ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
  Òƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ´óÉñF1ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩ¿áÅÉ´óÉñF1Ë¢»úROM,¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½¹Ì¼þ,¿áÅÉ´óÉñF1Ò»¼üroot½Ì³Ì,¿áÅÉ´óÉñF1Èí¼þÏÂÔØ,¿áÅÉ´óÉñF1ÓÎÏ·ÏÂÔØ,¿áÅÉ´óÉñF1ÊÖ»úÇý¶¯,¿áÅÉ´óÉñF1ÊÖ»ú²ÎÊý,¿áÅÉ´óÉñF1ÊÖ»úÆÀ²â,¿áÅÉ´óÉñF1ÅÜ·ÖPK¶Ô±È,¿áÅÉ´óÉñF1¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,½ß³ÏΪÄúÔÚ¹ºÂò¿áÅÉ´óÉñF1ÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ¿áÅÉ´óÉñF1Ó²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6592°ËºË¡¿¡¾1.7Ghz¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«¿¨¡¿¡¾5.0Ó¢´ç720P·Ö±æÂÊ¡¿¡¾2G+8G¡¿¡¾888Ôª¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º374066280  2ºÅȺ£º 3ºÅȺ£º  (ÐèÑû°æÖ÷£¬·ñÔòɾ³ý!)
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6556 M44 2010-12-13 7866812809893 obhum ×òÌì 17:58
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1Ë¢»ú½Ì³Ì¡¢Çý¶¯ÏÂÔØ¡¢Ë¢»ú¹¤¾ßÏÂÔØ£¬SP_Flash_ToolÏßË¢½Ì³Ì attach_img  ...23456..3423 Àä·ç 2014-1-30 41064681692 656 ×òÌì 14:10
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿¿áÅÉ8297/´óÉñF1Òƶ¯°æÖÐÎÄTWRP Recovery v2.8.0.0/¹Ù·½recovery attach_img  ...23456..210 ·ÉÀÇ 2016-3-13 251755638 656 ×òÌì 13:57
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] [2014-2-7¸üлָ´»ù´ø]¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½042ÎÞÐ޸İæ|¾Èש|OTA|±£ÐÞרÓÃÏßË¢°æ attach_img  ...23456..1089 Àä·ç 2014-2-2 13056349890 2852154518 7 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] [Òƶ¯ÊåÊå]¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1¶ªÊ§imei²»ÔÚÅÂ,רÓÃÓÀ¾ÃдÂ빤¾ßÀ´ÁË attach_img  ...23456..364 Àä·ç 2014-2-6 4363128800 Abel-L 2019-1-23 17:54
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
¿áÅÉ´óÉñF1ÂÛ̳_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ´óÉñF1Òƶ¯°æ) 069ÆÚ Ê±¼äËøÆÁ Ë«ÅÅÍøËÙ WiFi MM²é¿´ ROOT ¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...234 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-11-3 36574 klС²Ý ×òÌì 20:02
[Ë¢»ú°ü] ´óÉñF1Òƶ¯ MIUI9 V9.5Îȶ¨ Ö÷ÌâÆƽâ Xposed ²¼¾ÖÇл» DPI ¸ß¼¶ÉèÖà ʡµç ¾«Æ·±ØË¢ attach_img  ...23456..42 ½ã½ãaa 2018-3-24 49911862 13553539912 ×òÌì 19:05
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÏßË¢°ü¡¿¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½4.4.2-037ÏßË¢°ü£¬ÎÞÈκθĶ¯¾ÈשרÓ᣺¬Çý¶¯¡¢¹¤¾ß 11.05 attach_img heatlevel  ...23456..70 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-11-5 83122348 180900036 ×òÌì 04:51
