ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
°æÖ÷: ghbhaha, 112054398
   Òƶ¯ÊåÊåÏÄÐÂA928W/ÏÄдóV2XÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦Îª¹ã´óÍøÓÑÌṩÏÄÐÂA928W/ÏÄдóV2X¹Ù·½ROMË¢»ú,ÏÄÐÂA928WÏÄÐÂA928WÏÄдóV2XÉý¼¶¹Ì¼þ,ÏÄдóV2XÒ»¼üROOT½Ì³Ì,ÏÄдóV2XÈí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÏÄдóV2X USBÇý¶¯,ÏÄдóV2X²úÆ·²ÎÊý,ÏÄдóV2XÊÖ»úÆÀ²â,ÏÄдóV2XÏúÊÛ¼Û¸ñ,ÊÇÄú¹ºÂòÏÄдóV2Xʱ×îÓмÛÖµµÄÒÀ¾Ý¡£
   ÏÄдóV2X²ÎÊý:¡¾MT6592¡¿¡¾1.7Ghz¡¿¡¾WCDMA +GSM¡¿¡¾5.0Ó¢´ç¡¿¡¾1920*1080·Ö±æÂÊ¡¿¡¾2G + 32G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÏÄдóV2XÃñ¼äQQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  ÐÂȺ£º83497498     (ÍøÓÑȺÐè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý!)
ÏÄдóV2XÂÛ̳ÊÇÒ»¸öÐÂÂÛ̳£¬Ä¿Ç°ÏÄдóV2X×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíÌî³ä£¡


×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6555 M44 2010-12-13 7865112775979 ching1990 ×òÌì 23:01
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¼òµ¥¸üÐÂË¢ÈëÏÄдóV2XÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³Í¼ÎÄ½Ì³Ì  ...23456..80 ghbhaha 2014-6-4 95932607 Npc2 2019-3-2 14:01
±¾°æÖö¥ [Èí¼þ] ÏÄдóV2X|ÏÄÐÂA928TÒƶ¯°æ/ÏÄÐÂA928WÁªÍ¨°æ ÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³·¢²¼£¬10-13 attach_img  ...23456..84 ghbhaha 2014-6-4 100535964 Npc2 2019-3-2 13:52
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾ÌìÌì½Ì³Ì¢Û¡¿| Ë¢»úʧÎóµ¼Ö嵀 ¶ªÊ§»ù´ø¡¢¶ªÊ§IMEI¡¢ »Ö¸´½Ì³Ì attach_img  ...23456..47 112054398 2014-6-10 55226353 aswinds 2018-11-10 11:39
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÏÄдóV2X|AMOI Òƶ¯|ÁªÍ¨°æ ÏßË¢¾Èש°ü ¡¢11-08 ¸üР¹ØÓÚÒƶ¯°æÎÊÌâ  ...23456..24 112054398 2014-11-7 28623671 qwert654321cn 2018-10-26 21:20
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÏÄдóV2XÂÛ̳_ÏÄÐÂA928WÂÛ̳-ÏÄдóV2XË¢»úROOT½Ì³Ì - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全
博聚网
[½Ì³Ì] ×ÔÐÐÍêÕû±¸·ÝÖÆ×÷ÊÖ»úϵͳÏßË¢°ü(°áÔË) ÈËÉú¸ÐÎò 2014-8-29 41707 nihao438065 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÏÄÐÂa928w/t°Ù¶ÈÔƹ«²â°æ61ͨˢ°ü attach_img heatlevel  ...23456..16 1915007283 2015-1-29 18416240 Npc2 2019-3-31 11:02
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ª¡¿a928w V4.0 ÏßË¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..35 xiao8xiao 2014-6-9 41922698 Npc2 2019-3-30 12:23
[Ë¢»ú°ü] a928w 4.4 attach_img heatlevel  ...23456..27 1915007283 2014-8-28 31920525 tanke08 2019-3-4 14:01
[½Ì³Ì] ¡¾ÌìÌì½Ì³Ì¢Ù¡¿|µ÷½ÚÉùÒô´óС¡¢9ÔÂ11ºÅ¸üР¸ü´óÒôÁ¿ attach_img heatlevel  ...23456..59 112054398 2014-6-5 70725627 513110570 2019-1-11 14:20
[Ë¢»ú°ü] ÏÄÐÂA928T ´óV2X Òƶ¯°æ[ROOT] [GMS] [¼Ó·±Ìå] [·Ç¹Ù·½ÏßË¢] attach_img heatlevel  ...23456..11 lintrane 2014-6-14 12312809 qwert654321cn 2018-11-25 20:07
