ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÈÙÒ«7ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 967

   Òƶ¯ÊåÊ廪ΪÈÙÒ«7ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)Ϊ¹ã´óÍæ¼ÒÌṩ»ªÎªÈÙÒ«7Ò»¼üROOT½Ì³Ì,»ªÎªÈÙÒ«7¹Ù·½ÏßË¢ROM°ü,»ªÎªÈÙÒ«7Ô­³§Éý¼¶¹Ì¼þÏÂÔØ,»ªÎªÈÙÒ«7Ë¢»ú½Ì³Ì,»ªÎªÈÙÒ«7Ë¢»ú¹¤¾ß,»ªÎªÈÙÒ«7Èí¼þºÍÓÎÏ·ÏÂÔØ,»ªÎªÈÙÒ«7µçÄÔÁª»úUSBÇý¶¯,»ªÎªÈÙÒ«7ÊÖ»úÆÀ²â,»ªÎªÈÙÒ«7Êۼۺ͹ºÂòµØÖ·,ΪÄãÌṩ×îÏ꾡µÄ»ªÎªÈÙÒ«7¹ºÂò×ÊѶÐÅÏ¢¡£
   »ªÎªÈÙÒ«7²ÎÊý:¡¾÷è÷ëKirin 935¡¿¡¾5.2…¼1080P¡¿¡¾3G + 16G¡¿¡¾EMUI 3.1¡¿¡¾Ë«¿¨Ë«´ý˫ͨ¡¿

  Òƶ¯ÊåÊ廪ΪÈÙÒ«7Íæ»úQQ½»Á÷Ⱥ£¨Ðè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý!£©
  ¢ÙȺ£º 481641558            ¢ÚȺ£º
Ä¿Ç°»ªÎªÈÙÒ«7ÊÖ»úÂÛ̳½Ì³Ì/Èí¼þ/ÓÎÏ·×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏí£¡
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6578 M44 2010-12-13 7892813440799 ¶«Î÷Äϱ±99 18 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ÈÙÒ«7ͨÓðæÖÐÎÄTWRP/CWM Recovery|¹Ù·½recoveryÏÂÔØ attach_img  ...23456..54 ·ÉÀÇ 2016-3-13 64425380 ²ÐÌìéä 2019-10-3 20:49
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾ÈÙÒ«7³£Óý̡̳¿½âËø||Ë¢»ú||¹Ù·½rom||¹Ù·½¹Ì¼þ||recovery||ÆÀ²â »ã×Ü  ...23456 ·ÉÀÇ 2015-8-7 6135946 1551184291 2017-4-15 08:05
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
»ªÎªÈÙÒ«7ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úROM°ü½Ì³ÌÏÂÔØ - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7°æ±¾»ØÍ˽̡̳ª¡ªSD¿¨Éý¼¶¹Ù·½ROM½Ì³ÌË¢»ú½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..27 ·ÉÀÇ 2015-8-16 32226123 ÌïÖÒºÀ ×òÌì 08:06
[Ë¢»ú°ü] [¼«¹âROM V9][11.18][4°æºÏ1 B51116]DPIÇл»/À´µçÉÁ¹â/¸ß¼¶×Ô¶¨ÒåµÈ attach_img zqlcch 2015-11-18 61288 yong8723 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«7¹Ù·½ROM½µ¼¶ÏµÍ³½Ì³Ì£ºÊÊÓÃËùÓлªÎªÊÖ»ú heatlevel  ...23456..23 ·ÉÀÇ 2015-9-21 27235958 ²ÐÌìéä 2019-10-4 00:05
[½Ì³Ì] ¡¾ÖÐÎÄrecovery¡¿ÈÙÒ«7 Ë«4G°æ/È«Íøͨ°æͨÓà ֧³ÖË¢»Ø¹Ù·½recovery by Kangvip attach_img heatlevel  ...23456..158 ·ÉÀÇ 2015-8-7 188542038 ²ÐÌìéä 2019-10-3 21:10
[½Ì³Ì] ×îÏêϸµÄÈÙÒ«7½âËø½Ì³Ì|Ë¢»ú|root±Ø±¸¡¾¸½¼ÓËø½Ì³Ì¡¿ attach_img heatlevel  ...23456..181 Ä¢¹½¹Ö 2015-8-6 216148518 ²ÐÌìéä 2019-10-3 14:11
