ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊå½ðÁ¢GN5001sÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩ½ðÁ¢GN5001sÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬½ðÁ¢GN5001sÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  ½ðÁ¢GN5001sÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º598650649            ¢ÚȺ£º464158794            
  Òƶ¯ÊåÊå×ÛºÏÍæ»úȺ£º464158794 £¨²»ÏÞ»úÐÍ2ǧÈËȹ£©
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6578 M44 2010-12-13 7892813440816 ¶«Î÷Äϱ±99 18 Ð¡Ê±Ç°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
½ðÁ¢GN5001sÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S »ùÓÚ¹Ù·½ ÇåÐÂÃÀ»¯ ¼«Ö¾«¼ò ΨÃÀÁ÷³© ÃÀ»¯°æ attach_img  ...23456..53 ÌðÐÄСÍè×Ó 2017-7-28 62716212 lliaozehan 1 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S ¹Ù·½ÓÅ»¯°ü ¶Å±ÈÒôЧ Ó¦Óö³½á ²à±ßÀ¸ ¸ß¼¶ÉèÖà 2018.2.13¸üРattach_img  ...23456..58 Ìý°ëµÄÇú 2018-2-13 69315443 lliaozehan 1 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI19 ÄÚ´æÊÍ·Å ÍêÕûROOT »¤ÑÛģʽ Ô²½ÇÏÔʾ ÄÚ´æÊÍ·Å attach_img agree  ...23456..41 ºÉÌÁÔÂs 2018-8-21 48413268 lliaozehan 9 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¶ÈÍƼö¡¿½ðÁ¢ GN5001S Amigo3.1.20 ʱÉÐÌå¸Ð ¼ÑÆ·¾Þ×÷ ¼«ËÙ°æ attach_img  ...23456..25 Abel-L 2018-12-21 2954158 ltx449761902 Ç°Ìì 21:07
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃÔ³Ç-½ðÁ¢GN5001S-CM12.1¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..74 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-22 88112875 ltx449761902 2019-9-22 21:07
[½Ì³Ì] ½ðÁ¢GN5001S ÏßË¢¾Èש°ü ÏßË¢°ü ¼òµ¥Ò׶® ͼÎÄ ½Ì³Ì attach_img  ...2 ÁìÏÈ00ºó 2018-5-6 161705 hpc19951210 2019-9-22 20:57
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI9_V9.6.1.0×îÐÂÎȶ¨°æ attach_img  ...23456..13 1569853482q 2019-8-6 1481415 ltx449761902 2019-9-22 14:32
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Ôªµ©Ìؼ­¡¿½ðÁ¢GN5001S Amigoµä²Ø°æ Éî¶ÈÁã¹ã¸æ ¶À¼ÒROOT Ê¡µç½ø³Ì ·ÉËÙ ÌرðÍƼö attach_img  ...23456..24 ½ã½ãaa 2019-1-1 2812821 helpcentury 2019-9-20 16:29
[Ë¢»ú°ü] GN5001S_MIUI7.5.3Îȶ¨°æ_ÆƽâÖ÷Ìâ_ROOT_XP¿ò¼Ü attach_img  ...23 £¯£Îo£®¥Ý 2018-8-28 312011 lujixiang 2019-9-20 10:54
[Ë¢»ú°ü] ÐÞ¸´ÃԳǴó´ó~½ðÁ¢gn5001s flyme5.1.10.17²Ëµ¥¼ü²»ÄÜÓà attach_img  ...23 1569853482q 2018-7-13 30818 npnp 2019-9-17 22:00
[ÎÊÌâ·´À¡] ÇóÖú£¡ÃԳǴó´ó°¡ ÐÂÈËÌû Game7 2016-12-3 8830 abc96835377 2019-9-13 06:37
