ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6574 M44 2010-12-13 7888113310497 15268883263 ×òÌì 19:11
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] z17s(NX595J)ˢдµÚÈý·½rec+»ñÈ¡rootȨÏÞ+xp¿ò¼ÜÓë¾ÈשÏà¹Ø×ÊÔ´¼¯ºÏÌù attach_img  ...23456..26 ×·¡îÃÎÏë 2018-6-24 30314434 ÉË³Ç¼Ç Ç°Ìì 08:59
  ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇz17s_NX595J_ºÚש9008¾Èש¹Ì¼þ+½â³ýÕ˺ÅËø attach_img  ...23456 ×·¡îÃÎÏë 2019-5-13 71949 wak009 2019-6-26 13:49
  ±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë Ŭ±ÈÑÇZ17S ¹Ù·½½»Á÷Ⱥ 635245098Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´«£¡ attach_img muscle 2017-10-13 01204 muscle 2017-10-13 11:19
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  Ŭ±ÈÑÇZ17SÂÛ̳ Òƶ¯ÊåÊå - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤ81.0|°²×¿8.1|VIPÍâ·Å°æ|¹éÊôµØ|DDKÉèÖÃ|СÃ×ÊÖÊÆ|¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...2 zyyccb 2019-5-11 15358 mangorees@foxma ×òÌì 22:11
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S ¹Ù·½×îРNubia6.0 Éî¶ÈÓÅ»¯ ºÚÓò Magisk19.3 Xposed µä²ØÖÆ×÷ ³¬¼¶Ê¡µç attach_img New ½ã½ãaa 4 ÌìÇ° 357 ganyinglong 4 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S Mokee-P ¶à²ÊÔ­Éú ºÚÓò ÖÇÄܵ÷Ƶ ·ÉËÙÍõÕß Äں˵÷½Ì Magisk οص÷½Ú attach_img New Kanganɳ 4 ÌìÇ° 254 houyitfg 4 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤ-8.1|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸|CPU»ðÁ¦È«¿ª|¹éÊô... attach_img  ...2 zyyccb 2018-11-18 221135 daqidaqi 5 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|»ªÀö±ÚÖ½|×ÀÃ涨Òå|ͼ±ê¶¨Òå|Á÷³©Îȶ¨|¼«¶ÈÊ¡µç|ÍÆ... attach_img  ...2 zyyccb 2019-9-14 12105 tu20020410 2019-9-14 23:40
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤ°²×¿8.1|̧ÊÖÁÁÆÁ|Ô²½ÇÆÁÄ»|Prop±à¼­|²à±ßÀ¸|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¹éÊôµØ|Xp... attach_img  ...23 super12 2018-12-23 24792 love29983 2019-9-8 12:45
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S ħȤ8.1 Îȶ¨Ô´Âë Á÷³©Ê¡µç CPUµ÷½Ú ʱ¼ä¾ÓÖÐ ÔöÇ¿ÉèÖà ΨÃÀºÃÓà ÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..7 super12 2018-10-16 743294 Ò»ÑÛÍû´© 2019-9-6 23:17
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|×ÀÃ涨Òå|ͼ±ê¶¨Òå|°´¼ü×Ô¶¨Òå|CPU×Ô¶¨Òå|ÍƼöʹÓà attach_img  ...23 zyyccb 2019-8-13 26376 zhuangzhixiong 2019-9-5 16:29
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿8.1|VIP°æ|ËøÆÁÅ©Àú|À´µç¹éÊô|V4ÒôЧ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖà zyyccb 2019-5-26 11311 13827846177 2019-9-1 15:44
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|È«ÐÂMOOKE|°²×¿8.1|×îÃÀÔ­Éú|´¿¾»Ê¡µç|V4È«¾ÖÒôЧ|»¶¿ì³Ô¼¦|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ... attach_img  ...234 zyyccb 2019-1-13 391263 wlxkw 2019-8-23 18:43
