ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊ岨µ¼ÊÖ»úÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦Îª¹ã´óÍøÓÑÌṩ²¨µ¼ÊÖ»ú¹Ù·½ROMË¢»ú,²¨µ¼ÊÖ»úÉý¼¶¹Ì¼þ,²¨µ¼ÊÖ»úÒ»¼üROOT½Ì³Ì,²¨µ¼ÊÖ»úÈí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ,²¨µ¼ÊÖ»úUSBÇý¶¯,²¨µ¼ÊÖ»ú²úÆ·²ÎÊý,²¨µ¼ÊÖ»úÆÀ²â,²¨µ¼ÊÖ»úÏúÊÛ¼Û¸ñ,ÊÇÄú¹ºÂò²¨µ¼ÊÖ»úʱ×îÓмÛÖµµÄÒÀ¾Ý¡£


²¨µ¼ÊÖ»úÂÛ̳ÊÇÒ»¸öÐÂÂÛ̳£¬Ä¿Ç°²¨µ¼ÊÖ»ú×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíÌî³ä£¡
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
[ÆÀ²âÀà]²¨µ¼·½°¸MT6575ÖÇÄÜ»úϵͳÄÚ²¿´ó½ÒÃØ(¶àͼɱè) attach_img heatlevel  ...23456..102 Àä·ç 2012-2-22 121848963 WEBYXM 2019-10-7 13:04
²¨µ¼D10ÓÐÈËroot³É¹¦¹ýÂð ÐÂÈËÌû wangxibin61203 2018-3-19 07895 wangxibin61203 2018-3-19 18:29
[ÆÀ²âÀà]²¨µ¼·½°¸MT6575·½°¸ÖÇÄÜ»úÄÚ²¿¹¤³Ìģʽ´ó½ÒÃÜ attach_img heatlevel  ...23456..81 Àä·ç 2012-2-19 96454912 ÌìÇàʯ 2017-9-22 21:45
[Ë¢»ú°ü]¡¾²¨µ¼I8¡¿²¨µ¼I8¾ÈשÏßË¢°ü-ÒÑROOT attach_img heatlevel  ...23456..43 wanderdeng 2014-3-11 50648048 ÍøÂçæÈË 2017-8-1 17:26
Ë¢»ú°ü ÐÂÈËÌû jjh8gif 2017-4-25 01576 jjh8gif 2017-4-25 08:54
t9508ÒÆÖ²³¬¼¶¾«¼òMIUI  ...234 18293759331 2014-5-1 4013167 lixiang12345678 2017-3-8 23:20
Ç󲨵¼LT02µÄË¢»ú°ü ÐÂÈËÌû q7887910 2016-12-4 22320 ¹þ¹þÎÒ»¹Ã»×ö·¹ 2017-1-10 22:13
[Ë¢»ú°ü]²¨µ¼T9508Ë¢»ú°ü£¬ÒÆÖ²»ªÎª°¢ÀïÔÆOS2.7.2ÍêÃÀÎÞBUG ÐÂÈËÌû attach_img agree  ...23456..19 zhbmm 2014-8-24 22221688 a1521339326 2016-12-16 21:15
[Ë¢»ú°ü]²¨µ¼ I8SË¢»ú°ü20131220 ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..8 lilexiaoyao 2015-5-17 898748 SHUAYI 2016-12-6 13:45
ÔõÑù°Ñ´óÏÔ7I£¨bird_i7£©ÔÆOSµÄÊÖ»úË¢³ÉÆäËûϵͳ£¿ µØ²ØÖ®¹Â³¼ 2016-11-26 01587 µØ²ØÖ®¹Â³¼ 2016-11-26 22:59
[ÆÀ²âÀà]¸ßͨ¡¢MTKµÄturn-key¶ÔÀÝ 6575оƬ·½°¸ÊÜÈÈÅθßͨQRD»¹ÄÛ×Å Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-12-18 95078 qinlicang 2016-11-1 19:33