[ÇóÖú] ½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s-Ï£Íû´óÉñ×ömiui10 Òѻظ´ attach_img  ...2 aa1824896472 2019-5-11 16579 abc96835377 2019-8-28 12:14
[ÌÖÂÛ] ½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s»¶Ó­¼ÓÈë½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s¿¨Ë¢°üȺ£¬ÈºÁĺÅÂ룺192878921 attach_img aa1824896472 2019-5-18 8285 canon111 2019-8-27 11:09
[ÆÀ²â] ½ðÁ¢GN5001SË¢7.1ÆÀ²â attach_img abc96835377 2019-8-9 4367 wzm001 2019-8-17 16:17
[Ë¢»ú°ü] RR-N-v5.8.3-GN5001s attach_img  ...2 qq2657423893 2017-1-21 121754 abc96835377 2019-8-9 06:11
[ÆäËü] ɾ³ý ÐÂÈËÌû abc96835377 2019-8-5 0133 abc96835377 2019-8-5 09:50
[Ë¢»ú°ü] GN5001s-AEX4.6 attach_img  ...2 qq2657423893 2018-7-8 131339 abc96835377 2019-7-31 07:49
[Ë¢»ú°ü] GN5001S_CM12.1 attach_img  ...23456 £¯£Îo£®¥Ý 2018-7-22 692671 a412316590 2019-7-5 22:10
[Ë¢»ú°ü] ½ð¸ÕÈ«Íøͨ×îпª·¢°æMIUI9-8.4.26 attach_img  ...23456..23 ÎíÂþÃÔ³Ç 2018-9-2 2646336 npnp 2019-7-2 11:43
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢½ð¸ÖGN5001SÈ«Íøͨ°æÒÆÖ²Ô­Éúϵͳ£¨Ö§³ÖÈ«ÍøͨÐźţ© attach_img  ...23456..17 ÎíÂþÃÔ³Ç 2018-9-16 1995455 ljj724820 2019-7-1 16:30
[ÌÖÂÛ] ½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s»¶Ó­¼ÓÈë½ðÁ¢ÊÖ»ú5001s¿¨Ë¢°üȺ£¬ÈºÁĺÅÂ룺192878921 attach_img aa1824896472 2019-5-18 1223 15563356097 2019-6-29 21:23
[ÇóÖú] ΢П¶¿îºó£¬ÈÔÈ»ÎÞ·¨ÏÂÔØrom phhrrr 2019-6-27 099 phhrrr 2019-6-27 08:34
[Ë¢»ú°ü] gn5001s-miui9ÄÚ²â°æ attach_img agree  ...23456..127 ÎíÂþÃÔ³Ç 2017-8-31 151412691 ÎÒµÄÊÀ½çis 2019-6-22 06:56
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢G5001S ÍêÃÀROOT ¹Ù·½ÎÞË𾫼ò ¼«ËÙÎȶ¨ È«¾ÖÃÀ»¯ Ê¡µçÁ÷³© ´¿¾»¾«Ñ¡ ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23456..8 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-6-10 84946 XPHdhr 2019-6-18 02:22
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢G5001 ÍêÃÀROOT ¹Ù·½ÎÞË𾫼ò ¼«ËÙÎȶ¨ È«¾ÖÃÀ»¯ Ê¡µçÁ÷³© ´¿¾»¾«Ñ¡ ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-6-10 29547 XPHdhr 2019-6-10 16:35
[ÇóÖú] 5001sÆÁÄ»µ¹Á¢ÁË ÐÂÈËÌû ÀîÄþºÚÎäÊ¿ºÚ 2019-6-7 0135 ÀîÄþºÚÎäÊ¿ºÚ 2019-6-7 11:03
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S ÒÆÖ²¾«·Âoppo_r9 attach_img  ...2345 1569853482q 2019-5-8 48818 764966647 2019-5-21 13:14
[ÇóÖú] ÇóÎíÂþ¸ç¸ç³ö¸ö°²×¿7.0µÄ°ü£¡ Òѻظ´ ľÐà111 2017-3-30 2764 abc96835377 2019-5-16 19:11
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI9 7.12.7 ÈËÁ³ÏÔÃë|IOS|ÊÖÊÆ°´¼ü¶¯×÷µÈN¶à¹¦ÄÜ attach_img  ...23456..18 £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-2 2047146 npnp 2019-5-15 22:29
