ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
  Òƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ´óÉñF1ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩ¿áÅÉ´óÉñF1Ë¢»úROM,¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½¹Ì¼þ,¿áÅÉ´óÉñF1Ò»¼üroot½Ì³Ì,¿áÅÉ´óÉñF1Èí¼þÏÂÔØ,¿áÅÉ´óÉñF1ÓÎÏ·ÏÂÔØ,¿áÅÉ´óÉñF1ÊÖ»úÇý¶¯,¿áÅÉ´óÉñF1ÊÖ»ú²ÎÊý,¿áÅÉ´óÉñF1ÊÖ»úÆÀ²â,¿áÅÉ´óÉñF1ÅÜ·ÖPK¶Ô±È,¿áÅÉ´óÉñF1¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,½ß³ÏΪÄúÔÚ¹ºÂò¿áÅÉ´óÉñF1ÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ¿áÅÉ´óÉñF1Ó²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6592°ËºË¡¿¡¾1.7Ghz¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«¿¨¡¿¡¾5.0Ó¢´ç720P·Ö±æÂÊ¡¿¡¾2G+8G¡¿¡¾888Ôª¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º374066280  2ºÅȺ£º 3ºÅȺ£º  (ÐèÑû°æÖ÷£¬·ñÔòɾ³ý!)
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6581 M44 2010-12-13 7897113653905 18877336934 ×òÌì 23:18
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] [Òƶ¯ÊåÊå]¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1¶ªÊ§imei²»ÔÚÅÂ,רÓÃÓÀ¾ÃдÂ빤¾ßÀ´ÁË attach_img  ...23456..365 Àä·ç 2014-2-6 4370129952 cenranc Ç°Ìì 14:36
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1Ë¢»ú½Ì³Ì¡¢Çý¶¯ÏÂÔØ¡¢Ë¢»ú¹¤¾ßÏÂÔØ£¬SP_Flash_ToolÏßË¢½Ì³Ì attach_img  ...23456..3427 Àä·ç 2014-1-30 41120686408 901104YY 5 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] [2014-2-7¸üлָ´»ù´ø]¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½042ÎÞÐ޸İæ|¾Èש|OTA|±£ÐÞרÓÃÏßË¢°æ attach_img  ...23456..1090 Àä·ç 2014-2-2 13075351834 901104YY 5 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿¿áÅÉ8297/´óÉñF1Òƶ¯°æÖÐÎÄTWRP Recovery v2.8.0.0/¹Ù·½recovery attach_img  ...23456..213 ·ÉÀÇ 2016-3-13 254857547 imimÉÙÄê365 2019-11-2 13:23
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
¿áÅÉ´óÉñF1ÂÛ̳_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[½Ì³Ì] RecoveryË¢»ú³ö´í£¡ÎÞ·¨¹ÒÔØcache£¬data£¬system·ÖÇøµÄ½â¾ö°ì·¨ attach_img heatlevel agree  ...23456..428 RMG 2014-11-15 5125134674 funfuny Ç°Ìì 00:22
[Èí¼þ] ×Ô´øAPPжÔØ,¹¤³Ìģʽ,ÔöÇ¿GPS,Éý¼¶recoveryÒƶ¯ÊåÊ幤¾ßÏä heatlevel  ...23456..39 Àײ¼Ë¹ 2014-2-13 45715416 °®À¤À¤ 3 ÌìÇ°
[Èí¼þ] ¡¾²»Ë¢»úµÄÐÞ¸´MACµÄ·½·¨¡¿wifi macµØÖ·¶ªÊ§ nvram warming err=0x01 µÄ½â¾ö°ì·¨ heatlevel  ...23456..39 Ò»ÖÜÄ¿_¤Î_Åó 2015-3-14 46016505 919983453 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297³äµçÂý£¿´óÉñF1¿ìËÙ³äµç·½·¨¡£Ö»Ðè1Сʱ heatlevel  ...23456..690 Àײ¼Ë¹ 2014-2-9 8269113269 919983453 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] MTK¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1ÍêÕû°æ¹È¸è·þÎñ¿ò¼Ü¿¨Ë¢°ü/GMS¹È¸èÈ«·þÎñ²¹¶¡£¬ÍæÓÎÏ·±Ø±¸£¡ heatlevel agree  ...23456..198 bejay 2014-1-15 236658832 901104YY 5 ÌìÇ°
