ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëA308TÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 145

Òƶ¯ÊåÊå(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëA308TË¢»ú,ÁªÏëA308TROM¹Ì¼þ,ÁªÏëA308TÇý¶¯,ÁªÏëA308TÈí¼þ,ÁªÏëA308T root½Ì³Ì,ÁªÏëA308T²ÎÊý,ÁªÏëA308TÆÀ²â,ÁªÏëA308TÓÅȱµãÆÀ,ÁªÏëA308T¼Û¸ñÐÐÇéµÈÐÅÏ¢£¬½ß³ÏÈÃÄúÔÚ¹ºÂòÁªÏëA308TÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
===========================================================================
ÁªÏëA308T»ù±¾²ÎÊý£º¡¾MT6572¡¿¡¾1.3GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«ÍøË«´ý¡¿¡¾4.0Ó¢´ç480¡Á800·Ö±æÂÊ¡¿¡¾256MB + 512MB¡¿
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6578 M44 2010-12-13 7892413418456 wang3265858 ×òÌì 23:17
±¾°æÖö¥ [Èí¼þ] ÁªÏëA308T Òƶ¯ÊåÊåרÓÃMT6572Ë¢»ú¹¤¾ßSP_Flash_Tool_v3.1324.1.177@Mºº»¯°æ attach_img  ...23456..229 mzecn 2013-9-17 273777597 @ÊØÍûÌìʹ@ Ç°Ìì 17:05
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA308TÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³·¢²¼£¡¼«¶È·½±ãË¢»ú attach_img  ...23456..247 -Zard- 2013-12-29 296359969 xmcyilishaah 2018-9-17 16:51
±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëA308T»úÓÍȺ mzecn 2013-9-25 73811 wh62066847 2014-8-22 09:35
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëA308TÂÛ̳_ROOT_Ë¢»ú_ÓÎÏ·_Ö÷Ìâ_Èí¼þ_±ÚÖ½_ͼƬ_Òƶ¯ÊåÊå¹ÙÍø - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全
博聚网
[Èí¼þ] ÁªÏëA308T-MTKÖÇÄÜÊÖ»úͨÓÃÇý¶¯³ÌÐò×Ô¶¯°²×°°æ-MTKȫϵÁÐÊÊÓà attach_img heatlevel  ...23456..149 mzecn 2013-9-25 178134287 qq1403232574 2018-11-17 23:57
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA308t_S502_131210¹Ù·½ÏßË¢ROM¹Ì¼þ·¢²¼À²£¬Ô­³§Ë¢»ú¾Èשͷ±Ø±¸ attach_img heatlevel agree  ...23456..416 chen0528 2013-12-24 498377211 xmcyilishaah 2018-9-17 16:45
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA308t_S223_131029Ô­³§ROM·¢²¼£¡¾Èש±Ø±¸£¡£¡ heatlevel agree  ...23456..353 chen0528 2013-12-24 423262535 xmcyilishaah 2018-9-17 16:42
[½Ì³Ì] ÁªÏëA308T »ñÈ¡ROOT×î¸ßȨÏ޽̳̣¡Ò»¼üROOT¡¾Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢¡¿ attach_img heatlevel  ...23456..56 mzecn 2013-9-27 66027329 linlong88688 2018-6-9 07:48
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA308t_S222_130906 2054265abc54 130906¹Ì¼þ heatlevel agree  ...23456..62 wangyifeilx 2013-10-22 73522507 b87336521 2018-5-9 13:49
[Ë¢»ú°ü] ¡¾×ª×Ôcofface¡¿ÁªÏëA308T»ùÓÚ¹Ù·½×îаæÖÆ×÷µÄ¾«¼òÎȶ¨ÓÅ»¯¿¨Ë¢»Ö¸´ROM·¢²¼À²£¡£¡ heatlevel agree  ...23456..259 -Zard- 2013-12-29 309950215 fdsazxc2046 2018-2-19 10:37
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA308t_S021_130918¹Ì¼þ heatlevel  ...23456..79 wangyifeilx 2013-10-22 93625157 wps20002700 2018-2-16 18:02
[Èí¼þ] ÁªÏëA308TÈí¼þÍƼö:»ùÓÚAicBootFixÖÆ×÷£¬MTKÊ¡µçÉñÆ÷XPowerFix²¹¶¡×îаæ heatlevel  ...23456..17 bejay 2013-9-12 20215872 ³ÌÐòÔü 2017-10-3 21:54
[½Ì³Ì] ½ÌÄãÈçºÎÐ޸Ļò´ÓÐÂдÈëÁªÏëA308T-SNºÍIMEI,¸½¹¤¾ßÏÂÔØ attach_img heatlevel agree  ...23456..42 Àä·ç 2013-9-27 49721505 ÎҺαذ®ÉÏÄã 2017-9-8 17:21
