ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
  Òƶ¯ÊåÊåÉñÖÛH45 T2/ÉñÖÛH45 T3ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÉñÖÛÊÖ»úÁéÑÅH45T2Ë¢»úROM,ÉñÖÛÊÖ»úÁéÑÅH45T2¹Ù·½¹Ì¼þ,ÉñÖÛÊÖ»úÁéÑÅH45T2Ò»¼üroot½Ì³Ì,ÉñÖÛÊÖ»úÁéÑÅH45T2Èí¼þÏÂÔØ,ÉñÖÛÊÖ»úÁéÑÅH45T2ÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÉñÖÛÊÖ»úÁéÑÅH45T2ÊÖ»úÇý¶¯,ÉñÖÛÊÖ»úÁéÑÅH45T2ÊÖ»ú²ÎÊý,ÉñÖÛÊÖ»úÁéÑÅH45T2ÊÖ»úÆÀ²â,ÉñÖÛÊÖ»úÁéÑÅH45T2ÅÜ·ÖPK¶Ô±È,ÉñÖÛÊÖ»úÁéÑÅH45T2¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,ΪÄúÔÚ¹ºÂòÉñÖÛÊÖ»úÁéÑÅH45T2ʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ÉñÖÛÊÖ»úH45T2Ó²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6582Ëĺˡ¿¡¾1.3Ghz¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾4.5Ó¢´ç960x540·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 4G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÉñÖÛÊÖ»úH45T2¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º222657893     (ÍøÓÑȺÐèÑû°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòÒ»ÂÉɾ³ý!)
ÉñÖÛÊÖ»úÁéÑÅH45T2°å¿éÊÇÒ»¸öпª°å¿é£¬ËýµÄÅ·¢Õ¹ÐèÒª´ó¼ÒµÄÐû´«£¡

×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6555 M44 2010-12-13 7865112775857 ching1990 ×òÌì 23:01
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] Òƶ¯ÊåÊå ÉñÖÛH45T2Ê׸öÍêÃÀ°æÖÐÎÄrecovery»Ö¸´ÏµÍ³Õýʽ·¢²¼£¨µØÖ·ÒÑÕý³££© attach_img  ...23456..88 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-3-11 104528867 Ñï·«Ö®ÖÛwin 2018-6-18 11:03
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÉñÖÛH45 T2ÂÛ̳_ÉñÖÛH45 T3ÂÛ̳-Ë¢»ú°üROOT½Ì³Ì - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[½Ì³Ì] ¸Õ¸Õ×öÁ˸öÉñÖÛH45T3µÄrecoveryÏ£Íû´ó¼Òϲ»¶ heatlevel  ...23456..46 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-10-31 54116175 x4on 2018-10-17 20:50
[½Ì³Ì] ÉñÖÛH45T2ÏßË¢USBÇý¶¯ ¼Ó¹Ù·½Ë¢»ú½Ì³Ì heatlevel  ...23456..46 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-3-13 54018317 x4on 2018-10-17 20:49
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45T3¿¨Ë¢°ü¼«¶ÈÁ÷³©µÄÔ­Éú°üÃëɱ¹Ù·½°ü/ÁÁ¶ÈΪ3/¿ªÆôROOT¹¦ÄÜ attach_img heatlevel  ...23456..34 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-11-20 39816440 x4on 2018-10-17 18:48
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45T3¿¨Ë¢°ü¼«¶ÈÁ÷³©µÄÔ­Éú°üÃëɱ¹Ù·½°ü/ÁÁ¶ÈΪ10ÍêÃÀROOTÔÙÒ»´ÎÌáÉý attach_img heatlevel  ...23456..18 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-4-12 20411798 x4on 2018-10-17 18:45
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45 T3¿¨Ë¢°ü MIUI 6Ö÷Ìâ·ç¸ñÀ´Ï®, ¼ÓÈëµçÉÁ¹â¹¦ÄÜ attach_img heatlevel agree  ...23456..46 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-1-22 54617217 Ñï·«Ö®ÖÛwin 2018-6-18 18:25
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45 T2¿¨Ë¢°ü MIUI×îпª·¢°æ ×¢ÖØÐÞ¸´ ×¢ÖØϸ½Ú ºÃÓòÅÍõµÀ attach_img heatlevel  ...23456..15 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-2-13 17611793 Ñï·«Ö®ÖÛwin 2018-1-7 12:57
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛ H45 T3 Ë¢»ú°ü ÀÖÍÜOS6 µÚ170ÆÚ ×îÖÕ°æ ¾«¼òºÃÓÃÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..23 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-5-27 27012250 1528609904 2018-1-5 14:10
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45 T2Ô­Éú4.2·¢²¼ heatlevel  ...23456..18 411194236 2014-4-27 20512560 »ÆÉÙΰ 2017-12-21 05:20