[Èí¼þ] MT6592/MTK6592°ËºËË¢»ú¹¤¾ßSP_Flash_Tool_v5.1352.01.zipÖÐÎİ棬2014Äê3ÔÂ6ÈÕ×îаæ heatlevel agree  ...23456..1011 bejay 2014-3-6 12124210735 gl5656 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1ÒÆÖ²¹úÍâX8-4.4.4¿¨Ë¢°ü£¬ÍêÕûroot£¬¸ß¼¶ÉèÖ㬼«¶ÈÁ÷³©£¬¹È¸è·þÎñ 04.19 attach_img heatlevel agree  ...23456..17 ¹¤×÷µÚÒ» 2015-4-19 1958106 xiugei 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1¹È¸èÔ­Éú4.2.2¹ÇÍ·°ü£¬¸ß¼¶ÉèÖ㬼«¼òÁ÷³©£¬Ö»ÓÐ149M 10.26 attach_img heatlevel  ...23456..52 ¹¤×÷µÚÒ» 2015-10-26 62315364 xiugei 6 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ´óÉñF1ÏßË¢¸üÐÂÖÐÎÄrecovery¡¢¿¨µÚÒ»ÆÁ²»¿ª»ú¸üÐÂrecovery attach_img heatlevel agree  ...23456..169 Àײ¼Ë¹ 2014-1-27 202450524 dganana 7 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ËÕ´ò½Ì³ÌÖ®ÈçºÎʹÓÃadb sideload attachment heatlevel  ...23456..32 ghbhaha 2014-2-15 37418264 17854254309 2019-11-8 08:58
[½Ì³Ì] androidÄںˣ¨boot.img£©½â°ü¹¤¾ß¸½½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..106 yanlianglai 2014-7-5 127045298 nishijiji11 2019-11-4 21:56
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ´óÉñF1È«´¥ÆÁTWRP 2.8.5.0 attach_img heatlevel agree  ...23456..69 СÇï¾ö°Á 2015-4-6 82425439 ab8735526 2019-11-2 23:26
[ÌÖÂÛ] ÌìÓï Nibiru H1Ê׸öAndroid 5.1.1 CM12.1 ÒѾ­³öÀ´ÁË£¡ÓдóÉñ¸ÐÐËȤÒÆÖ²×ßÆ𲻣¡ heatlevel  ...23456..24 pssyz 2015-7-6 28313227 imimÉÙÄê365 2019-11-2 21:02
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1 -°²×¿4.42-Ô­Éúϵͳ£¨Kitkat£©-Ìí¼ÓROOTȨÏÞ-ÆÁÄ»ÖúÊÖ-ÍêÃÀ°æ-¿É³¤ÆÚÈÕÓà attach_img heatlevel agree  ...23456..193 ½ã½ãaa 2014-8-23 230779180 TBRT2008 2019-10-31 10:57
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297¿áÅÉ´óÉñF1_ÖÐÎÄTWRP2.7-recoveryÐÞÕý°æ¸üÐÂ-Ö§³ÖUÅÌģʽ¹ÒÔØ heatlevel agree  ...23456..702 RMG 2014-9-28 8419204099 yijun0601 2019-10-30 20:04
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1.°²×¿4.4 .AOSP.ÇáÔ­Éú.ÍêÃÀ.Á÷³©.ROMÖ»ÓÐ280M attach_img heatlevel  ...23456..27 ¤Ò¤ÅС½Ü 2015-8-10 31310397 ËÙ¶³°ü×Ó 2019-10-30 14:08
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8297´óÉñF1»ùÓÚ046³¬¼¶¾«¼ò¿¨Ë¢ROM£¬Ô­³§UI¡¢V4A·¢ÉÕÒôЧ¡¢Ê¡µçµÍ̼ attach_img heatlevel agree  ...23456..96 Àײ¼Ë¹ 2014-2-25 114628262 ŸûÒ¹ 2019-10-29 22:31
