ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊåÌìÓïK-touchÊÖ»úÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦Îª¹ã´óÍøÓÑÌṩÌìÓïK-touchÊÖ»ú¹Ù·½ROMË¢»ú,ÌìÓïK-touchÊÖ»úÉý¼¶¹Ì¼þ,ÌìÓïK-touchÊÖ»úÒ»¼üROOT½Ì³Ì,ÌìÓïK-touchÊÖ»úÈí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÌìÓïK-touchÊÖ»úUSBÇý¶¯,ÌìÓïK-touchÊÖ»ú²úÆ·²ÎÊý,ÌìÓïK-touchÊÖ»úÆÀ²â,ÌìÓïK-touchÊÖ»úÏúÊÛ¼Û¸ñ,ÊÇÄú¹ºÂòÌìÓïK-touchÊÖ»úʱ×îÓмÛÖµµÄÒÀ¾Ý¡£


ÌìÓïK-touchÊÖ»úÂÛ̳ÊÇÒ»¸öÐÂÂÛ̳£¬Ä¿Ç°ÌìÓïK-touchÊÖ»ú×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíÌî³ä£¡
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6578 M44 2010-12-13 7892413418373 wang3265858 ×òÌì 23:17
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÌìÓïK-touchÊÖ»úÂÛ̳-ÌìÓïK-touchÊÖ»ú¹ÙÍøË¢»ú°üROOT½Ì³Ì - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全
博聚网
[¼¯ºÏÌù] nibiru M1/nibiruľÐÇÒ»ºÅÏßË¢¾Èשͷˢ»ú°ü20140807_even92_cwet_yl_kk.zip  ...2345 ±ÌË®¶«Á÷ 2014-9-13 5310922 ]¶ÏÏ߆¬·çóÝ 2019-8-23 23:33
[ÇóÖú] һ̨MT6735»ú×Ó£¬Ì«ÄÑÓÃÁË£¬ÇëÎÊÈçºÎroot£¬»òÕßÊǸÄË¢°²×¿5.0 attach_img runfrog 2019-4-6 0278 runfrog 2019-4-6 21:05
[½Ì³Ì] Äá±È³Nibiru M1ľÐÇÒ»ºÅTWRP Recovery v2.5ÖÐÎĻָ´ÏµÍ³£¬¼ÓÈë»ù´ø±¸·Ý»¹Ô­¹¦ÄÜ  ...23456 ²»°ÜÕ½Éñ 2014-9-19 6612616 yyw619 2019-4-6 19:31
[Ë¢»ú°ü] [Ë¢»ú°ü]Äá±È³nibiru M1ľÐÇÒ»ºÅ»ùÓÚ¹Ù·½×îÐÂÔ­³§ ĬÈÏROOTȨÏÞ ¾«¼òÔöÇ¿¿¨Ë¢ROM attach_img heatlevel  ...23456..15 ²»°ÜÕ½Éñ 2014-10-11 17223233 sucklzz2446 2019-4-5 13:41
[ÌÖÂÛ] ¡¾root¿¨Ë¢°ü+reboot+ÊåÊ幤¾ßÏä¡¿ÍòÄÜroot¿¨Ë¢°ü  ...23456 6345810 2013-3-9 7116365 yingzi1314 2019-2-7 09:24
[ÇóÖú] ÌìÓïK-touch-2AÔõôroot zhiguyun 2018-11-8 0353 zhiguyun 2018-11-8 00:56
[ÌÖÂÛ] ¡¾ÉñÂí¸¡ÔÆ¡¿ÌìÓïW700°²×¿Ô­Éú2.2ROM ¾«¼ò¼ÓÇ¿¼«ËÙ°æ v1.0 attach_img heatlevel  ...23456..29 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-8-3 34330735 liaoyingheng 2018-9-29 04:35
[ÌÖÂÛ] K-TouchÌìÓïW700 °²×¿Ô­Éú¾«¼ò¼ÓÇ¿ÏßË¢ROM alpha3°æ heatlevel  ...23456..38 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-8-4 45431671 liaoyingheng 2018-9-29 04:34
[Èí¼þ] nibiru M1ľÐÇÒ»ºÅ¹Ù·½Ô­³§¿ª»úµÚÒ»ÆÁ»­ÃæÎļþlogo.bin·ÖÏíÏÂÔØ attach_img  ...23 ÆïÊ¿Íõ 2014-9-3 286486 Ê«ºÍÔ¶·½ 2018-7-14 08:45
