ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1.Cool.UI.¹Ù·½069.ԭζ¾«¼ò.ÍêÕûROOT.È¥³ý²ÐÁô.2016.2.11 attach_img heatlevel  ...23456..41 ¤Ò¤ÅС½Ü 2016-2-11 48010225 ºôºÙ¹þºô 2018-4-14 12:06
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8297/Miui7/1/6/Ö÷ÌâºÍг/È«¾Ö¶Å±È/È¥³ýÏÞÖÆ/4X6ÏÂÀ­/×ÀÃæ/Á÷³©/Ê¡µç attach_img  ...23456 ²»ÒÀ 2016-1-6 682365 15807667142 2018-4-14 11:59
[ÆäËü] ¿áÅÉ´óÉñF1--ROM×Ô¶¯ÒÆÖ²¹¤¾ßÏäÕðº³À´Ï®.... ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel agree  ...23456..35 ÄÇ°®Çé²»ÓÀºÛ 2014-7-18 41116262 rootÁË 2018-4-12 18:31
[½Ì³Ì] ¸ø»úÓÑÃÇչʾһÏ¿ª»úµÚÒ»ÆÁ! (²»ÊǶ¯»­) ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel agree  ...23456..100 ؼºÚÌÒ 2014-2-18 119328206 zjk0123 2018-4-12 16:07
[Ë¢»ú°ü] ¡¾1-3¸üС¿´óÉñF1Òƶ¯ 069 ×îÖÕ°æ Ë«ÅÅÍøËÙ Ò¡»Î×Ô¶¨Òå ÐéÄâ°´¼ü CPUµ÷Ƶ ʵÓö๦ÄÜ ±à¼­²ÉÓà attach_img heatlevel agree  ...23456..99 ½ã½ãaa 2016-1-3 117621348 niu2020mm 2018-4-11 09:59
[Ë¢»ú°ü] ´óÉñF1Òƶ¯ MIUI8 7.2.18¿ª·¢ Ë«¿¨3G Ö÷ÌâÆƽâ DPI ²¼¾ÖÇл» Xposed ¶à¹¦ÄÜ Îȶ¨Ê¡µç attach_img  ...23456..14 ½ã½ãaa 2017-2-18 1622705 185723794 2018-4-10 17:05
[ÆäËü] ת×Ô¹ÙÍø£º¿áÅÉ Coolpad8297 YunOS3.0.3 £¨´óÉñF1Òƶ¯°æ£© 3ÔÂ13ÈÕ¸üР ...23456 ÐÄÀíÒ½Éúa 2015-3-13 672916 18749210130 2018-4-8 14:43
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297´óÉñF1ÄÚÖÃÈí¼þɾ³ý·½·¨ heatlevel  ...23456..263 Àײ¼Ë¹ 2014-2-7 314554120 wgqtt 2018-4-8 00:55
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1½Ì³Ì£ºMTKÊÖ»úYGPS×îÏêϸµÄʹÓ÷½·¨£¬¸æ±ðGPSËÑÐǶ¨Î»ÄѵÄÎÊÌâ heatlevel  ...23456..97 ÂÞ΢ 2014-1-15 115237618 ahfxman 2018-4-6 17:11
[Ë¢»ú°ü] ´óÉñF1-miui8¹ú¼ÊÎȶ¨°æ8.0¸üУ¬½â³ýÏÞÖÆ£¬¼«¼òÁ÷³©£¬Îȶ¨Ê¡µç£¬Ô­°æÌåÑé 9.7 attach_img  ...23456..7 ÄÜÓм¸¶à³î 2016-9-7 752946 XWJ0120 2018-4-4 17:17
[Èí¼þ] ¸ß·ÂiPhone6plus MTK6592Ë¢»ú°ü´ýÒÆÖ²ÎÒÖ»ÊÇ·ÖÏí°®ºÃÕß attach_img heatlevel  ...23456..7 µ­ÍüÉËÍ´ 2015-6-17 784433 ÍõÍõÍõHERO 2018-3-30 10:49
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1_MIUI7ÈçÆÚ¶øÖÁ|³¬¼¶Á÷³©Ê¡µç|¾Ü¾øµ¥µ÷Ö®Ô¼(¸üв¹¶¡) attach_img heatlevel  ...23456..9 cs1002944503 2015-8-15 973515 1075092642 2018-3-27 18:53
