ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊ廪Ϊ³©Ïí5/5S/6Íæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩ»ªÎª³©Ïí5/5S/6Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬»ªÎª³©Ïí5/5S/6È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  »ªÎª³©Ïí5/5S/6Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º            ¢ÚȺ£º464158794            
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6543 M44 2010-12-13 7851412459736 »»Ë³±ã°ï ×òÌì 16:56
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾³©Ïí5½âËø½Ì³Ì¡¿Ë¢»úÇ°±Ø¿´£¡»ªÎª³©Ïí5½âËø»ñÈ¡·½·¨¼°½âËø½Ì³Ì£¡6ÔÂ16ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..23 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-5-18 27012680 ¿Õ³Ç... 5 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [³©Ïí6 ROM] »ªÎª³©Ïí6 TWRP recovery£¬Ë¢»úµÄµÚÒ»²½ attach_img  ...23456..25 ѾѾ˼ÃÜ´ï 2017-5-28 29313104 cocobill 6 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] 8.16±¾Ìû³ÖÐø¸üÐÂÓйس©Ïí5Ë¢»úµÄÎÊÌâ Èç¹ûÓÐË¢»úÎÊÌâÇë¼ÓÈ볩Ïí5Ë¢»ú½»Á÷Ⱥ610705893  ...23456..8 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-8-2 947866 ÇàÔÆÍûÔÂa 7 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] »ªÎª³©Ïí5S TWRP3.0.2 Ò»¼üroot¿ÉÖ±½ÓË¢¹Ù·½ 8ÔÂ2ÈÕ¸üРÐÂÈËÌû  ...23456..13 psl2537479021 2016-11-15 15512175 123132zsdads 2019-2-12 14:01
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾³©Ïí5µÚÈý·½REC¡¿TWRP3.0.2-BYÃÎÀïÎÞÄî ת×Ô»¨·ÛÂÛ̳ ¿ÉÖ±½ÓË¢¹Ù·½ROM attach_img  ...23456..51 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-4-20 60614437 ÇàÔÆÍûÔÂa 2018-10-17 19:17
±¾°æÖö¥ [³©Ïí5 ROM] TIT-TL00 Twrp Recovery attach_img  ...23456..16 ReallySnow 2017-10-2 1859008 ·ïÒí99 2018-7-24 14:26
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ³©Ïë5µçÐÅ°æCL10¸ÄˢȫÍøͨȫ4G¡£ baozw 2017-6-24 43767 qq5260181 2018-2-27 23:17
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾Ë¢»ú½Ì³Ì¡¿³©Ïí5 Ë¢»úµÚÈý·½rom½Ì³Ì ÐÂÈËÌû attach_img īȾÇåÑÕ 2017-5-18 32287 jjERJFHAFDASGHE 2017-6-28 03:24
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
»ªÎª³©Ïí5/5S/6ÂÛ̳_Ò»¼üROOTÏÂÔعٷ½Ô­³§ROM¹Ì¼þË¢»ú¸üÐÂϵͳ½Ì³Ì - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全
博聚网
[³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5 Resurrection Remix 5.8.3 attach_img  ...23456..13 ReallySnow 2018-1-31 1548238 a4500223 ×òÌì 15:34
[³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5Òƶ¯°æ Flyme6 Îȶ¨Á÷³© ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..11 ReallySnow 2017-8-14 12712241 ÂæÍÕ´Ìؼ 3 ÌìÇ°