[ÇóÖú] ÌìÓïh2Äܸã³ÉСÃ×ϵͳÂð COOLMAN123 2018-5-14 0520 COOLMAN123 2018-5-14 21:34
[ÌÖÂÛ] [20110801] K-TouchÌìÓïW700¹Ù·½ÏßË¢°æROM_V3135 heatlevel  ...23456..171 ÎÖG3 2011-8-1 204862492 fengshaui995 2018-5-14 20:29
[Ë¢»ú°ü] [Ë¢»ú°ü]ÌìÓïC986TÌìÓïTOUCH2/TOU CH2 TOUCH3C/TOU CH3C ch3w TOUCH3 L820ÏßË¢¾Èשԭ³§ROM attach_img heatlevel  ...23456..21 aeaeqqqq 2015-5-10 24522754 COOLMAN123 2018-5-14 17:41
[ÇóÖú] ÇóÌìÓïw96Ë¢»ú°ü Òѻظ´ ºÚ¶ñhiàźÃiehi 2017-6-19 1572 jlyg8866 2018-4-13 11:12
[ÌÖÂÛ] ½ñÌìMÓпս̴ó¼Ò½â¿ªW700µÄ¿¨Ë¢ROM£¬×ö×Ô¼ºµÄ¿¨Ë¢°ü£¡ attach_img heatlevel  ...23456..25 mzecn 2011-8-5 29929157 zhsu822 2018-3-12 15:24
[ÌÖÂÛ] [20110801] K-TouchÌìÓïW700¹Ù·½¿¨Ë¢Ë¢°æROM¹Ì¼þ(update.zip)_V3135 heatlevel  ...23456..68 ÎÖG3 2011-8-1 80740056 zhsu822 2018-3-12 15:21
[ÌÖÂÛ] K-TouchÌìÓïW700Ïßˢˢ»ú¹¤¾ßNvMultiDown1.0.1.4 heatlevel  ...23456..251 ÎÖG3 2011-8-2 301179816 zhsu822 2018-3-12 09:02
[½Ì³Ì] ÌìÓïT619ÏßË¢°ü+¹¤¾ß+½Ì³Ì attachment Ìì¿ÕµÄÄÇĨÑô¹â 2016-2-7 23211 18819618429 2017-12-1 20:27
[ÌÖÂÛ] W.R.GÌìÓïk-touch w700 rom V.1.2¿¨Ë¢ROM·¢²¼ heatlevel  ...23456..15 axzz09 2011-8-22 17721570 s434200242 2017-12-1 19:35
[½Ì³Ì] ÌìÓïX1ÏßË¢°ü Touch3es ÏßË¢°ü Ë¢»ú ¾Èש¹Ì¼þ ½Ì³Ì ½âËø Í£Ö¹ÔËÐб¨´í ²»¿ª»úÐÞ¸´ attach_img gasdfasfd123 2015-10-18 42556 ming0060 2017-9-27 17:26
[ÇóÖú] ÇëÎÊÏ ÌìÓïK-Touch K5ÔõôROOT£¿ Òѻظ´ stephen007abtx 2016-10-25 89697 ÎҾͲ»ÐÅ 2017-9-25 21:16
[½Ì³Ì] ÌìÓïnubiru H1CÏßË¢°ü+¹¤¾ß+½Ì³Ì attachment Ìì¿ÕµÄÄÇĨÑô¹â 2016-2-7 13507 ÍêÍêÍêÈ«È«È« 2017-9-1 13:30
[½Ì³Ì] K_Touch2Ë¢miuiv7½Ì³Ì  ...23 qw11347184 2015-10-3 296040 â«ËöÍõÒ¯ 2017-8-21 20:14
[ÇóÖú] ¼±ÇóÌìÓïtouch2AË¢»úÒÔ¼°Ë¢»ú·½·¨ Òѻظ´ goodbin168 2017-4-8 33625 qq333000 2017-8-1 11:30
[½Ì³Ì] ·½±ã¼òµ¥µÄË¢»ú½Ì³ÌºÍÊÖ»ú×ÊѶ lululululu 2015-3-11 42527 k`o 2017-7-29 19:47
[ÇóÖú] ÌìÓï k-touch x6 Ôõôroot ÐÂÈËÌû menmaoyuan 2017-7-29 01304 menmaoyuan 2017-7-29 11:54
[ÇóÖú] ÇóÌìÓïK6 ¹Ù·½´¿¾»¹Ì¼þ ÐÂÈËÌû Ë«·É¿Æ¼¼¡¢ 2017-7-18 31996 Ë«·É¿Æ¼¼¡¢ 2017-7-26 19:05