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7_5.1.1_ÖÐÎÄ°æTWRP_Revoery attach_img heatlevel  ...23456..22 zqlcch 2015-10-21 25413875 iphone-is 2019-9-1 22:05
[½Ì³Ì] ¡¾ÎÞÐèroot¡¿¾Í¿ÉÒÔжÔØÄ㲻ϲ»¶µÄϵͳ×Ô´øÈí¼þ attach_img heatlevel  ...23456..25 С»¢ 2015-9-21 28927864 24k´¿Ë§aaa 2019-8-31 10:14
[Ë¢»ú°ü] 08-30¡¾°²ÏþÖ÷¡¿ÈÙÒ«7È«Íøͨ B162 EMUI3.1 ¾«¼ò¿¨Ë¢°ü ROOTȨÏÞ ¼òÔ¼Îȶ¨ attach_img heatlevel  ...23456..10 °²ÏþÖ÷ 2015-8-29 1138249 ymengy 2019-8-28 20:20
[Ë¢»ú°ü] »ªÎª ÈÙÒ«7 (È«Íøͨ) EMUI4.0 »ùÓÚ¹Ù·½ ¼«Ö¾«¼ò SuperSUÊÚȨ Îȶ¨ÊµÓà ´ý»ú³Ö¾Ã attach_img  ...234 call_meؼСؼҶ 2018-11-8 391297 960324332 2019-8-26 17:45
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7 È«Íøͨ°æ×î¹Ù·½¹Ì¼þ¹Ù·½ROM£¨Android5.0,EMUI3.1,B173) attach_img heatlevel  ...23456..19 ·ÉÀÇ 2015-9-21 22314472 cxt1316 2019-8-22 15:24
[Èí¼þ] ÈÙÒ«7È«Íøͨ&Òƶ¯°æ×îйٷ½°üb150 ¹Ù·½romÏÂÔØ ¹Ù·½¹Ì¼þ attach_img heatlevel  ...23456..13 Éî¶× 2015-8-5 14612998 cxt1316 2019-8-22 15:17
[½Ì³Ì] ×îÈ«µÄÈÙÒ«7¹Ù·½recovery¼¯ºÏ¡¾¸½Ë¢È빤¾ß¡¿ attachment heatlevel  ...23456..128 ·ÉÀÇ 2015-8-7 153443387 cxt1316 2019-8-22 15:11
[¼¯ºÏÌù] ÈÙÒ«7Òƶ¯4G°æ¡¾PLK-TL01H¡¿ÏßË¢°ü£¬ÏßË¢¾Èש£¬×©×©±Øɱ£¬½â¾öÒ»ÇÐÈí¼þ¹ÊÕÏ£¡Çײâ... attach_img digest heatlevel  ...23456..52 Íò½ðËþ 2015-8-16 61623111 renxiaoxun5545 2019-8-18 10:21
[½Ì³Ì] ±¾È˵ĽâËø-Ë¢»ú-recovery-ROOT·½·¨£¡£¡£¡ ÐÂÈËÌû attach_img digest heatlevel  ...23456..70 181286670 2015-8-21 83626769 ameimeng 2019-8-10 15:44
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7ÉêÇë¹Ù·½½âËøÂ룺һ¼ü½âËø½Ì³Ì heatlevel  ...23456..22 С»¢ 2015-9-24 26324575 sjg99099 2019-8-1 15:42
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7ÊÖ»úÊ¡µçÖÕ¼«½Ì³Ì£ºÊÖ¶¯¿ªÆôROG£¨¸Ä·Ö±æÂÊ£© attach_img  ...23456..7 С»¢ 2015-8-22 7210568 cibei 2019-7-8 16:35
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«7 Ë¢»úʧ°Ü ROOT±äש²»¿ª»ú ¾ÈשÐÞ¸´½Ì³Ì ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..74 óã¶ä¶ù 2015-10-7 88643507 hcj1016 2019-7-4 01:57
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¹Ù·½rom¡¿ÈÙÒ«7 È«Íøͨ°æ(PLK-AL10,Android5.0,EMUI3.1,C00B162) attach_img heatlevel  ...23456..22 ·ÉÀÇ 2015-8-18 26115764 zorothree 2019-6-29 21:22