[³©Ïí6 ROM] »ªÎª ³©Ïí6 (NCE-AL00) ¼«Ö¾«¼ò Ê¡µçÓÅ»¯ ÇåÎúÁ÷³© ÍêÃÀ¶¨ÖÆ ³Ö¾Ã´ý»ú ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23456..7 call_meؼСؼҶ 2018-1-17 757111 256846zmxcv 4 ÌìÇ°
[³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5È«Íøͨ Flyme6 µÚÒ»°æ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀÌåÑé ÍƼöË¢Èë 6ÔÂ20ÈÕ¸üРattach_img heatlevel  ...23456..22 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-6-20 25618082 ϬÀû±ÈÄÇɶ 2019-2-10 13:30
[³©Ïí5 ROM] [ÐÞ¸´]³©Ïí5 Òƶ¯°æ Flyme6 2.0°æ ROOT¶Å±ÈÒôЧ ¿ÉË¢Xposed attach_img  ...23456..7 ReallySnow 2017-8-21 777193 xiaobaoqin 2019-2-10 10:05
[³©Ïí5 ROM] ³©Ïí5Òƶ¯°æROMºÏ¼¯ attach_img qqlingh 2018-7-28 11713 lmlzdl 2019-2-10 09:56
[³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5µçÐÅ TIT-CL00 ¹Ù·½¾øÃÜ°æ Îȶ¨ÖÆ×÷ ¶àÏîÔöÇ¿ ROOTȨÏÞ ÍƼöË¢»ú attach_img  ...2 ½ã½ãaa 2018-6-6 232381 chenzilong 2019-2-7 12:13
[³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5 MIUI7¹ú¼Ê°æ µÚÒ»°æ Îȶ¨Á÷³© ÍƼöʹÓà ÎÞµçÐÅÐźŠ7ÔÂ17ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..21 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-7-17 24515089 ϬÀû±ÈÄÇɶ 2019-2-7 09:21
[ÇóÖú] ÊÖ»úÇý¶¯»µÁË 32132213 2018-12-4 076 32132213 2018-12-4 22:34
[ÇóÖú] ÎÒµÄÊÖ»úÒªÊDz»Í£¿´ÊÓƵ£¬×î¶àÓðëÌ죬µ«ÊÇÉÏÍøÔõôҲÄÜÓÃÒ»Ì죬ҪÊǽӴòµç»°£¬Ò²¿ÉÒÔÓÃÁ½Ìì°¡ zaiqiongsi 2018-12-4 090 zaiqiongsi 2018-12-4 17:07
[ÇóÖú] ´ó¼ÒºÃ ÏëÇë½ÌһϻªÎª³©Ïí8plusÔõôÄÜ°²×°¹È¸èÉ̵ꣿÏÂÔغó×ÜÊdzöÏÖÉÁÍË¡£ºóÀ´°²×°Á˹ȸ谲װÆ÷ºó´ò¿ªÏÔʾ°×°å¡£Çë¸÷λ´óÉñÖ¸½Ì¡£Ð»Ð»£¡ dmqr9763 2018-12-3 0162 dmqr9763 2018-12-3 14:25
[³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5 È«Íøͨ Ë¢»ú°ü lineage13 Ô­ÉúÍêÃÀÌåÑé °²×¿6.0ϵͳ 7ÔÂ16ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..23 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-7-16 26813510 zglhomme 2018-11-24 14:03
[ÇóÖú] »ªÎª³©Ïí5s tag-al00Ë¢»ú±äשÇóÖú ÐÂÈËÌû Ò׳É3D 2018-11-11 0174 Ò׳É3D 2018-11-11 20:52
[³©Ïí5 ROM] [233ÍŶÓ]»ªÎª³©Ïí5 AICP12.1 Ô­Éúϵͳ Android7.1.1 Å£ÈéÌÇ attach_img  ...23456..26 ReallySnow 2017-11-4 30511747 a4500223 2018-11-6 22:16
[ÇóÖú] ÔÚÊÖ»úÉÏ¿ÉÒÔË¢»úÂð 15631122523 2018-10-25 0141 15631122523 2018-10-25 21:56
[ÇóÖú] ÄãºÃ£¬ÎÒÊdz©Ïí5sÒƶ¯°æ£¨tag-tl00£©È»ºóÕâÀïÎÒûÓÐÕÒµ½Òƶ¯°æµÄ°ü£¬Ö»ÓÐÈ«ÍøͨµÄ°ü£¬ÇëÎÊÄÜ·ñË¢Èë ÀÏǧMaster 2018-10-7 0286 ÀÏǧMaster 2018-10-7 06:22
[ÌÖÂÛ] ×îаæSP Flash Tool v5.1828ÏÂÔØ£¬¿ÉÒÔµ¥Ë¢Ò»¸öÎļþ£¬Ò²¿ÉÒÔÏßË¢Ð޸ĺóµÄsystem.img wushiyun 2018-9-6 1238 wushiyun 2018-9-7 10:14
[ÌÖÂÛ] »ªÎª³©Ïí6rootÓÐÏ£Íû£¬Magisk v16.0£º Ìí¼Ó»ªÎªÊÖ»úÖ§³Ö£¬¿¨ÔÚ½âËøblÕâÀïÁË ÐÂÈËÌû wushiyun 2018-9-3 1587 wushiyun 2018-9-6 12:35