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S Nubia6.0µä²Ø°æ Éî¶ÈÓÅ»¯ ¶À¼ÒºÚÓò ROOT Ê¡µç½ø³Ì XP ·ÉËÙ ÌرðÍƼö attach_img  ...23456 ½ã½ãaa 2019-1-11 661357 wak009 2019-8-8 16:07
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S V3.21 ¹Ù·½¾«¼ò ROOT LÉèÖà ²à±ßÀ¸ ֪ͨÌØЧ CPU ÍøËÙÐü¸¡ »¤ÑÛģʽ attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2019-8-4 18288 wak009 2019-8-4 15:09
  [ÆÀ²â] Z17s luwlhq 2019-7-26 0127 luwlhq 2019-7-26 04:54
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S×îÐÂÎȶ¨°æ ¾«¼ò°æ Îȶ¨Ê¡µç ¼«ËÙÁ÷³© attach_img  ...23 goodluck1688 2019-6-18 29586 13827846177 2019-7-9 09:06
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤOS|6.28Ô´Âë|¹éÊôµØ|ÖÇÄܵ÷Ƶ|ÍõÕß³©Íæ|Äں˵÷½Ì|οص÷½Ú|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img zyyccb 2019-6-28 11239 927903971 2019-6-28 23:17
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S Nubia6.0-V3.21 Éî¶ÈÓÅ»¯ ºÚÓò²¹¶¡ ROOTȨÏÞ Xposed Ê¡µç½ø³Ì ¼«ËÙÍƼö attach_img  ...2 ½ã½ãaa 2019-6-19 19377 326575196 2019-6-19 21:18
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|MOKEE|°²×¿9.0|±¾ÍÁÔ­Éú|ËøÆÁÅ©Àú|µç»°¹éÊô|µç³ØÑùʽ|Ê¡µçÁ÷³©|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...2 zyyccb 2019-6-15 18355 wak009 2019-6-15 14:38
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S NubiaUI6.0 V3.19 ºÚÓò Ðü¸¡ÖúÊÖ LÉèÖà ÏÂÀ­Å©Àú »¤ÑÛģʽ DPI ÆÁĻԲ½Ç attach_img  ...234 call_meؼСؼҶ 2019-4-12 45626 553255 2019-6-13 01:23
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤOS|°²×¿9.0|VIP¶¨ÖÆ|À´µç¹éÊô|T9²¦ºÅ|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|»ðÁ¦È«¿ª|Ê¡µçÁ÷³© attach_img  ...2 zyyccb 2019-6-4 18440 sundadaya 2019-6-12 14:42
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|Mokee-9.0|¶à²ÊÔ­Éú|V4ÒôЧ|ÖÇÄܵ÷Ƶ|ÍõÕß³©Íæ|Äں˵÷½Ì|Magisk|οØ×Ô... attach_img  ...2 zyyccb 2019-5-21 15334 ÇÇͮͮ 2019-5-21 23:35
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|ËøÆÁÅ©Àú|À´µç¹éÊô|V4ÒôЧ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ... attach_img  ...2 zyyccb 2019-5-17 13603 zhujianmn 2019-5-17 22:03
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤ½ÚÈÕ°æ|¾«ÐĶ¨ÖÆ|Ïà¶Ô´¿¾»|¹éÊôµØ|T9²¦ºÅ|ºÚÓòÊ¡µç|¸ß¼¶ÉèÖÃ|СÃ×... attach_img zyyccb 2019-5-3 4283 lijun1684 2019-5-3 22:26
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|4ÔÂ16ÈÕ|MookeOS|°²×¿9.0|¹éÊôµØ|T9¼üÅÌ|¶¥¼¶Á÷³©|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ... attach_img  ...23 zyyccb 2019-4-16 26653 zhuangzhixiong 2019-4-17 13:45
  [ÇóÖú] Z17S¹Ù·½nubia UI V3.19ϵͳ magisk¿ÉÒÔ°²×° magiskÌí¼Ómagisk-riru-core-v17.1.zip ¿ÉÒÔÖØÆô½øÈ뵽ϵͳ qinaoxue 2019-4-8 0846 qinaoxue 2019-4-8 10:25
  [ÇóÖú] Z17S¹Ù·½nubia UI V3.19ϵͳÄܲ»Äܼ¤»îedxposed APP ÓÐË­³É¹¦°²×°¹ý£¿ fupanxuan 2019-4-6 0176 fupanxuan 2019-4-6 21:20
  [ÇóÖú] ¸÷λ´óÉñ Z17S¹Ù·½nubia UI V3.19ϵͳÄܲ»Äܼ¤»îedxposed APP ÓÐË­³É¹¦°²×°¹ý£¿magiskÌí¼Ómagisk-riru-core-v xt7780 2019-4-6 0203 xt7780 2019-4-6 17:25