[¼¯ºÏÌù] ÌìÓïTOU ch5ÊÛºóרÓÃÏßË¢»ú°ü£¬ÏßË¢¾Èש£¬»Ö¸´¹Ù·½£¡Ê¡µç/Á÷³©/Îȶ¨£¡ÎÞ·¨³¬Ô½µÄ¹Ù... attach_img Íò½ðËþ 2015-12-14 52933 xzywuzhen 2017-6-17 16:24
[ÇóÖú] ÌìÓïm3splusÇóroot·½·¨ ÐÂÈËÌû sky8869369 2017-5-4 0955 sky8869369 2017-5-4 12:03
[ÇóÖú] ¹òÇóÌìÓïm3s»úÐ͵Äroot·½·¨ Òѻظ´ yz1675052 2016-11-17 32824 clevererr 2017-5-3 13:49
[ÇóÖú] ÇóÌìÓïK-TOUCH K5Ë¢»ú°ü Òѻظ´ 93745 2016-12-11 44029 sundy2046 2017-4-8 11:30
[ÇóÖú] Çó k-touch 2a ROOT ·½·¨ Òѻظ´ wqdasdasd 2016-12-30 23984 psssc 2017-3-18 21:52
[ÆäËü] ÌìÓïk touch2Aºǫ́À¬»øÕæ¶àÓÖ²»ÄÜɾ³ý ±©Å­ °²³Öµ±Ï 2016-11-10 23659 djb2412 2017-3-10 15:32
[ÇóÖú] ÌìÓïk-touch x6ÄÜË¢»úÂ𣿠Òѻظ´ 13045890059 2016-10-4 43241 lx941 2017-2-12 07:04
[ÇóÖú] ¹òÇók-touch k5Ë¢»ú°ü ÐÂÈËÌû ¹ÂС×ä 2017-2-3 12100 ¹ÂС×ä 2017-2-3 19:01
[ÆäËü] ÊÕ¼¯ÌìÓï K -tou ch 3ÄÚÖÿ¨×ª»»ÎªÈý·½sd¿¨ ÐÂÈËÌû Ð×Éñ·£Ê½ 2015-4-22 32044 5630707 2017-1-28 22:53
[ÇóÖú] ÌìÓïk touch2A°´×¡ÉϼüÔÙ°´¿ª»ú¸ù±¾½ø²»ÁËÂÌÉ«½çÃæ Òѻظ´ °²³Öµ±Ï 2016-11-10 63729 °²³Öµ±Ï 2017-1-20 11:43
[ÇóÖú] ÇóÌìÓïL920µÚÈý·½recºÍ°ü ÐÂÈËÌû 13694857538 2014-12-15 21743 ROMDIY 2017-1-5 20:42
[Ë¢»ú°ü] [Ë¢»ú°ü]ÌìÓïTOUCH-3CÔ­³§¹Ì¼þ attach_img  ...23456..15 ‚ŽµÃÒ¼±²æÞ 2015-4-29 17322774 wmdazsx0710 2017-1-1 18:00
[½Ì³Ì] ÌìÓïKis 3WÏßË¢°ü+¹¤¾ß+½Ì³Ì attachment Ìì¿ÕµÄÄÇĨÑô¹â 2016-2-7 21718 manbaohai 2016-12-10 19:11
[½Ì³Ì] ÌìÓïtouch 3CÏßË¢°ü+¹¤¾ß+½Ì³Ì attachment Ìì¿ÕµÄÄÇĨÑô¹â 2016-2-7 42157 gooduy 2016-12-7 22:35
[ÌÖÂÛ] ÌìÓïW700 °¢ÀïÔÆÊÖ»úÒ»¼üÈ¡µÃROOTȨÏÞ¹¤¾ß+½Ì³Ì£¬Êµ²â100%ÓÐЧ attachment heatlevel  ...23456 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-8-1 6822697 3523365 2016-12-4 18:16
[ÇóÖú] ÇóÌìÓïk touch m1s ÏßË¢°ü ÐÂÈËÌû chenyy2580 2016-5-29 21601 2914812108 2016-11-24 00:02
ÐüÉÍ [ÌÖÂÛ] ´óÉñ¿ìÀ´¾ÈÎÒ ÐÂÈËÌû - [ÐüÉÍ 5 ¹±Ï×] ÈðŶ°¡¶È 2016-10-31 21117 ÈðŶ°¡¶È 2016-11-4 11:05
[ÇóÖú] ÌìÓïK-Touch K5ÈçºÎRoot»òÕßË¢»ú£¿ ÐÂÈËÌû attach_img longer129611683 2016-10-31 07110 longer129611683 2016-10-31 07:29
[ÇóÖú] ÌìÓïлúm1sÔõôroot°¡ AgonyÇïÐÄ 2015-11-11 32049 lunfx 2016-10-27 09:40

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-10-15 01:53 , Processed in 0.489310 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网