[Èí¼þ] MT6592/MTK6592°ËºËË¢»ú¹¤¾ßSP_Flash_Tool_v5.1352.01.zipÖÐÎİ棬2014Äê3ÔÂ6ÈÕ×îаæ heatlevel agree  ...23456..1007 bejay 2014-3-6 12080208204 ³ÂÁ®Õý ×òÌì 01:00
[½Ì³Ì] RecoveryË¢»ú³ö´í£¡ÎÞ·¨¹ÒÔØcache£¬data£¬system·ÖÇøµÄ½â¾ö°ì·¨ attach_img heatlevel agree  ...23456..420 RMG 2014-11-15 5035130077 lianohao Ç°Ìì 21:31
[½Ì³Ì] ¼òµ¥½Ì´ó¼ÒʹÓÃ϶űÈÒôЧ-¹ØÓÚÉùÒô´óСÒÔ¼°ÒôЧÎÊÌâÉèÖÃС¼¼ÇÉ attach_img heatlevel  ...23456..239 ½ã½ãaa 2015-3-19 286758076 grg521 Ç°Ìì 18:09
[Ë¢»ú°ü] [2014-3-23¸üÐÂ]¿áÅÉ´óÉñF1Ò»¼ü¸üÐÂTWRP2.7-recovery(Ö§³Ö¹Ù·½OTAÄÚÍ⿨ˢ»ú)-byÀä·ç attach_img heatlevel agree  ...23456..805 Àä·ç 2014-3-23 9648194103 dz0077 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1Ä¿Ç°×îÍêÉƵÄCWM Recovery»Ö¸´ÏµÍ³Õýʽ·¢²¼£¬2ÔÂ14ÈÕ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..807 ghbhaha 2014-2-15 9681229927 dz0077 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾wazls¡¿CoolpadÒƶ¯=Flyme OS 4.5.4.4R=¼üÅ̵ƿª¹Ø£¬dpiÇл»=»ù±¾¹¦ÄÜÕý³£=ROOT attach_img heatlevel agree  ...23456..37 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2016-1-8 43711616 180900036 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¿áÅÉ¡¿FLyme os-4.5.4.5R-»ùÓÚCM12²å×®-dpiÉèÖÃ-wifiÃÜÂë²é¿´ attach_img heatlevel agree  ...23456..51 ÓÚɯɯ 2016-1-27 61116988 180900036 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1_Flyme_OS-¸öÈËÊÊÅäµÚ¶þ°æ-¸üеͰü_ÍêÃÀROOT¿¨Ë¢°ü_Ë«ÍøÅÌ£¨4.5.4.5£© attach_img heatlevel  ...23456..29 ¨K¼Åį_ÔÙÏÖ¨K 2016-2-18 33710412 180900036 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1-Flyme_4.5.4.5R×îÐÂÎȶ¨ÍêÃÀ¸öÈËÊÊÅä°æ£¡£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..56 ¨K¼Åį_ÔÙÏÖ¨K 2016-1-29 66818042 180900036 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297/¿áÅÉ´óÉñF1_ÊÖ»ú¶Ë±¸·Ý»Ö¸´NV²ÎÊý+IMEI´®ºÅ&ÐÞ¸´»ù´øδ֪¹¤¾ß heatlevel  ...23456..88 RMG 2015-1-20 104833657 xyh772569660 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ´óÉñF1ÏßË¢¸üÐÂÖÐÎÄrecovery¡¢¿¨µÚÒ»ÆÁ²»¿ª»ú¸üÐÂrecovery attach_img heatlevel agree  ...23456..168 Àײ¼Ë¹ 2014-1-27 201149526 Ó£»¨ÏÀ 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297/´óÉñF1 TWRP recovery v2.8.5.0 °²×¿5.0 Lollipop·ç¸ñÖ÷Ìâ ÃÀcry attach_img heatlevel agree  ...23456..69 zhong22332 2015-5-30 82425185 ´óÉñF10 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ´óÉñF1Ò»¼üROOT½Ì³Ì£¬¿áÅÉ8297ÆƽâȨÏÞroot·¢²¼¡£ attach_img heatlevel agree  ...23456..976 jack44 2014-1-18 11701161687 2852154518 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½USBÇý¶¯¡¢Í¬²½Áª»ú¡¢½â¾ö²»ÄÜ°²×°Çý¶¯µÄÎÊÌâ heatlevel  ...23456..249 ÂÞ΢ 2014-1-24 297775978 ´óÉñF10 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ´óÉñF1-¹Ù·½CPB¸ñʽÏßË¢°ü½âѹ¹¤¾ß¼°½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..229 RMG 2014-9-7 274574539 rolfing 4 ÌìÇ°
[Èí¼þ] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½Ë¢»ú¹¤¾ßCDS×ÔÖúÉý¼¶¹¤¾ßV4.29·¢²¼£¡ attach_img heatlevel  ...23456..21 Àײ¼Ë¹ 2014-1-30 24411451 946513974 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1_СºÚϵͳµÚ¶þ°æ·¢²¼|ÕæART|Á÷³©¶à¿Ø¼þ|5.0Ö±ÍÆÌØЧ|ÐÂUIиоõ attach_img heatlevel agree  ...23456..37 cs1002944503 2015-4-10 43513047 yfextn 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1¿¨Ë¢°ü£¬³þºº´«ÆæÕðº³À´Ï®¡£»¨·ÑÎÒ6¿é´óÑóµÄÐÄѪ֮×÷ attach_img heatlevel agree  ...23456..15 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-19 1798868 ´åÀµÀµÀµÀµÀµ 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Coolpad8297F1=EMUI3.0¹ú¼Ê°æ-ÍøËÙ-ÔËÓªÉÌDIY-¶Å±È-Ö÷ÌâXXxx-root¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..21 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-9-13 2509168 ÌKÃÄ 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1 -°²×¿4.42-Ô­Éúϵͳ£¨Kitkat£©-Ìí¼ÓROOTȨÏÞ-ÆÁÄ»ÖúÊÖ-ÍêÃÀ°æ-¿É³¤ÆÚÈÕÓà attach_img heatlevel agree  ...23456..193 ½ã½ãaa 2014-8-23 230678525 ÌKÃÄ 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Pikachu ROM¡¿8297 CM12.1½Ó½üÍêÃÀ°æ£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..60 ֭֭Ϊ֭֭ 2015-12-16 71114793 ÌKÃÄ 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ´óÉñF1Ïßˢˢ»úÇý¶¯°üº¬Çý¶¯°²×°½Ì³Ì·¢²¼ heatlevel  ...23456..185 Àײ¼Ë¹ 2014-1-27 220862945 2852154518 7 ÌìÇ°
[ÆäËü] ´óÉñF1Ë¢»ú¹¤¾ß£¬¿áÅÉ8297Éý¼¶recoveryË¢»ú¹¤¾ß heatlevel  ...23456..26 Àײ¼Ë¹ 2014-1-27 30612626 2852154518 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1 recovery Ò»¼üË¢È빤¾ß attach_img digest heatlevel agree  ...23456..992 ghbhaha 2014-1-23 11899304515 2852154518 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñf1Òƶ¯ ¼«Ö¾«¼ò Çåзç¸ñ °²È«¼«ËÙ ´óÔË´æ Ê¡µçÓÐ¶È ³¬¼¶Á÷³© attach_img  ...2345 ×Ë̬ؼcool 2018-3-17 511277 yfextn 2019-4-18 22:47
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1Òƶ¯ ¹Ù·½¼«¼òÓÅ»¯ ¼«ÖÂÌåÑé ³¬¼¶Á÷³© ³¤ÆÚʹÓÃÓÅÑ¡ attach_img  ...23456..12 call_meؼСؼҶ 2018-1-28 1375591 ëëµÄÀÏÆÅ 2019-4-18 22:38