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1ÒÆÖ²Mystic OS¸üУ¬Ê±¼äËøÆÁ£¬¼«¼òÁ÷³©£¬ÇåкÃÓã¬5.0·ç¸ñ 10.12 attach_img  ...2345 ÄÜÓм¸¶à³î 2016-10-12 562333 gangouyu 2018-3-23 20:49
[Ë¢»ú°ü] ¡¾16.12.20¡¿¿áÅÉ´óÉñF1 InfineOS È«¾°¶Å±È ¼«ÖÂÁ÷³© ÔÚÏßÖ÷Ìâ Ê¡µç°²ÐÄ attach_img  ...2 ÆÓؼСÝÕ 2016-12-20 211516 gangouyu 2018-3-23 20:47
[ÇóÖú] ´óÉñF1Òƶ¯°æÄÜÓÃÉÏÁªÍ¨4GÂð huiyunhua 2018-3-23 0210 huiyunhua 2018-3-23 06:16
[Ë¢»ú°ü] Coolpad¹Ù·½69=¾«¼ò×ÔÓðæ=Ò¡»ÎËø£¬ÓÅ»¯¸ß¼¶ÉèÖà »¬¶¯ÁÁ¶È£¬ÍøËÙ£¬ÏÂÀ­Å©Àú£¬2017 attach_img  ...23456..21 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2017-1-14 2444410 ÌÛ°®GÉÙ·ç 2018-3-18 18:39
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1-MIUIÎȶ¨°æ8.0.1.0£¬Ö÷Ìâxx£¬¾«¼òÁ÷³©£¬Ô­°æ·ç¸ñ£¬Îȶ¨ºÃÓà 8.26 attach_img  ...23456..17 ¹¤×÷µÚÒ» 2016-8-26 2024318 zhnyao 2018-3-16 20:48
[Ë¢»ú°ü] ´óÉñF1-miui8¹ú¼Ê°æ£¬¼«¼òÁ÷³©£¬Ê¡µçºÃÓã¬Ô­°æÌåÑé 10.17 attach_img  ...23456..8 ¹¤×÷µÚÒ» 2016-10-17 902941 hxyy0 2018-3-15 20:33
[Ë¢»ú°ü] ´óÉñF1-miui8¼«¼ò°æ£¬Ö÷Ìâxx£¬½â³ýÏÞÖÆ£¬¼«¼òÁ÷³© 10.18 attach_img  ...2345 ÄÜÓм¸¶à³î 2016-10-18 551978 monkey02 2018-3-15 14:27
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1Òƶ¯°æÒ»¼üROOT½Ì³Ì ÐÂÈËÌû heatlevel  ...23456..194 ˜·¯‚¡¢Î¨Ò» 2014-5-23 231738072 monkey02 2018-3-14 20:31
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1 054ÄÚ²â°æ ÍêÕû°æ¿¨Ë¢ROM heatlevel  ...23456..33 ½Èý½ð 2014-3-12 38513530 ym986818 2018-3-14 19:20
[ÆäËü] VIVO״̬À¸µç³Ø~µçÁ¿¾«È·µ½1%~29ÖÖ¾«ÃÀµç³Øͼ±êËزÄ~ attach_img heatlevel  ...23456..35 ÄãµÄ°®_ÊÇÝ­Îüµ½ 2014-4-26 41624774 wslsg 2018-3-13 19:58
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1.°²×¿Ô­Éú4.4.2.ÍêÕûROOTÏñËØ1300W.ÐÞ¸´BUG attach_img heatlevel  ...23456..11 ¤Ò¤ÅС½Ü 2015-7-20 1225183 kingvajra 2018-3-13 17:49
[Èí¼þ] ¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1Èí¼þÏÂÔØ:Áª·¢¿ÆMTKÊÖ»úadhoc²¹¶¡£¬Ö§³ÖÁ¬½ÓadhocģʽWiFiÈȵã heatlevel  ...23456..18 bejay 2014-1-15 21511375 majortwo 2018-3-13 00:54