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45 T2¿¨Ë¢°ü °¢ÀïÔÆOS 2.7.3 Îȶ¨°æ ·¢²¼ WIFIÐźżÓÇ¿ ¼«¶ÈÁ÷³© ¼«ÉÙÕ¼ÓÃÄÚ´æ attach_img heatlevel agree  ...23456..13 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-1-4 15411200 wulichen55423 2017-12-10 12:25
[Ë¢»ú°ü] ûÈË·¢£¬ÎÒÀ´£ºÉñÖÛÊÖ»úH45T2V3.0.3¹Ù·½Ô­°æÏßË¢°ü heatlevel  ...23456..25 liulengmo 2014-3-10 29213641 xu320100 2017-10-10 22:32
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45_T2 ¿¨Ë¢°ü¸ß·ÂÈýÐÇNOTE4 ÒÑROOT Ïà»ú1300Íò ²»ºÚÆÁÁ÷³© ±ÈÔ­³§¸ü¸øÁ¦ attach_img heatlevel  ...23456..9 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-3-31 1029660 ZSWfeng 2017-9-30 22:07
[½Ì³Ì] ÉñÖÛH45_T2¹Ù·½Ô­³§ÏßË¢°ü¼°ÏßË¢½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..32 ÔÆÐù¿¡½Ü 2014-6-28 37916396 lldexh 2017-8-20 08:47
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45T2¿¨Ë¢°üÒÆÖ²ColorOSÍêÃÀ³¬¼¶»ªÀöÁ÷³©Õ𺳿ªÆôROOTÍêÃÀÏß¿Ø attach_img heatlevel  ...23456..27 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-3-12 32119033 shz3810 2017-7-11 11:02
[½Ì³Ì] ÉñÖÛH45_T2»Ö¸´´®ºÅ½Ì³Ì attach_img  ...23456..7 ÔÆÐù¿¡½Ü 2014-7-22 799398 tndhysyzwd 2017-7-7 19:14
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45 T2 ¿¨Ë¢°ü¡¾ÀÖÍÜOS6-µÚ146ÆÚ¡¿14.11.07°æ±¾·¢²¼ Á鶯ɫ²Ê Ôö¯ËæÐÄ attach_img heatlevel  ...23456..11 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-11-8 1299472 shz3810 2017-6-28 12:43
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45T2 Ë¢»ú°ü ÀÖÍÜOS5 µÚ145ÆÚ ÍêÃÀ·¢²¼ attach_img  ...23456 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-5-13 637916 shz3810 2017-6-28 12:42
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45_T2 °Ù¶ÈÔÆÊʵ±¾«¼ò¹«²â°æ64ÆÚ Á÷Á¿ÖúÊÖ¹¦ÄÜÓÅ»¯ ׼ȷÓÖÈ«Ãæ attach_img  ...2345 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-1-9 516927 shz3810 2017-6-24 20:29
[½Ì³Ì] ÉñÖÛH45_T2»Ö¸´»ù´ø¼°´®ºÅ½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..22 ÔÆÐù¿¡½Ü 2014-7-22 26113268 Ñ©»¨¡ïƮƮ 2017-5-26 23:44
[ÇóÖú] ÁªÏëS930 MTK6582´¦ÀíÆ÷ÒÑÉý¼¶°²×¿4.4 ʲôʱºòH45T3²ÅÄÜÉý¼¶ Òѻظ´ attachment xxddww123 2014-10-2 11073 ÍêÃÀ¾Èש 2017-5-18 00:42
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45_T3¿¨Ë¢°üMIUIµÚ203ÆÚ¸üÐÂ×îµÍÁÁ¶ÈΪ3СÊÔÅ£µ¶ attach_img heatlevel agree  ...23456..41 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-10-31 48516692 wzd1979 2017-4-2 14:00
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45_T3 ¿¨Ë¢°ü¸ß·ÂÈýÐÇNOTE4 ÒÑROOT Ïà»ú1300Íò ²»ºÚÆÁÁ÷³© ±ÈÔ­³§¸ü¸øÁ¦ attach_img heatlevel  ...23456..14 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-3-31 16610927 phoenix22 2017-2-7 10:12
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45_T2¹Ù·½Free ME2.2_ÏßË¢+¿¨Ë¢ attach_img heatlevel  ...23456..25 ÔÆÐù¿¡½Ü 2014-7-21 28814435 phoenix22 2017-2-7 10:05
[Ë¢»ú°ü] hasee H45 T3Ë¢»ú°ü ¹«²â°æ63ÆÚ ÈÕÀú±¸·ÝÓë»Ö¸´ Éý¼¶¸ü·ÅÐÄ ÐÞ¸´°´¼üÕ𶯠attach_img  ...2345 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-12-24 597039 13529360929 2017-1-27 15:07
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45T3¿¨Ë¢°ü ÀÖÍÜOS6¾«¼ò°æ µÚ157ÆÚ Á÷³©Îȶ¨·¢²¼ attach_img heatlevel  ...23456..21 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-1-24 25112066 ·çÑ©³¾Ñ̹ý 2017-1-26 08:37