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1Ä¿Ç°×îÍêÉƵÄCWM Recovery»Ö¸´ÏµÍ³Õýʽ·¢²¼£¬2ÔÂ14ÈÕ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..808 ghbhaha 2014-2-15 9691230961 boyhua 2019-10-27 20:47
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ´óÉñF1Òƶ¯°æ) 069ÆÚ Ê±¼äËøÆÁ Ë«ÅÅÍøËÙ WiFi MM²é¿´ ROOT ¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...2345 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-11-3 581060 boyhua 2019-10-27 19:46
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Pikachu ROM¡¿CM12.1 ½Ó½üÍêÃÀ°æ/ÐÞ¸´ËøƵÂÊ/Ë«ÍøÅÌ/666 attach_img heatlevel agree  ...23456..63 ֭֭Ϊ֭֭ 2015-12-17 75516085 xiaoshi666 2019-10-26 22:52
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¿áÅÉ¡¿FLyme os-4.5.4.5R-»ùÓÚCM12²å×®-dpiÉèÖÃ-wifiÃÜÂë²é¿´ attach_img heatlevel agree  ...23456..52 ÓÚɯɯ 2016-1-27 61317473 xiaoshi666 2019-10-26 21:59
[Ë¢»ú°ü] Coolpad8297Òƶ¯°æ=AOSP ÕæART=5.0¶¯»­£¬¸ß¼¶ÉèÖÃ=ÍøËÙ¿ÉË«ÅÅ-×ÔÓÉ´æ´¢£¬root¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..8 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-9-1 884971 xiaoshi666 2019-10-26 21:56
[Èí¼þ] °Ù¶ÈÔƲ»ÏÞËÙÏÂÔØÁ´½Ó heatlevel  ...23456..108 ºûµûµÄ´½Ó¡ 2015-7-20 128530052 shsah 2019-10-26 21:09
[Ë¢»ú°ü] ´óÉñF1Òƶ¯ MIUI9¿ª·¢°æ ¿ìÈçÉÁµç »¤ÑÛģʽ ¶Å±ÈòñÉßË«ÒôЧ ÆÁÄ»ÖúÊÖ ¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23456..14 ÌðÐÄСÍè×Ó 2017-11-28 1634123 qq9898720 2019-10-25 17:44
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1_Flyme_OS-¸öÈËÊÊÅäµÚ¶þ°æ-¸üеͰü_ÍêÃÀROOT¿¨Ë¢°ü_Ë«ÍøÅÌ£¨4.5.4.5£© attach_img heatlevel  ...23456..29 ¨K¼Åį_ÔÙÏÖ¨K 2016-2-18 34611110 ainidewo20 2019-10-24 13:07
[Ë¢»ú°ü] ¡¾wazls¡¿CoolpadÒƶ¯=Flyme OS 4.5.4.3R=¼üÅ̵ƿª¹Ø£¬dpiÇл»=»ù±¾¹¦ÄÜÕý³£=ROOT attach_img heatlevel agree  ...23456..28 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-12-23 3329658 a745113842 2019-10-23 07:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾wazls¡¿CoolpadÒƶ¯=Flyme OS 4.5.4.4R=¼üÅ̵ƿª¹Ø£¬dpiÇл»=»ù±¾¹¦ÄÜÕý³£=ROOT attach_img heatlevel agree  ...23456..37 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2016-1-8 43911987 a745113842 2019-10-23 07:44
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Pikachu ROM¡¿8297 CM12.1½Ó½üÍêÃÀ°æ£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..60 ֭֭Ϊ֭֭ 2015-12-16 71515392 SuperÕñ×Ð 2019-10-22 23:12
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñרÓÃXposed¿ò¼Ü¿¨Ë¢²¹¶¡+ÖØÁ¦¹¤¾ßÏäGravityBox v2.98×îаæ heatlevel  ...23456..151 -Zard- 2014-3-7 180246452 a745113842 2019-10-22 15:26