[Ë¢»ú°ü]Bird_t9508_v08 MIUI v5 ÒÆÖ²¾«¼òÎÞbug attach_img  ...23456..11 18293759331 2014-4-27 12517669 ¶«·½ÉÙÔó 2016-10-30 19:55
[Ë¢»ú°ü]T9508ÒÆÖ²MIUI V5ÍêÃÀÎÞBUG attach_img agree  ...23456..13 zhbmm 2014-8-30 14721495 18382219306 2016-10-20 15:13
BIRD/²¨µ¼ èÉÁúXL200Ò»¼ü»ñÈ¡ROOTȨÏÞÈí¼þ ÐÂÈËÌû htqzzq4 2014-3-17 83299 ¼®º£Èð 2016-9-17 13:34
BIRD/²¨µ¼ èÉÁúXL200Ò»¼ü»ñÈ¡ROOTȨÏÞÈí¼þ htqzzq4 2014-3-17 63373 ¼®º£Èð 2016-9-10 22:03
[ÆäËüÀà]Ç¿ÁÒ½¨Ò鿪É貨µ¼èÉÁúxlÂÛ̳£¬Ö§³ÖµÄ¶¥ÆðŶ ÐÂÈËÌû vip3263 2014-1-20 112041 heqiao1990 2016-8-22 16:10
Àæ×ÓY5 ¸ß·ÂIPHONE 4S ·äÄñË«ºË~PK 6575(°æÖ÷Òþ²ØÏ£¬¶¼²»×Ô¾õ»ØÌû£¡) attach_img heatlevel  ...23456..10 bjl00ok 2012-4-11 11813137 ec13xa8 2016-8-7 22:59
[ÆäËüÀà]¹È·å£¨goophone£© Y5 MTK6575 ¸ß·ÂIPHONE 4S attach_img heatlevel  ...23456..50 bjl00ok 2012-4-29 59127815 1229558633 2016-7-15 16:47
²¨µ¼ I8 Ô­³§ÏßË¢°ü×ÊÁÏƽ̨Çý¶¯½Ì³Ì£¬ÇײâOK,¾Èש±Ø±¸ attachment gxfc668 2015-11-18 41533 ¶¡¶¡12 2016-7-1 13:27
Ç󲨵¼T9608Ô­³§recovery ÐÂÈËÌû Ĥ·¨Ê¦ 2016-6-5 0644 Ĥ·¨Ê¦ 2016-6-5 14:47
ÐüÉÍ ²¨µ¼èÉÁúHD ÐÂÈËÌû - [Òѽâ¾ö] ¡¥ÄÐÈ˺Ãëy¡¨ 2014-10-20 21085 Î÷ºþ°ÙÏþÉú 2016-5-17 15:06
Çó½Ì¸ßÊÖ£»²¨µ¼bird l6 ÊÖ»úroot °×èëÁÖ1 2015-9-26 23320 wq2112 2016-5-16 04:04
²¨µ¼ I600 Ô­³§ÏßË¢°ü×ÊÁÏƽ̨Çý¶¯½Ì³Ì£¬ÇײâOK,¾Èש±Ø±¸ attachment gxfc668 2015-11-23 61795 787920 2016-5-11 14:42
ÐüÉÍ ¶äΨD350 Ë¢»ú Çý¶¯ °²×°²»ÉÏ£¿£¿£¿ - [Òѽâ¾ö] -ؼ 2014-5-25 21305 Î÷ºþ°ÙÏþÉú 2016-4-19 16:15
ÐüÉÍ ¶äΨD350 Ë¢»ú Çý¶¯ °²×°²»ÉÏ£¿£¿£¿ ÐÂÈËÌû - [Òѽâ¾ö] -ؼ 2014-5-25 1920 Î÷ºþ°ÙÏþÉú 2016-4-19 16:15
²¨µ¼T9600 T9500 T9608 T9609 °æ±¾Ô­³§×ÊÁÏ£¬½Ì³Ì£¬Çý¶¯ ÐÂÈËÌû attachment 2518180032 2016-4-18 0654 2518180032 2016-4-18 13:51
²¨µ¼e758ÊÖ»ú±äשÁËÇóË¢»ú°ü ÐÂÈËÌû 161472059 2015-2-16 21304 2518180032 2016-4-17 16:12