[Ë¢»ú°ü] ´óÉñF1¹Ù·½066¾«¼ò°æ£¬¼ÓÈëxposed¿ò¼ÜºÍ¸ß¼¶ÉèÖá£ÈÃÔ­°æÒ²ÄÜ×Ô¶¨Òå attach_img heatlevel agree  ...23456..13 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-22 1547952 С»ÒÀÇ 2018-3-12 19:18
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½Õýʽ°æ066¿¨Ë¢°ü·¢²¼£¬¾«¼ò°æ04.13 attach_img heatlevel  ...23456..25 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-13 29913833 kingvajra 2018-3-12 18:30
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚ×îеĹúÍâXDA°²×¿5.1.1µÄrootȨÏÞÎÊÌâ½âÎö£¡ heatlevel  ...23456..18 pssyz 2015-7-20 2077900 yyhh9980 2018-3-11 21:10
[ÇóÖú] µãÏÂÔØ×îаü£¬¾¹È»ÏÂÔØÁË£¬µ«ÊǼì²é¸üÐÂÒѾ­ÊÇ×îа棬Ôõô»ØÊ ˾¿ÜѰ÷ 2018-3-5 0328 ˾¿ÜѰ÷ 2018-3-5 19:48
[Ë¢»ú°ü] [2014-1-29]¿áÅÉ8297|¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½036¾«¼ò¿¨Ë¢ROOT°æÖ§³Ö¹Ù·½OTAbyÀä·ç attach_img heatlevel  ...23456..55 Àä·ç 2014-1-29 65422657 ÒҰ๤³¤ 2018-3-5 03:01
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1Ô­ÉúAOSP4.4.2¸üУ¬¼«¼òÁ÷³©£¬Îȶ¨Ê¡µç 7.31 attach_img heatlevel  ...23456..18 ¹¤×÷µÚÒ» 2015-7-31 2127177 5859527 2018-3-3 05:11
[Èí¼þ] ¿áÅÉ´óÉñF1¾«Ñ¡Èí¼þ£ºÐ¡Ã×Îļþ¹ÜÀíÆ÷Mi File Explorer v4.1.9ÖÐÎĺº»¯°æ  ...23456..7 bejay 2014-1-9 745785 qingllbb 2018-3-2 18:41
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1.Funtouch_VIVO1.32.0 ¿ªÆôROOT.×îµÍÁÁ¶È.³¬ÇåÎúÏà»ú.ÍêÃÀÒôЧ attach_img heatlevel  ...23456..36 ¤Ò¤ÅС½Ü 2015-7-18 42115515 ¿áµÃÏë±»´ò 2018-3-1 20:00
[Ë¢»ú°ü] ´óÉñF1Òƶ¯°æ¾«·ÂIOS8¸üУ¬¼«¼òÁ÷³©£¬À´µçÉÁ¹â£¬ÃÀ¹ÛºÃÓÃ8.24 attach_img heatlevel  ...23456..25 ¹¤×÷µÚÒ» 2015-8-24 29010977 1414315501 2018-2-28 15:31
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1_Ô­ÉúAndroid4.4.2_´æ´¢Çл»_ÍêÃÀROOT_ÍøËÙÏÔʾ_11.5¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..38 °²ÓðÇà 2014-11-5 45418976 zwq6518 2018-2-28 09:10
[Èí¼þ] ÐãÒ»ÏÂÎÒµÄMIUI6 ¸½´ø³Á½þ XP¿ò¼Ü + ³Á½þ²å¼þ1.09+IOS״̬À¸ attach_img heatlevel  ...23456..49 wsklsz 2015-1-24 57919570 iwocc 2018-2-26 15:12