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S UI6.0-V3.19 ʱ¼äϸ»¯ Ë«ÅÅÍøËÙ Ò¡»ÎÉèÖà ֪ͨÌØЧ LÉèÖà Բ½Ç ÉÁ¹âµÆ attach_img  ...234 call_meؼСؼҶ 2019-3-21 43698 daqidaqi 2019-4-5 12:24
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|MOOKEOS|°²×¿9.0|À´µç¹éÊô|cpuµ÷½Ú| Á÷³©Ë¿»¬||AIÖÇÄܼӳÖ|ÓÎÏ·Ê×Ñ¡|¸ß... attach_img  ...23 zyyccb 2019-4-4 27511 åÖÌìÌì 2019-4-5 09:53
  [ÌÖÂÛ] Ŭ±ÈÑÇz17Ö§³Öqc4³äµç£¬È´²»Åäqc4³äµçÍ· yudairong 2018-6-23 2695 936180964 2019-3-25 18:01
  [ÌÖÂÛ] ±ÈÈç СÃ×mix2 Ŭ±ÈÑÇz17s ÐԼ۱ȶ¼Ãëɱ ºìÃ×note7p ÀÉÊéÒÕ 2019-3-25 1228 936180964 2019-3-25 18:00
  [ÌÖÂÛ] ÎÒŬ±ÈÑÇz17¾µÍ·²»ÖªµÀÊÇɶ²£Á§£¬¹Ù·½Ã»Ìᣬµ«Ã»Ò»µã»¨ ´ïê»Ìì 2019-3-22 1193 WONIU777 2019-3-23 09:03
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|MOKEE-9.0|¶¥¼¶Ô­Éú|¹éÊôµØ|Å©ÀúÏÔʾ|AIÖÇÄܵ÷Ƶ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...2 zyyccb 2019-3-22 23601 shuaol 2019-3-22 08:36
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿P|ÍêÃÀÔ­Éú|ËøÆÁÅ©Àú|À´µç¹éÊô|¼ò½àÁ÷³©|S8ÅÜÂíµÆ|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23 super12 2019-3-11 26789 mangorees@foxma 2019-3-21 19:00
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17s MOKEE-9.0 ¹éÊôµØ Å©ÀúÏÔʾ ºÚÓò AI Prop±à¼­ ÖÇÄܵ÷Ƶ Magisk ±¾ÍÁ»¯ attach_img Kanganɳ 2019-3-21 1281 2863572470 2019-3-21 13:25
  [Ë¢»ú°ü] nubia Z17s MOKEE-N ±¾µØ»¯ Å©ÀúÏÔʾ Äں˵÷½Ì ºÚÓò Xposed ÖÇÄÜAI ΨÃÀ¶¨ÖÆ ROOT attach_img Kanganɳ 2019-3-18 3287 2863572470 2019-3-18 22:45
  [ÇóÖú] Miflash¿ÉÒÔÖ±½ÓÏßË¢z17sÂð£¿ÐèÒª×öʲôǰ´¦ÀíÂ𣿠wenkiller 2019-3-15 0228 wenkiller 2019-3-15 04:50
  [ÇóÖú] Ææ¹ÖÁË£¬Ë¢ÁËÂÛ̳´óÉñç³É«²£Á§ TWRP ÔÙˢϵͳ¶¼²»¿ª»ú£¬½ø²»ÁËϵͳ qq342068382 2019-3-10 0363 qq342068382 2019-3-10 11:43
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|¼«¶ÈΨÃÀ|ËøÆÁÅ©Àú|¹éÊôµØ|È«ÃæÊÖÊÆ|s8ÅÜÂíµÆ|¸ß¼¶Éè... attach_img  ...234 super12 2019-2-23 412547 15642242923 2019-3-9 14:51
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|MOKEE-9.0|È«ÐÂÔ­Éú|Å·ÃÀ·çÉÐ|»ðÁ¦È«¿ª|AIÖÇÄܿغË|ËøÆÁÅ©Àú|¹éÊôµØ|¸ß... attach_img  ...2 zyyccb 2019-2-27 19426 ÒäÎÞÑÄ 2019-2-27 10:44
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17s MOKEE-9.0 È«ÐÂÔ­Éú Å·ÃÀ·çÉÐ »ðÁ¦È«¿ª AIÖÇÄÜ¿ØºË ÑÕÉ«ÒýÇæ ROOT ºÚÓò attach_img Kanganɳ 2019-2-26 3339 Ò»ÑÛÍû´© 2019-2-26 21:44
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17s MOKEE-7.1 ÍõÕß³©Íæ Äں˵÷½Ì ºÚÓò Xposed οص÷½Ú ΨÃÀ¶¨ÖÆ ÍÂѪ±ØË¢ attach_img Kanganɳ 2019-2-19 2363 f1374896 2019-2-19 17:45
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|È«ÐÂħȤ|¼«¶ÈΨÃÀ|ËøÆÁÅ©Àú|¹éÊôµØ||È«ÃæÊÖÊÆ|AI¶à¹¦ÄÜ|Xp¿ò¼Ü|V4ÒôЧ... attach_img zyyccb 2019-2-18 0357 zyyccb 2019-2-18 19:55

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  © 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2019-9-22 05:38 , Processed in 0.443236 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网