ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

¿áÅÉCool S1ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1474

   Òƶ¯ÊåÊå¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ¿áÅÉCool S1Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬¿áÅÉCool S1È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
¿áÅÉCool S1²ÎÊý£º¸ßͨ821ÂúѪ°æ¡¢5.5Ó¢´çFHD¡¢4GB+64GB¡¢800W+1600W¡¢4070mAh¡¢Á¢ÌåË«ÑïÉùÆ÷¡¢2499Ôª
  ¿áÅÉCool S1Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º578141744            ¢ÚȺ£º464158794
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6544 M44 2010-12-13 7851612465894 438138859 ×òÌì 11:09
±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ¿áÅɸıäÕßs1ÄãÃǵÄʱ´úÀ´ÁÙÁË£¬twrp£¬rootÒÔ¼°Ë¢pro3µÄ°ü... attach_img  ...23456..9 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-2-19 10669333 789789789opop 2019-1-21 15:19
±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë¿áÅɸıäÕßS1¹Ù·½½»Á÷Ⱥ 578141744 Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´« attach_img  ...2 muscle 2016-12-20 128263 yjkun 2018-7-30 18:09
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079SÎȶ¨°æÈ«Íø×îÁ÷³©ÓÅ»¯ ÎÞ¹ã¸æ¶ÀÌØROOT·½Ê½ ¶Å±ÈV4Ë«ÒôЧ attach_img  ...23456..38 ·çºÛ2018 2018-6-12 45011009 guang0407 ×òÌì 11:04
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C105 ¹Ù·½079°æ ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¼òÔ¼ È«¾ÖÃÀ»¯ ÕûÌåÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ³¤¾ÃÐøº½ attach_img agree  ...23456..16 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-12 1829758 hahamao0831 Ç°Ìì 12:14
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C105ͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-3 11924 hahamao0831 Ç°Ìì 12:11
[ÇóÖú] ¿áÅÉs1 6+64 ͨ»°ÎÞÉùÒô ÐÂÈËÌû New Ñó¸ç666 4 ÌìÇ° 038 Ñó¸ç666 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉC105ÏßË¢¾Èש°ü ¿É½µ¼¶ ¼òµ¥Ò׶® ¡¾º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì¡¿ attach_img  ...234 zc668 2018-5-10 446148 Ñó¸ç666 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉs1ȫϵÁÐ c105--6ºÚש¾Èש·½·¨ÓëË¢ÂúѪ Ïà¹Ø×ÊÔ´½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..55 ×·¡îÃÎÏë 2018-6-7 65915879 qq1129597928 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] Çó¿áÅÉcools1Ë¢miuiÏêϸ¹ý³Ì Òѻظ´ 2251709854 2018-1-8 42632 wynewlife 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÔõôˢMIUI10 Òѻظ´ zhiguyun 2018-6-18 2948 wynewlife 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] flyme 6.7.12.29 attach_img  ...23456..237 OUZHIWEI123 2018-1-31 283225396 1589324959 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8|101SÎȶ¨°æ|×îÇ¿¹Ù·½|Áã¹ã¸æ|»ðÁ¦È«¿ª|À´µçÉÁ¹â|Ðü¸¡ÍøËÙ|prop±à¼­|dpi... attach_img New super12 4 ÌìÇ° 184 730598951 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6|079SÎȶ¨°æ|×îÇ¿¹Ù·½|Áã¹ã¸æ|»ðÁ¦È«¿ª|À´µçÉÁ¹â|Ðü¸¡ÍøËÙ|prop±à¼­|dpi... attach_img New super12 4 ÌìÇ° 372 730598951 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105|EUI5.8|079SÎȶ¨°æ|×îÇ¿¹Ù·½|Áã¹ã¸æ|»ðÁ¦È«¿ª|À´µçÉÁ¹â|Ðü¸¡ÍøËÙ|prop±à... attach_img New super12 4 ÌìÇ° 7105 ³Ë·ç1982 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S Õýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img  ...23456..7 zyyccb 2018-10-19 761472 ypszy 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ¿áÅÉs1ºÚש´¦Àí Òѻظ´ New lc8444555 6 ÌìÇ° 187 cptu 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉS1(C105|-6|-8)×Ï»ð¸ßÐÔÄܵÚ3°æ ÐÔÄÜÈ«¿ª ¶à¹¦ÄÜ ¼«ÖÂÁ÷³© ROOTÎȶ¨ 20180617°æ attach_img  ...23456..35 qwer1990930 2018-4-29 41011703 wt00991 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö NFC attach_img agree  ...23456..104 ©ÊÕ12 2018-3-29 123622063 sunyr 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079S ÍêÃÀROOT ÍêÉƹã¸æÆÁ±Î ÇåˬÃÀ¹Û ³¬Ç¿ÐÔÄÜÓÅ»¯ ´ý»ú³¤¾Ã ÕéÆ·ÖÁÉÏ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-1-23 11253 ydlxy 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] C105-6Ë¢»ùÓÚEUIµÄflymeÎÞWiFiµÄ½â¾ö·½°¸ attach_img  ...23 Ц¡¢µ­»¯ÁËÄÇÉË 2017-10-1 2411213 ÂÒ¡¤Óï 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105|EUI5.9.0|Îȶ¨°æ|»ðÁ¦È«¿ª|Áã¹ã¸æ|ΨÃÀÖ÷Ìâ|È«ÃæÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|È«Íø×îºÃÓà  ...234 zyyccb 2019-1-3 46591 18086004841 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 79S ¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..11 super12 2018-7-29 1267252 seyue 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..9 super12 2018-7-29 961625 a214406915 2019-2-14 16:08
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚ¿áÅÉS1ÏßË¢¹Ù·½°ü attach_img  ...23 ZM961050 2017-11-27 278039 a2293791689 2019-2-13 15:18
[½Ì³Ì] Fastbootģʽ½ø²»È¥£¬ÓøßͨQPSTÏßË¢cool s1¾Èש  ...2 aliomar 2018-3-18 125787 wynewlife 2019-2-13 12:48
[½Ì³Ì] ¿áÅÉS1 9008¾Èש½Ì³Ì¼°×ÊÔ´ attach_img heatlevel agree  ...23456..7 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-1-24 7718359 wynewlife 2019-2-13 12:46
[½Ì³Ì] ¿áÅɸıäÕßS1¾Èש£¬ÈκÎÇé¿öϵľÈש£¡ attach_img  ...2 566569 2017-10-3 189583 wynewlife 2019-2-13 12:45
[ÌÖÂÛ] 105-8Ë¢juiÄÚ´æ±äС ÐÂÈËÌû wdx7777 2018-9-30 4485 7295ccc 2019-2-11 23:38
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉS1-C105 079SÎȶ¨°æ È¥ÀÖ¼û×ÀÃæ LiveËøÆÁ òñÉßÒôЧ ¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23456..24 Ìý°ëµÄÇú 2018-3-26 28111967 7295ccc 2019-2-11 21:38
[ÇóÖú] ÎÒµÄc105-6ΪʲôÏÔʾ֧³ÖNFC ÐÂÈËÌû attach_img zjlzjlz 2019-2-11 1114 zjlzjlz 2019-2-11 01:15
[ÇóÖú] ¿áÅÉC105|EUI5.9.0|Îȶ¨°æ|»ðÁ¦È«¿ª|Áã¹ã¸æ|ΨÃÀÖ÷Ìâ|È«ÃæÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|È«Íø×îºÃ... Òѻظ´ pjqi053 2019-1-23 1175 q5596436656 2019-2-10 14:02
[½Ì³Ì] ÓÀ¾Ã¹Ø±Õ¼üÅ̵Ʒ½·¨£¨²»ÐèÒªÈí¼þ£¬ÖØÆô²»Ê§Ð§£© attach_img mylenova 2018-1-10 21877 Lmj1314520 2019-2-10 10:41
[ÆÀ²â] ¿áÅÉË¢miui10 Æô³¬Ã´ 2018-8-9 21914 zoofat 2019-2-8 20:15
[ÌÖÂÛ] °æÖ÷Ïë׬ǮÏà·èÁË°É¡£ºÃ×ÊÔ´È«½ûÁË£¬·Å³öÀ´µÄ¶¼ÊÇÄܸã±äשµÄ×ÊÔ´ ÐÂÈËÌû biaohaoya 2019-1-29 2365 njbhqm 2019-2-8 13:44
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079SÈ¥³ý¹ã¸æÐÂV4ÒôЧÇåÐÂÓÅ»¯Ê¡µç¼«ÖÂÌåÑéÑøÀϱر¸ attach_img agree  ...23 zyyccb 2018-9-3 352222 ck807369801 2019-2-7 11:34
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..13 super12 2018-7-29 1503476 15134237979 2019-2-6 18:47
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...2345 zyyccb 2018-9-23 573040 15134237979 2019-2-6 18:28
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..8 super12 2018-7-19 922855 15134237979 2019-2-6 17:16
[½Ì³Ì] ¿áÅÉs1 c105-6»ù´ø´®ÂëÎļþÐÞ¸´½Ì³Ì attachment  ...234 ×·¡îÃÎÏë 2018-1-25 444602 mail700 2019-2-6 08:57
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S|È¥³ý¹ã¸æ|ÓÎÏ·»ðÁ¦È«¿ª|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸|... attach_img  ...2 zyyccb 2018-11-23 19627 xtkthh 2019-2-4 17:05
[ÇóÖú] c105Ô­³§²ÎÊýË­ÖªµÀ? ÐÂÈËÌû attach_img ¼ò·ç 2019-2-3 076 ¼ò·ç 2019-2-3 13:28
[ÇóÖú] ÎÒµÄÊÖ»ú½ø²»È¥9008ģʽ£¬Çó¾È´óÉñ Òѻظ´ ¸Þ³ÇÂäÑ© 2018-5-27 7921 fhbyx 2019-2-1 18:54
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉS1¹Ù·½5.8.079S×ϻ𾫼ò°æ LIVEÐÞ¸Ä ÄÚÖÃRootÓÅ»¯°æ ÐÞ¸´°æ attach_img  ...23456..19 ·¬ÇÑС×Ó 2017-3-12 22514807 13203964996 2019-1-31 15:25
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..9 super12 2018-7-19 1047254 mmms1115 2019-1-31 10:01
[ÆäËû] ¡¾Recovery¡¿¿áÅɸıäÕßS1 recovery TWRP 3.2.1-0 attach_img heatlevel  ...23456..11 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-1-9 12031235 xyz369 2019-1-30 18:59

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-2-22 03:46 , Processed in 0.857603 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网