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7 ͨˢ°ü 5.12.16 EMUI3.1 DPIÇл»×Ô¶¯½ÓÌý ÐÞ¸´¿¨¶Ù By_Kangvip attach_img heatlevel  ...23456..14 kangvip 2015-12-18 15710193 zorothree 2019-6-29 18:37
[Ë¢»ú°ü] 09-09¡¾°²ÏþÖ÷¡¿ÈÙÒ«7Òƶ¯¶¨ÖÆ°æ B162 EMUI3.1 ¾«¼ò¿¨Ë¢ ROOTȨÏÞ ¼òÔ¼Îȶ¨ attach_img  ...23456 °²ÏþÖ÷ 2015-9-12 613347 zywang 2019-6-12 10:08
[Ë¢»ú°ü] 11-13¸üС¾°²ÏþÖ÷¡¿ÈÙÒ«7ȫϵÁÐ Îȶ¨°æB188 EMUI3.1 ¾«¼ò¿¨Ë¢°ü ROOTȨÏÞ attach_img heatlevel  ...23456..11 °²ÏþÖ÷ 2015-11-12 12511970 zywang 2019-6-12 09:41
[Èí¼þ] °²×¿6.0 Android M¿ª»ú¶¯»­À´ÁË¡ª¡ª·Ç³£Æ¯ÁÁµÄ˵ heatlevel  ...23456..19 nihao 2015-9-30 21917513 z1509657389 2019-6-3 09:43
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«7Ôõô½øÈërecovery·½Ê½ºÍ½øÐлָ´³ö³§ÉèÖõķ½Ê½£º¼´Ë«Çå½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..18 twin 2015-8-21 20944944 yzhlawliet 2019-5-22 10:54
[Ë¢»ú°ü] [¼«¹âROM V11][12.23][4°æºÏ1 B51216]ÏÂÀ­¿ì½Ý/DPIÇл»/À´µçÉÁ¹â/¸ß¼¶×Ô¶¨ÒåµÈ attach_img  ...23 zqlcch 2015-12-23 281415 ²úÒµÔ°·ç̨·ÑËû 2019-5-11 22:31
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¹Ù·½rom¡¿ÈÙÒ«7 Ë«4G°æ(PLK-UL00,Android5.0.2,EMUI3.1,C17B162) attach_img  ...23456..7 ·ÉÀÇ 2015-8-18 7610557 milo1988 2019-5-8 14:46
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¹Ù·½ROM¡¿ÈÙÒ«7 Òƶ¯4G°æ(PLK-TL01H,Android5.0,EMUI3.1,C01B162) attach_img heatlevel  ...23456..16 ·ÉÀÇ 2015-8-18 18314393 ɵ¹Ï£¡²»Ðí¿Þ 2019-4-19 15:05
[½Ì³Ì] »ªÎªÈÙÒ«7PLK-TL01HµÈ£©¹Ù·½ROMË¢»úͼÎĽ̡̳ªÃâTF¿¨ attach_img heatlevel  ...23456..29 twin 2015-8-6 34621028 gnorw 2019-4-12 09:36
[Èí¼þ] ÈÙÒ«7¿ÉÒÔÓõÄרҵÏà»ú£¬nubiaÏà»úapkÌáÈ¡ ²»ÓÃÌæ»»×Ô´øÏà»ú¡£°²×°¼´¿É¡£Çײâ¿É... attach_img heatlevel  ...23456..32 3Çé 2015-10-8 38121864 ÏæÖÐÒ»×Ó 2019-4-5 20:48
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7ȫϵÁÐB188Îȶ¨°æ Ö¸ÄÏÕë ÆÁÄ»ÖúÊÖ ROOT Ë«»÷ËøÆÁ Îȶ¨Ê¡µç 1112¸üРmandfx attach_img  ...23456..8 mandfx 2015-11-12 8512013 qq197276770 2019-3-10 20:40
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7µçÐÅ B162 Êʵ±¾«¼ò Ô­°æÎȶ¨Á÷³© P8Ö÷Ìâ ROOTȨÏÞ mandfx attach_img  ...23456 mandfx 2015-8-19 682691 qq197276770 2019-3-10 20:35