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1-CoolUI6.0¼«Ëٰ棬ʱ¼äËøÆÁ£¬¼«¼òÁ÷³©£¬ÍêÃÀÒôÖÊ£¬Îȶ¨ºÃÓà 9.14 attach_img heatlevel  ...23456..42 ¹¤×÷µÚÒ» 2016-9-14 4958914 yfextn 2019-4-18 22:37
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñf1Òƶ¯ MIUI9¿ª·¢°æ Ë¿»¬Á÷³© Ö÷ÌâÆƽâ ÂÌÉ«¾«¼ò ¼±ËÙÓÅ»¯ ¿ìÈçÉÁµç °²È«Ê¡µç attach_img  ...23456..12 ×Ë̬ؼcool 2018-3-18 1325569 ¥äÈțSÄÌ¥ä 2019-4-18 18:42
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉF1Òƶ¯ MIUI9¿ª·¢°æ ¾«¼òÓÅ»¯ ¶Å±ÈÒôЧ ¸ß¼¶ÉèÖà ÔËÐÐÁ÷³© ÍêÃÀÌåÑé attach_img  ...23456..12 call_meؼСؼҶ 2018-2-1 1423090 qfallan 2019-4-18 14:29
[ÇóÖú] СÃ×6 Õ˺ſÉÒԵǼ ²»Äָܻ´³ö³§ÉèÖà ²»ÄÜÉý¼¶ÏµÍ³ ÓÐÕâ»ØÊ£¿ »¢Çï¶ 2019-4-18 046 »¢Çï¶ 2019-4-18 11:59
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1½Ì³Ì£º½ÌÄã½â¾öÊÖ»ú³äµçµÄʱºò£¬»á³öÏÖ´¥ÆÁ²»Áé heatlevel agree  ...23456..192 ÂÞ΢ 2014-1-15 229244418 jsmlwyj 2019-4-17 19:25
[ÇóÖú] ´Ó¿ª·¢°æ»»µ½Îȶ¨°æÔÙ»»»Ø¿ª·¢°æÒªÔÚ¿ªÆôrootȨÏÞÐè²»ÐèÒªÔÙ½âÒ»´ÎBLËø£¿ Æѱù·ã 2019-4-16 063 Æѱù·ã 2019-4-16 11:29
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ´óÉñF1(Òƶ¯°æ) MIUI8¿ª·¢°æ Ö÷ÌâÆƽ⠼«ÖÂÁ÷³© Xposed ¸ß¼¶ÉèÖà Îȶ¨Ê¡µç attach_img  ...234 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-4-15 38970 wahlx 2019-4-15 11:15
[Èí¼þ] ¡¾²»Ë¢»úµÄÐÞ¸´MACµÄ·½·¨¡¿wifi macµØÖ·¶ªÊ§ nvram warming err=0x01 µÄ½â¾ö°ì·¨ heatlevel  ...23456..38 Ò»ÖÜÄ¿_¤Î_Åó 2015-3-14 44715462 goujun2000 2019-4-15 10:08
[½Ì³Ì] ÊÖ¼úרÓ᣿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1³öÏÖfactory mode½â¾ö·½·¨[È«ÍøÊ×·¢] heatlevel  ...23456..64 jacksonؼ2b 2014-2-6 75820167 dgtopmix 2019-4-15 04:38
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1Òƶ¯ Éî¶È¾«¼ò ÍêÃÀRoot Îȶ¨ÊµÓà ʡµçÓÅ»¯ Á÷³© È«ÐÂÌåÑé°æ attach_img  ...234 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-8-13 432937 itxuidtf 2019-4-14 22:53
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1_12.16¸üÐÂ_Ô­Éú°²×¿4.4ÖÕ½á°æ_¸ß¼¶ÉèÖÃ_ÐÞ¸´ÆÆÒô_¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..123 RMG 2014-12-16 147441711 itxuidtf 2019-4-14 22:50
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½Ë¢»úÈí¼þCDSÉý¼¶¹¤¾ßv4.29ʹÓÃͼÎĽ̳̣¡ heatlevel agree  ...23456..196 ÂÞ΢ 2014-1-22 234747307 ¶þÊ®ÈýË¿¶¯×Ï»Ê 2019-4-14 19:17

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-4-26 13:44 , Processed in 0.754611 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网