[ÌÖÂÛ] ÔÙÀ´ËµËµÕâ¸öϹƷÅÆÊÖ»ú½ðÁ¢ 13994094701 2017-3-1 5908 abc96835377 2019-5-15 18:33
[ÇóÖú] ÇóÃԳǴó´ó³ö¸ö4.4µÄ°ü¡£ Òѻظ´ Å®¿ìÀÖÂÃ; 2017-11-9 1377 abc96835377 2019-5-15 18:31
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Ô­Éú°²×¿7.1.1¡¿½ðÁ¢GN5001S¡¸Õýʽ°æ¡¹ attach_img  ...23456..110 ľÐà111 2017-5-1 131120891 iter2008 2019-5-13 23:47
[Ë¢»ú°ü] GN5001S-COLOROS 3.0 attach_img  ...23456..110 ÎíÂþÃÔ³Ç 2017-3-28 130910942 @Ô²@ 2019-5-4 21:26
[ÇóÖú] ½ðÁ¢GN5001¿ÉÒÔË¢miuiϵͳÂð ËÉËÉ891212 2019-4-15 0296 ËÉËÉ891212 2019-4-15 00:40
[Ë¢»ú°ü] GN5001S||Flyme7.8.7.24betaÈ«Íøͨ°æ||ÈýÍø4G attach_img  ...23456..25 £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-8 2958064 npnp 2019-4-9 13:52
[Ë¢»ú°ü] GN5001S_¾«·ÂIOS9.3µÚ¶þ°æ_ÐÞ¸´·Ö±æÂÊ°´¼üʧÁéÄÚÍâ´æ´¢µÈBUG attach_img  ...234 £¯£Îo£®¥Ý 2018-7-31 463187 aa1824896472 2019-4-9 13:35
[ÌÖÂÛ] Õâ¸ö»úÐÍ×îÁ÷³©µÄºÃÏñ¾ÍÊÇcoloros3.0ÁË ÐÂÈËÌû Doraemon1234 2018-9-17 5945 aa1824896472 2019-4-7 22:40
[ÌÖÂÛ] ÎíÂþÃԳǹ§ºò´ó¼ÒÀ´ÕâÀïÌÖÂÛ  ...234 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-10-25 462695 aa1824896472 2019-4-7 22:40
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S °²×¿amigoOS3.1.16 ¹Ù·½¾«¼ò RootÓÅ»¯°æ attach_img  ...23456..35 qwer1990930 2017-3-5 4116591 245917651 2019-4-5 19:07
[Ë¢»ú°ü] CAPPU£¨¿¨²¼Ææŵ£©--GN5001S attach_img agree  ...23 ÎíÂþÃÔ³Ç 2019-1-10 35907 maier519 2019-4-2 11:33
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃÔ³Ç-GN5001S_MIUI8¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..157 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-20 188219523 liujunmin222 2019-4-1 14:15
[ÇóÖú] Ë¢ÁË÷È×åµÄFlyme7ϵͳ£¬Òƶ¯Êý¾Ý´ò²»¿ª£¬µã»÷û·´Ó¦ Òѻظ´ yc126225 2019-2-24 1250 704496990 2019-2-25 11:13
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S MIUI9¿ª·¢8.4.19 ¿ìÈçÉÁµç Ö÷ÌâÆƽ⠼òÔ¼ÃÀ»¯ ³¬Ê¡µç°æ ÓÅ»¯Á÷³© attach_img  ...23456..62 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-4-26 73915615 shi300214 2019-2-19 12:47
[ÇóÖú] £¤Çó´óÀÐÃÇÖÆ×÷¸ö5001µÄmiui°ü¡£·Ç5001s Òѻظ´ ¸ñʽ»¯¡£±¯ÉË 2019-1-21 1233 ÎíÂþÃÔ³Ç 2019-2-12 19:54
[½Ì³Ì] GN5001S||TWRP3.1¿¨Ë¢°ü attach_img £¯£Îo£®¥Ý 2018-9-8 31656 jjjjsp 2019-2-7 07:20

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-10-17 20:58 , Processed in 0.262139 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网