[Ë¢»ú°ü] 08-30¡¾°²ÏþÖ÷¡¿ÈÙÒ«7µçÐÅ°æ B162 EMUI3.1 ¾«¼ò¿¨Ë¢°ü ROOTȨÏÞ ¼òÔ¼Îȶ¨ attach_img agree  ...234 °²ÏþÖ÷ 2015-8-29 414043 qq197276770 2019-3-10 20:25
[Ë¢»ú°ü] ÈÙÒ«7 Òƶ¯ºÏÔ¼°æ×î¹Ù·½¹Ì¼þ¹Ù·½ROM£¨Android5.0,EMUI3.1,B173) attach_img ·ÉÀÇ 2015-9-21 101071 ·ÛÉ«ÇÉ¿ËÁ¦ 2019-3-5 13:40
[Ë¢»ú°ü] Kangvip ROM ÈÙÒ«7 5.12.1 ¿ª·¢°æ EMUI3.1 DPIÇл»×Ô¶¯½ÓÌýHome¼üË«»÷ attach_img  ...2345 kangvip 2015-12-3 517468 xinsiwuhen 2019-3-1 23:46
[ÇóÖú] ÈÙÒ«7½âËøÂë Òѻظ´ attach_img yx0524 2019-2-15 1231 yezhenxi 2019-2-24 17:26
[½Ì³Ì] Çë°®»¤ÄãµÄÈÙÒ«7µÄµç³Ø£ºÕâÑù´ý»ú»á¸ü¾Ã attach_img heatlevel  ...23456..9 3Çé 2015-8-10 1023549 ²úÒµÔ°·ç̨·ÑËû 2019-2-4 14:38
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¹âROM V13¡¿Òƶ¯¶¨ÖÆ B201 - ×óÓÒ»¬¶¯/×Ô¶¯½ÓÌý/ÏÂÀ­¿ì½Ý/DPIÇл»/¸ß¼¶×Ô¶¨ÒåµÈ attach_img  ...23456..7 zqlcch 2016-2-17 773830 kingchen4817 2019-1-31 19:54
[Ë¢»ú°ü] 12-03¡¾°²ÏþÖ÷¡¿ÈÙÒ«7ȫϵÁÐ ¿ª·¢°æ5.12.1 DPIÉèÖà WIFI²é¿´ À´µçÉÁ¹âµÆ attach_img  ...234 °²ÏþÖ÷ 2015-12-8 412415 xinsiwuhen 2019-1-29 22:11
[½Ì³Ì] ÈÙҫС7й¦ÄÜ´ó·¢ÏÖ£ºÕÆÎÕÕâЩ¿ì½Ý¼üÈÃÄãÉú»î¸ü·½±ã attach_img  ...234 Ã÷ÐÄ 2015-8-12 413750 sx0916y 2019-1-25 21:41
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7ºÄµç¡¢·¢ÈÈÎÊÌâÈ«Ãæ½â¾ö·½°¸ attach_img  ...23 ÉñÆ÷ 2015-8-16 252513 sx0916y 2019-1-25 21:39
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7»¹ÓÐÕâô¶à£¬ÕâôÈËÐÔ»¯µÄ¹¦ÄÜ£¬90%Ä㶼²»ÖªµÀ£¡ attach_img heatlevel  ...23456..7 18781912431 2015-8-21 794741 sx0916y 2019-1-25 21:16
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7¾¹È»×Ô´øwifiÃÜÂë²é¿´¹¦ÄÜ£¡ÊµÔÚÊDzصÄÌ«Éî attach_img heatlevel  ...23456..15 ÃλشóÌÆ 2015-8-15 17130820 sx0916y 2019-1-25 21:02
[½Ì³Ì] ÈÙÒ«7Ò»¸ö·Ç³£ÊµÓ㬵«ÊǼ¸ºõûÈËÖªµÀµÄ¹¦ÄÜ attach_img heatlevel  ...23456..24 3Çé 2015-8-13 2825823 sx0916y 2019-1-25 20:56
[ÆÀ²â] ¡¾IMX230ÓëIMX220µÄÅöײ¡¿ÈÙÒ«7¶Ô±ÈMX5ÑùÕÅÏêϸ¶Ô±ÈÆÀ²â attach_img heatlevel  ...23456..8 mengxincun 2015-10-27 8827809 a85620695 2019-1-8 12:30

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-10-17 20:53 , Processed in 0.245061 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网