ÐÂÊÖÇó¾È£¡£¡£¡£¡£¡£¡ ÐÂÈËÌû wlwbch 2016-3-4 0667 wlwbch 2016-3-4 16:58
[ÆÀ²âÀà]±©Ç¿»úÐÍ ²¨µ¼mtk6575·½°¸ÖÇÄÜ»ú ÂãÑÛ3D|QHD¸ßÇåÆÁ|HDMI¸ßÇåÊä³ö attach_img heatlevel  ...23456..72 Swimyz 2012-2-14 86029673 a1299056790 2016-1-26 16:14
[×ÊÔ´Àà]¿´Á˾ÍÊǸßÊÖ  ...2 ÕÔ¶ËÒ» 2012-3-12 122508 èßä 2016-1-22 23:13
MTK USB All Update 17.02.13 attach_img valval2 2012-4-29 95715 songcg 2016-1-6 13:07
±êÌâ ÐÂÈËÌû huann0215 2016-1-1 0774 huann0215 2016-1-1 12:43
Ç󲨵¼L9ÔÃÊÖ»ú×îÐÂË¢»ú°ü ÐÂÈËÌû  ...2 191348457 2015-2-25 178226 èÁè˶ 2015-12-3 23:26
±êÌâ ÐÂÈËÌû wxp269wxp 2015-11-25 0496 wxp269wxp 2015-11-25 20:00
Çó´óÉñ¿ª·¢lt01miuiv5Ë¢»ú°ü ÐÂÈËÌû 942511442 2014-11-28 21319 xiaohui1124 2015-10-29 14:26
²¨µ¼i7µÚÈý·½rec ÐÂÈËÌû 13548287072 2015-10-17 0823 13548287072 2015-10-17 14:48
Çó½Ì¸ßÊÖ£»²¨µ¼bird l6 ÊÖ»úroot ÐÂÈËÌû attach_img °×èëÁÖ1 2015-9-26 01298 °×èëÁÖ1 2015-9-26 10:59
²¨µ¼L9µÄË¢»ú°üÓÐûÓа¡? ÐÂÈËÌû kugongzi 2015-7-9 21885 907546566 2015-9-26 09:48
Ç󲨵¼T9508¿¨Ë¢½Ì³Ì£¡£¡£¡ ÐÂÈËÌû ·Ï»ú¸ßÊÖv4 2015-8-8 01373 ·Ï»ú¸ßÊÖv4 2015-8-8 02:48
Ë­Óв¨µ¼e700µÄË¢»ú°ü£¿ ÐÂÈËÌû wangdengda 2014-12-5 11608 416546dsafs 2015-8-6 21:29
²¨µ¼ÊÖ»úT9508 µÚÈý·½recovery ÐÂÈËÌû 2429784621 2014-11-29 32845 ÓÎÄÁÈË01 2015-8-3 21:30
±êÌⲨµ¼t9508 v 08¹Ù·½¿¨Ë¢°ü agree 18293759331 2014-5-1 75911 js98 2015-7-26 10:17
²¨µ¼t9508v8²»Ð¡ÐÄɾ³ýÄÚÖÃÈí¼þ£¬ÏÖÔÚÎÞ·¨¿ª»ú£¬Çó°ïÖú ÐÂÈËÌû Çó´óÉñ°ïÖú 2015-1-29 22172 ¡¾Áè˪¡¿ 2015-7-23 18:04
²¨µ¼bird-L100-V1.1ÔõÑùROOT ÐÂÈËÌû lwt66 2015-2-18 12378 ¸ßʯ¿² 2015-7-12 10:05
²¨µ¼ÊÖ»úL9ÓÃʲôroot ÐÂÈËÌû zgrck 2015-3-24 43891 kugongzi 2015-7-9 12:51

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-11-15 01:04 , Processed in 0.787057 second(s), 18 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网