635171 wang87533 2018-10-17 12:58
[Ë¢»ú°ü] £ÛСw£ÝP620M Flyme6.7.10.31R Android6.0 Patchrom attach_img  ...23 ÎíÂþÃÔ³Ç 2017-11-2 353824 wang87533 2018-10-17 12:49
[Ë¢»ú°ü] £ÛСw£ÝTCL P620M Miui9 mulitrom 7.9.21 ¿ìÈçÉÁµç attach_img  ...23456..13 rote66 2017-10-3 14710034 lordson 2018-10-17 12:06
[Ë¢»ú°ü] £ÛСw£ÝP620M Flyme6.7.11.3R Android6.0 Patchrom attach_img  ...23456 rote66 2017-11-14 667652 µ¶¼ûЦ12138 2018-10-17 11:48
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÐÇ¿ÕROMÍŶÓ×÷Æ·¡¿TCL P620M HiOS0.5 attach_img  ...23 rote66 2017-5-8 251876 µ¶¼ûЦ12138 2018-10-14 14:53
[Ë¢»ú°ü] (2017-8-12)RR-OS(Android 7.1.2)£¬Ô´Âë±àÒ룬ÐÞ¸´Â¼Ïñ£¬Ìí¼ÓMTK¹¤³Ìģʽ¡£ attach_img  ...23456..20 ³¿Ô¡¢ 2017-8-12 23111424 µ¶¼ûЦ12138 2018-10-14 14:52
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÐÇ¿ÕROMÍŶÓ×÷Æ·¡¿P620M MIUi8_MR_7.6.8 attach_img  ...23456..10 rote66 2017-7-6 1086301 lyphone 2018-10-14 13:26
[Ë¢»ú°ü] TCL Ono-P620M_×îйٷ½¹Ì¼þ°²×¿5.0.2°æ±¾-Òƶ¯¶¨ÖÆV2.2°æ_¾«¼òÓÅ»¯__ÍêÃÀROOT¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..36 ö©ö© 2015-9-9 42119938 luang4089 2018-9-10 21:50
[Ë¢»ú°ü] TCL Ono-P620M_¹Ù·½¹Ì¼þV2.7°æ±¾-¹«¿ª°æ_¶Å±ÈÒôЧ_¼òÔ¼·ç¸ñ_ÍêÃÀROOT¿¨Ë¢°ü0919 attach_img heatlevel agree  ...23456..53 ö©ö© 2015-9-19 63121759 huang134165 2018-6-14 15:44
[½Ì³Ì] MTK ¹¤³Ìģʽ Ò»ÌõÃüÁî¸ã¶¨imei¡£²»ÐèҪˢ»ú  ...2 wzy222 2015-9-10 1920456 ²ËÄñ257 2018-5-26 13:10
[Ë¢»ú°ü] TCL P620M Ë¢»ú°ü °²×¿5.1 ÌåÑé°æµÚÒ»°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..12 13126763166 2015-7-11 13718171 tangyiming32 2018-5-23 21:20

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-11-19 11:26 , Processed in 0.386909 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网