[½Ì³Ì] ¡¾ÌìÌì½Ì³Ì¢Ý¡¿|V4Ä£Äâ¸÷ÖÖÒôЧ¡¢Ç××ÔÖÆ×÷VIVOÒôЧ·ÖÏí attach_img heatlevel  ...23456..19 112054398 2014-9-3 22019257 huangyezhao 2018-10-1 12:08
[Èí¼þ] ´óV2X A928W ÏßË¢½Ì³Ì£¬Çý¶¯£¬¹¤¾ß heatlevel  ...23456..46 bbaaggee 2014-6-4 54123774 qpzm010101 2018-9-8 00:59
[ÆäËü] ÏÄÐÂA928T¹Ù·½Ô­³§V2.2¿¨Ë¢°ü heatlevel  ...23456..22 332424946 2014-7-6 25716456 qpzm010101 2018-8-30 21:11
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÌìÌìROM¢á¡¿|MI UI| 12-16 ¸üÐÂÐÞ¸´GPS ÒÔ¼°Ò»Ð©ÉÁÍË attach_img heatlevel  ...23456..42 112054398 2014-10-8 50024635 qpzm010101 2018-8-25 10:54
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÌìÌìROM¢Û¡¿|VIBE UI|12-12 ¸üРֻΪÁ÷³© ²»ÔÙ¿¨¶Ù Îȶ¨°æ±¾¡¢ attach_img heatlevel agree  ...23456..32 112054398 2014-7-30 37525662 qpzm010101 2018-8-25 10:07
[Ë¢»ú°ü] s5 attach_img  ...234 1915007283 2015-12-9 445727 qpzm010101 2018-8-25 09:59
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÌìÌìROM¢Ù¡¿|Funtouch OS˫ϵͳ°æ|2015-09-20 ¸üÐÂ1.32.0ÐÂÔö³¬¼¶½ØÆÁ attach_img digest heatlevel agree  ...23456..84 112054398 2014-6-4 100141971 1471778983 2018-7-28 11:15
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÊåÊåÊ×·¢¡¿ÏÄдóV2X|A928W/T MIUI | 10.22¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..115 494662399 2014-6-20 137850288 1471778983 2018-7-28 10:35
[Ë¢»ú°ü] ÏÄÐÂa928w 1915007283 2017-4-21 91299 qpzm010101 2018-6-15 16:06
[Ë¢»ú°ü] ÷È×åFlyme µÚÒ»°æ attach_img  ...23456..7 1915007283 2016-4-7 8010781 kcll 2018-2-27 16:03
[½Ì³Ì] ¡¾ÌìÌì½Ì³Ì¢Ü¡¿| ʵÏÖ°´¼üËøÆÁ¡¢Êý×ÖµçÁ¿¡¢¸÷Öַḻ¿ò¼Ü×é¼þ attach_img heatlevel  ...23456..14 112054398 2014-7-6 16514228 qpzm010101 2017-12-9 20:53
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÌìÌìROM¢â¡¿|LEWA OS| 11-15 ¸üÐÂ147ÆÚ Í¬²½Éý¼¶µ½×îаæ attach_img heatlevel agree  ...23456..37 112054398 2014-10-10 43522197 qpzm010101 2017-12-9 20:08
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÌìÌìROM⑫¡¿|Touch OS|10-19 À´×Ô»ðÐǵÄÄã ÒÆÖ²»ðÐÇÒ»ºÅ Á÷³© attach_img heatlevel agree  ...23456..11 112054398 2014-10-19 13013642 qpzm010101 2017-12-6 15:09
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÌìÌìROM¢Ú¡¿|Color OS|12-16 ¸üРÐÞ¸´ÖØÆô¿¨ËÀ¡¢Á¬½Ó²»ÉÏÖúÊÖ attach_img heatlevel agree  ...23456..39 112054398 2014-6-29 46423813 qpzm010101 2017-12-6 14:44
[Ë¢»ú°ü] ÏÄдóV2X MYUI2 ios7×ÀÃæËøÆÁ attach_img heatlevel  ...23456..9 3296870 2015-2-6 10214326 qpzm010101 2017-12-6 14:33
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÊåÊåÊ×·¢¡¿ÏÄдóV2X|A928W LeWa | 8.25¸üеÚ3.2°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..47 494662399 2014-6-18 56228136 1471778983 2017-12-6 14:17