[½Ì³Ì] ¿¨Ë¢¹Ù·½°ü³öÏÖ¿ª»úÃÜÂëµÄ»úÓÑ¿´¹ýÀ´£¬¸½½â¾ö°ì·¨ heatlevel  ...23456..29 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-9-28 3459950 ×·Ñ°_-_ÄÇʧȥµÄ 2018-2-24 14:33
[ÇóÖú] ÇëÎÊÎҵĵçÄÔ°²×°¿áÅɵÄÇý¶¯×°²»ÉÏÔõô°ì£¬Ò»Ö±ÏÔʾÕýÔÚ¼ÆËã¿Õ¼ä ÐÂÈËÌû ͬ·¢521 2018-2-23 0790 ͬ·¢521 2018-2-23 01:37
[Ë¢»ú°ü] ´óÉñF1Ø­miui5 ×îÖÕ¿ª·¢°æ 4.12.10Ø­¿ªÆôÒþ²Ø+È«¾Ö¶Å±È+ÑéÖ¤Æƽâ+Áбíµ÷»»+ÊÖÊƽÓÌý attach_img heatlevel agree  ...23456..56 binbinshe 2014-12-10 66422421 ÇàË¿³ÉÇï˪ 2018-2-21 06:05
[Ë¢»ú°ü] ¡¾±³Ó°¡¿¸üйٷ½069 ÎÞÍƹ㡢ÎÞ¸½¼ÓÉèÖá¢ÍøË٠״̬À¸ÏÔʾ¡¢¸£Àû°üÖµµÃÊղأ¡ attach_img heatlevel  ...23456..46  ”ìáÊ܁’¹ò°Ý¤ÎQ 2016-2-5 54411425 Ã×É«Á÷Äê 2018-2-20 09:15
[Ë¢»ú°ü] ¡¾16.3.30¸üС¿Coolpad8297=Coolui6.0-69=×ÔÓÃ=ÐÔÄÜģʽ=cpuµ÷¿Ø=ÍøËÙÏÔʾ=ÐÞ¸´¿¨»ú attach_img heatlevel  ...23456..18 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2016-1-4 2147443 alolier 2018-2-14 16:02
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1-miui8¿ª·¢°æ£¬¸ß¼¶ÉèÖã¬Ê±¼ä¾ÓÖУ¬Ö÷Ìâxx£¬ÎÞË𾫼ò 12.17 attach_img  ...23456..7 ¹¤×÷µÚÒ» 2016-12-17 722344 cb1998 2018-2-12 10:15
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1-CoolUI6.0¸üУ¬´¿¾«¼ò°æ+¸ß¼¶ÉèÖð棬ĬÈÏroot£¬ARTģʽ£¬Á÷³©Ê¡µç5.20 attach_img heatlevel agree  ...23456..24 ¹¤×÷µÚÒ» 2015-5-20 2868244 qdhdkfq 2018-2-10 08:44
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1Òƶ¯°æË¢»ú°ü »ùÓÚ¹Ù·½ ÍêÕûROOTȨÏÞ ¹Ù·½Çåзç¸ñ ԭ֭ԭζ Ê¡µçÁ÷³© attach_img  ...234 Ц°Á½­ºþso 2016-3-14 362510 yudd 2018-2-9 21:19
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ´óÉñF1¹Ù·½075°æÕæÕýµÄÄÚºËroot£¬³¹µ×½â¾ö²»ÄÜrootµÄÎÊÌâ attach_img heatlevel agree  ...23456..57 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-5-8 68118207 zhiÁèÔÆ 2018-2-9 15:00
[Ë¢»ú°ü] ¡¾17.01.18¡¿¿áÅÉ´óÉñF1 ÒÆÖ²STX-EVO Çåмò½à·ç¸ñ£¬Ï¸ÖÂÃÀ¹Û£¬Á÷³©Ê¡µç attach_img  ...234 ÆÓؼСÝÕ 2017-1-18 362143 Çã³Çؼ³¯Ï¦ 2018-2-9 11:32

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-10-21 22:57 , Processed in 0.385072 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网