[Ë¢»ú°ü] ÔÛÃÇ´óÉñµÄCOLOR OSÖÕÓÚ³öÀ´ÁË£¡¹Ù·½ÊÊÅ䣡~ͬѧÃÇËÙ¶ÈȥˢÆð°¡£¬ÕâOSÕæÐĺÃÓÃŶ£¡£¡ heatlevel  ...23456..94 tidastt 2014-5-4 111932687 a745113842 2019-10-22 15:23
[Ë¢»ú°ü] ¡¾cm12¡¿¿áÅÉCM12.beta3Á÷³©¸üСþË«ÅÅÍøËÙ£¬ÆÁÄ»ÊÖ£¬cpuÉèÖáþÈ«¾Ö³Á½þ£¬ xposed. attach_img heatlevel  ...23456..47 ÓÚɯɯ 2016-3-22 55814914 Yuan365 2019-10-22 13:43
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1-Flyme_4.5.4.5R×îÐÂÎȶ¨ÍêÃÀ¸öÈËÊÊÅä°æ£¡£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..57 ¨K¼Åį_ÔÙÏÖ¨K 2016-1-29 67518622 Yuan365 2019-10-22 13:24
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ´óÉñF1(Òƶ¯°æ) MIUI8¿ª·¢°æ Ö÷ÌâÆƽ⠼«ÖÂÁ÷³© Xposed ¸ß¼¶ÉèÖà Îȶ¨Ê¡µç attach_img  ...234 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-4-15 461275 wendyfish 2019-10-21 00:21
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1Òƶ¯ Éî¶È¾«¼ò ÍêÃÀRoot Îȶ¨ÊµÓà ʡµçÓÅ»¯ Á÷³© È«ÐÂÌåÑé°æ attach_img  ...23456 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-8-13 683479 jeryjam 2019-10-20 19:11
[½Ì³Ì] Ê×·¢MT6592°ËºË¿áÅÉ8297/¿áÅÉ´óÉñF1Ò»¼üROOTÈí¼þFramaroot v1.9.1ÖÐÎĺº»¯°æ·¢²¼ heatlevel agree  ...23456..213 -Zard- 2014-2-8 255143486 a13208555065 2019-10-20 15:14
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ ´óÉñF1(Òƶ¯°æ) 068ÆÚ Éî¶È¾«¼ò Ë«ÅÅÍøË٠ʱ¼äËøÆÁ ¸ß¼¶ÉèÖà ʡµçÓÅ»¯ ¼«ËÙÌåÑé attach_img  ...234 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-4-9 411280 wendyfish 2019-10-19 20:17
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1½Ì³Ì£ºÄڴ濨/SD¿¨ÊÜËðµÄ½â¾ö°ì·¨£¡£¡ heatlevel agree  ...23456..296 ÂÞ΢ 2014-1-15 355170068 ±ùÖ®²ËÄñ 2019-10-18 22:30
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Flyme ROM´óÈü+58ºÅ¡¿¿áÅÉ´óÉñF1 Flyme OS 4.5.4.3 ²ÎÈü°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..84 pixle 2015-12-23 100229900 Yuan365 2019-10-15 13:41
[Ë¢»ú°ü] [2014-1-28]¿áÅÉ´óÉñF£±Ò»¼ü¸üÐÂÖÐÎÄrecovery£¬¹Ù·½recovery£¬ROOTÈýºÏÒ»°æ(¹Ù·½OTA) attach_img digest heatlevel agree  ...23456..1679 Àä·ç 2014-1-22 20142422628 fearlessshi 2019-10-15 01:07
[ÓÎÏ·] ¿áÅÉ´óÉñF1ÓÎÏ·Ö®¿ñÒ°ì­³µ8 Asphalt 8 v1.2.0Ãâ¹È¸èÑéÖ¤ heatlevel  ...23456..88 alex.h 2014-2-28 104726116 lizefei 2019-10-12 23:11
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ´óÉñF1Ò»¼üROOT½Ì³Ì£¬¿áÅÉ8297ÆƽâȨÏÞroot·¢²¼¡£ attach_img heatlevel agree  ...23456..976 jack44 2014-1-18 11708162953 ¡õhouzijian 2019-10-7 22:03

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-11-17 05:28 , Processed in 0.375637 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网