[Ë¢»ú°ü] hasee H45 T3 Ë¢»ú°ü H45 T3_iPhone 6¸üÐÂ1£º1µÄ·ÂÕæÏßË¢°üÌáÈ¡ attach_img heatlevel  ...23456..21 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-12-23 24212565 coolcoolfish 2016-12-31 20:56
[Ë¢»ú°ü] H45 T3Ô­Éú/°²×¿L·ç¸ñ attach_img  ...2 ban¡¢ÓÇÓô 2015-5-13 152673 olteibe 2016-12-21 13:09
[Ë¢»ú°ü] H45T3¸ß·Âemui3.0 attach_img  ...23 13513831472 2015-6-15 244268 ÇïÓêÒ¶ 2016-11-27 00:52
[Ë¢»ú°ü] t3ÍêÃÀÒÆÖ²vivo attach_img  ...23456 13513831472 2015-6-7 648037 fhhdfhgfd 2016-11-24 23:05
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛh45t3Ô­³§ÏßË¢°üÌáÈ¡¾«¼ò ÐÂÈËÌû attach_img  ...2345 13513831472 2015-4-20 536977 1042590231 2016-11-8 19:53
[½Ì³Ì] Éñ´¬H45T2 ¿¨Ë¢ROM½Ì³Ì·¢²¼ attach_img ¿¨¿¨¿¨¿¨Äã 2014-3-3 44020 zhangchang 2016-11-1 19:41
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45T3 Ë¢»ú°ü ÀÖÍÜOS5 µÚ145ÆÚ ÍêÃÀ·¢²¼ attach_img  ...23456..8 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-5-13 849012 540597388 2016-10-29 12:17
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45 T3ÀÖÍÜ169ÆÚ¸üУ¬Éî¶È¾«¼ò attach_img  ...2345 ban¡¢ÓÇÓô 2015-5-18 516026 east758blue 2016-10-23 14:03
[Èí¼þ] Xposed¿ò¼Ü±Ø±¸Ä£¿é£ºÖØÁ¦¹¤¾ßÏäGravityBox v2.9.8ÖÐÎİ棬3ÔÂ6ÈÕ¸üР ...23 -Zard- 2014-3-6 314199 langysky01 2016-9-23 14:56
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45 T2 MIUIÔÙÒ»´Î¸üÐÂÎÞ±ÈÁ÷³©Ãëɱ¸÷ÖÖROM attach_img heatlevel agree  ...23456..26 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-9-16 30815155 Ð㶺ħµ¼Ê¿ 2016-9-16 20:52
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45T2¿¨Ë¢°üMIUIµÚ179ÖÜÃëɱԭÉúÍêÈ«ÎÞbug¼«¶ÈÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..33 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-3-11 38518498 yuze19961116 2016-8-17 22:07
[ÇóÖú] Çó½â:Ë¢Á˸ömiui£¬ÔËÐÐÄÚ´æÖ»ÓÐ824m£¬Ôõô½â¾ö ÐÂÈËÌû 15737699934 2015-4-6 5799 18274768379 2016-8-15 11:10
[Ë¢»ú°ü] hasee H45_T2Ë¢»ú°ü ¹«²â°æ63ÆÚ ÈÕÀú±¸·ÝÓë»Ö¸´ Éý¼¶¸ü·ÅÐÄ ÐÞ¸´°´¼üÕ𶯠attach_img  ...23 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-12-24 283713 kuaile121 2016-8-13 17:28
[Ë¢»ú°ü] hasee H45 T2 Ë¢»ú°ü H45 T2_iPhone 6¸üÐÂ1£º1µÄ·ÂÕæÏßË¢°üÌáÈ¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..9 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-12-24 10210347 a455739888 2016-8-4 09:57
[Ë¢»ú°ü] Hasee_H45_T2¿¨Ë¢°üMIUIµÚ200ÖܸüÐÂÁË/Ê¡µçÁ÷³©Îȶ¨/Ïà»ú800Íò attach_img  ...23456..7 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-8-12 799932 qaz8505522 2016-7-29 15:19
[Ë¢»ú°ü] ÉñÖÛH45¡ª¡ªT2MIUI¿ª·¢°æ183ÖÜÒ²¸üÐÂÁËÏà»úÒ²ÊÇ800ϲ»¶µÄÅóÓѾÍÏ塃 heatlevel  ...23456..11 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-4-6 1229576 qaz8505522 2016-7-29 15:14
[ÇóÖú] ºìÃ×1S Òƶ¯4G ÎÞЧµÄIMEI ÐÂÈËÌû 26339227 2016-7-26 0338 26339227 2016-7-26 09:52
[Ë¢»ú°ü] Éñ´¬H45 T2 MIUIV54.2.28 ÕâÒ»´ÎֻΪÔٴθıä attach_img  ...2 ¿¨¿¨¿¨¿¨Äã 2014-3-3 184129 15816443750 2016-7-26 09:45
[ÇóÖú] ÊÖ»ú¿ª»úºóÏÔʾ¼ÓÃÜʧ°Ü ½ø²»È¥×ÀÃæ attach_img desertedmoon 2016-5-31 21431 desertedmoon 2016-7-14 14:06
[Ë¢»ú°ü] IUNI3.0 attach_img  ...234 ban¡¢ÓÇÓô 2015-5-2 405519 13831790594 2016-7-9 06:25

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-4-19 02:26 , Processed in 0.848515 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网