[½Ì³Ì] ÏÄÐÂa928t¹Ø»ú״̬½ørecovery½Ì³Ì heatlevel agree  ...23456..43 Csen 2014-6-20 51521641 tbsily 2017-9-17 10:15
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÌìÌìROM¢ß¡¿|Baidu OS|11-15 ¸üÐÂ60ÆÚ Í¬²½¹Ù·½Éý¼¶µ½×îа汾 attach_img heatlevel agree  ...23456..17 112054398 2014-10-1 19916451 baiduniao 2017-6-28 09:25
[Ë¢»ú°ü] Cyanogenmod 12.1 for Amoi A928W ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..8 bolt1502 2016-2-4 8610136 Äã²»Åäµ±2B 2017-4-30 17:07
[½Ì³Ì] ÏÄнørecoveryģʽ·½·¨¡£ ÐÂÈËÌû  ...2 173107897 2015-1-4 124766 wx12345p 2017-2-6 23:27
[Ë¢»ú°ü] ÏÄÐÂA928W¹Ù·½3.9¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..8 bbaaggee 2014-6-4 9513352 ºÚÖíÏÀ 2016-12-30 17:08
[Ë¢»ú°ü] Çà´Ð attach_img  ...2345 1915007283 2016-4-2 486119 adao21 2016-12-30 16:42
[Ë¢»ú°ü] ÏÄÐÂA928T MIUI v5 Á÷³©ÌåÑé 6ÔÂ14ÈÕ·¢²¼ attach_img agree  ...23456 3296870 2014-6-14 7010855 dashuda 2016-12-25 16:24
[Ë¢»ú°ü] ÏÄдóV2X|A928T MIUI | ¸üР¸½v6Ö÷Ìâ ÐÂÈËÌû attach_img agree  ...23456..9 qgyxiaoyu 2014-8-25 10313752 dashuda 2016-12-25 10:22
[Ë¢»ú°ü] ¹òÇó´óÉñ¸ø¸öA928wµÄ³õʼ¹Ù·½¿¨Ë¢°ü£¬²»Éõ¸Ð¼¤£¡£¡£¡ attach_img  ...234 leslieren 2014-11-12 416004 wl810710 2016-12-8 16:51
[ÇóÖú] ÓÐûÓдóÉñ¿ÉÒÔ³öÊÖÈÃa928wÊÊÅäÒ»ÏÂflyme5»òflyme6£¿£¿ xiao8xiao 2016-11-30 0438 xiao8xiao 2016-11-30 23:47
[ÌÖÂÛ] MIUI7 ÖÐÐÄ1156 2015-9-21 81123 xiao8xiao 2016-11-23 09:44
[Òѽâ¾ö] ÖÕÓÚÕÒµ½ÁËÏÄÐÂA928tʱ²»Ê±ÖØÆôµÄÔ­Òò£¡ anbaiwen 2015-5-23 11380 kcll 2016-11-15 10:09
[ÆäËü] ÏÄÐÂA928T Android4.4°æ±¾ÄÚ²â°æ¿¨Ë¢ROM  ...2345 332424946 2014-7-6 598605 xcl19980518 2016-10-24 23:00
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÌìÌìROM¢Þ¡¿|My UI|10-03 ¸üÐÂ51ÆÚ ³¬¼¶Á÷³© ÐÞ¸´À¶ÑÀ¡¢ÌáʾÐÞ¸´ROOTÎÊÌâ attach_img heatlevel  ...23456..15 112054398 2014-9-26 17814833 wytwyrdwf 2016-10-24 09:20
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÌìÌìROM¢à¡¿|Cool UI| 12-20 ¸üРÎȶ¨°æ¡¢²»ÔÙ¿¨¶Ù attach_img heatlevel  ...23456..20 112054398 2014-10-6 23417545 wytwyrdwf 2016-10-24 09:14
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÊåÊåÊ×·¢¡¿ÏÄдóV2X|A928W MIUI 6ÔÂ7ºÅbeta-2°æ ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..13 494662399 2014-6-7 15416624 wytwyrdwf 2016-10-24 08:56
[Ë¢»ú°ü] Çó´óÉñ·¢¸ö¹Ù·½µÄ¿¨Ë¢°ü attach_img gdtdqx 2014-12-18 61225 ‰hˆhˆh 2016-10-2 12:05
[Ë¢»ú°ü] K1 Turbo attach_img 1915007283 2014-12-25 61926 m821030359 2016-9-19 20:33
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÌìÌìROM⑪¡¿|DOOV UI| 10-14 ÒÑ·¢²¼ÒÆÖ²×îжäΨŮÍõ°æ Çë½ÐÎÒÅ®Íõ´óÈË attach_img heatlevel  ...23456..8 112054398 2014-10-14 8513071 aaa444 2016-9-19 02:26

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-4-19 02:54 , Processed in 0.842578 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网