[ÆäËû] ¿´ÁËÄÇô¶àµÄ»ú×Ó¶¼ÄÜroot£¬°¥¾Í³©Ïë6µÄ²»ÐÐ shida205 2018-8-28 0199 shida205 2018-8-28 14:11
[ÇóÖú] »ªÎª³©Ïí5Ë¢µÚÈý·½ÏµÍ³²»ÄÜ´òµç»° 809540748 2018-8-27 0161 809540748 2018-8-27 10:30
[ÇóÖú] Çó»ªÎª³©Íæ7CµÚÈý·½ TWRP jzylcj188 2018-8-26 0210 jzylcj188 2018-8-26 17:19
[ÇóÖú] Éý¼¶ÏµÍ³ mrya9466 2018-8-26 0162 mrya9466 2018-8-26 01:14
[³©Ïí5S ROM] [W]»ªÎª³©Ïí5sÈ«Íøͨ IOS9.1 ÌåÑé°æ attach_img  ...23456..9 rote66 2018-8-8 964210 ShuaiRui 2018-8-15 09:29
[³©Ïí5S ROM] [W]»ªÎª³©Ïí5sÈ«Íøͨ MIUI9.5Îȶ¨Òâ´óÀû°æ ÖØ°õ·¢²¼ attach_img  ...23456..15 rote66 2018-8-9 1797904 ÎÒÀÏÆÅÕæ¿ÚÄÍ 2018-8-9 13:52
[³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5 AEX4.6 ×îÖÕ°æ Ô´Âë±àÒë attach_img  ...23 ReallySnow 2018-8-4 251683 netstatpower 2018-8-8 13:12
[ÇóÖú] 5sÓÐûÓÐMIUI°ü 487713256 2018-7-30 0204 487713256 2018-7-30 22:29
[ÇóÖú] 5sÓÐûÓÐMIUI°ü ÐÂÈËÌû 487713256 2018-7-30 0176 487713256 2018-7-30 22:29
[³©Ïí5S ROM] [W]»ªÎª³©Ïí5sÈ«Íøͨ Flyme7ÄÚ²âµÚÒ»°æ attach_img  ...23456..10 rote66 2018-7-30 1117201 ÎÒÀÏÆÅÕæ¿ÚÄÍ 2018-7-30 18:35
[³©Ïí5S ROM] [W]»ªÎª³©Ïí5sÈ«Íøͨ Flyme6.2¹ú¼Ê°æ_beta1 attach_img  ...2345 rote66 2018-7-21 544016 954532838 2018-7-29 10:37
[³©Ïí5S ROM] ³©Ïí5SÈ«Íøͨ|È«ÍøÊ×·¢|Color OS 3.0|Á÷³©ÌåÑé attach_img  ...23456..13 ÎÒ°®ÖÇÄÜ930 2017-6-29 15210779 °®×Ô¼º23 2018-7-28 23:59
[³©Ïí5S ROM] [W]»ªÎª³©Ïí5sÈ«Íø VIBEUI3.0 È«Íø¶À¼ÒÐÞ¸´ Ö¸ÎÆÏà»ú¾ùÕý³£ attach_img  ...2345 rote66 2018-7-4 564101 18345605899 2018-7-28 23:56
[ÇóÖú] ÎÒ֮ǰ¾ÍÊǵçÄÔË¢,Ôõôˢ¶¼²»ÊÇ×îÏëÒªµÄÄǸö,×îºó»¹Êǹٷ½ÏµÍ³Õü¾ÈÁËÎÒ x2713 2018-7-25 0190 x2713 2018-7-25 18:23
[³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5 AospExtended_v4.6(AEX) attach_img  ...2345 ReallySnow 2017-12-31 535482 ϬÀû±ÈÄÇɶ 2018-7-18 19:58
[³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5 È«Íøͨ Flyme6 6.0µÚÒ»°æ ÎÞµçÐÅÐźŠ»ùÓÚlineage13±àÒë Ö÷ÌâÆƽâ 8.14 ... attach_img  ...23456..14 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-8-14 16011296 ÇàÔÆÍûÔÂa 2018-7-18 14:11
[³©Ïí5 ROM] »ªÎª³©Ïí5 ResurrectionRemix 5.8.0 Ô­Éúϵͳ attach_img  ...23456..29 ReallySnow 2017-11-5 34612674 ²ÁoXO 2018-7-14 16:55
[³©Ïí5 ROM] ³©Ïí5È«ÍøͨÓëµçÐÅ FLYME5 µÚ¶þ°æ ÐÞ¸´µçÐÅ Îȶ¨ Á÷³© 5ÔÂ18ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..26 Ä«Ã÷ç÷Ãî 2017-5-18 30814527 zglhomme 2018-7-12 09:20
[³©Ïí5S ROM] [W] »ªÎª³©Ïí5sÈ«Íøͨ MifavorUI 3.2 attach_img  ...23 rote66 2018-7-2 332466 »ªÎªS 2018-7-2 14:59

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-2-20 05:22 , Processed in 0.937843 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网