[Ë¢»ú°ü] A308T¿¨Ë¢°ü£¬ÏÂÀ­ÍêÃÀ͸Ã÷¡ª¡ª³¬¼¶¾«¼ò¡ª¡ªÃÀ»¯ attach_img heatlevel  ...23456..16 ìáÐܺ¢×ӁA 2014-9-9 18914762 wieka 2017-7-12 22:55
[Èí¼þ] ÁªÏëA308T¹È¸è·þÎñ×é¼þ°²×°Æ÷+ÍêÕû°æGMSÈ«·þÎñ¿¨Ë¢²¹¶¡£¨Ö§³Öadd-onÊôÐÔ£© heatlevel  ...23456..11 bejay 2013-9-12 13115666 zc2274259909 2017-2-3 16:35
[Èí¼þ] ÁªÏëA308TÈí¼þÍƼö:OPPO¹Ù·½×ÀÃ棡¿É¿É×ÀÃæv1.0×îа淢²¼ heatlevel  ...23456..13 bejay 2013-9-12 15014578 Ëθç369 2017-1-16 00:05
[Èí¼þ] ÁªÏëA308TÈí¼þÍƼö:SonyË÷Äá×ÀÃæÆô¶¯Æ÷Xperia Launcher For Android v3.0.0ÒÆÖ²°æ heatlevel  ...23456..23 bejay 2013-9-12 27216449 Ëθç369 2017-1-15 23:55
[Èí¼þ] ÁªÏëA308TÅÄÕÕЧ¹û×îºÃµÄAndroidרҵÏà»úCamera_FV-5£¬Ã»ÓÐÖ®Ò»£¬¼«¶ÈÍƼö£¡ heatlevel  ...23456..11 bejay 2013-9-12 13113267 lmxlmx838383 2016-12-1 21:03
[½Ì³Ì] ÁªÏëA308T»ùÓÚ¹Ù·½×îаæÖÆ×÷µÄ¾«¼òÎȶ¨ÓÅ»¯¿¨Ë¢»Ö¸´ROM·¢²¼À²£¡ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..8 xiaoyangby 2014-3-16 8816846 etozero 2016-11-27 17:45
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa318t¾«¼ò»Ö¸´°ü attach_img  ...2345 liujian1368928 2014-8-25 5310067 xmcyilishaah 2016-10-31 16:03
[½Ì³Ì] ÁªÏëA308T Ò»¼üROOT¹¤¾ß½Ì³Ì£¬ÎÒµÄÊÖ»úÎÒ×öÖ÷£¡ attach_img heatlevel  ...23456..36 lenovokk 2013-9-13 43121412 az111111111 2016-8-6 13:08
[½Ì³Ì] ÁªÏëA308TÈí¼þÍƼö:MTKË«Ïò×Ô¶¯Â¼ÒôÈí¼þ  ...234 bejay 2013-9-12 417482 lhns 2016-5-20 18:26
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa308t¿¨Ë¢ÃÀ»¯»Ö¸´°ü ÐÂÈËÌû heatlevel  ...23456..7 liujian1398928 2014-3-19 8320094 JHJ0616 2016-3-4 13:59
[Èí¼þ] ÁªÏëA308TÈí¼þÍƼö:¿Ë¡Ïà»úClone Camera v1.5.4ÒѸ¶·Ñ°æ£¬¹ì¼£ÅÄÉãģʽ  ...23 bejay 2013-9-12 275076 ¼¢¶ö¿¨¿¨ 2016-1-9 21:09
[½Ì³Ì] recoevryË¢È뷽ʽ£¨²»»áµÄ±Ø¿´£© attach_img ìáÐܺ¢×ӁA 2014-2-14 93688 ¹·¹·½Ü½Ü 2015-12-10 20:51
[ÇóÖú] ¹òÇóµÚÈý·½rec ÐÂÈËÌû 134679/ 2015-10-2 01124 134679/ 2015-10-2 15:11
[ÇóÖú] ÏßË¢×ÜÊDz»³É¹¦ С°×Çó½â ´óÉñ°ï°ïæ ÐÂÈËÌû attach_img LOVEÁµ 2015-9-5 11011 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2015-9-6 09:27
[ÌÖÂÛ] ¿¨Í¨ ÐÂÈËÌû 25216 2015-8-30 0888 25216 2015-8-30 14:14
[ÇóÖú] ÇóÁªÏëa308t4.0ϵͳµÄË¢»ú°ü ÐÂÈËÌû 1932931032 2015-6-16 11194 25216 2015-8-30 14:13
[ÇóÖú] Ë¢»ú°²×°Çý¶¯£¬¶Ï¶ÏÐøÐøµÄ ÐÂÈËÌû  ...2 ºìÒ¶ÊéÉú 2014-3-1 154010 fdogweryh 2015-8-24 15:43
[ÇóÖú] A308TiµÄRecoveryģʽÎÊÌâ ÐÂÈËÌû dantyq 2015-2-18 11468 2330992688 2015-8-8 10:00
[ÇóÖú] A308TÉý¼¶S502ºÍS223´íÎó ÐÂÈËÌû unreallzy 2014-3-8 44275 Appl_2015 2015-7-5 22:37
[Ë¢»ú°ü] ÏÖÔÚÁªÏë308tÄÜË¢4.0µÄ°²×¿°æ±¾Âð ÐÂÈËÌû caonima121 2014-3-23 75166 2274259909 2015-7-3 07:11
[ÇóÖú] 308TË¢Íê»ú²»¿ª»úUSBÁ¬²»ÉÏÇó½â¾ö ÐÂÈËÌû iamken1234 2014-12-13 11159 ÐË˳Դxsy 2015-6-20 20:49
[ÇóÖú] ÖØÐÂдÈë»úÆ÷´®ºÅ ÐÂÈËÌû muater 2014-5-12 21648 call123789 2015-6-4 17:54
[ÎÊÌâ·´À¡] ²»¿ÉÒÔɾÌûµÄÂð ÐÂÈËÌû weilinzhe 2015-5-28 0934 weilinzhe 2015-5-28 17:31
[Èí¼þ] ÁªÏëA308TÈí¼þÍƼö:MTKÊÖ»úͨ»°Õñ¶¯ÌáʾÈí¼þ£¡Ö§³Ö´òµç»°½ÓͨÕ𶯹¦ÄÜ  ...2 bejay 2013-9-12 134052 goltrain 2015-5-2 23:56
[ÇóÖú] ¿¨Ë¢°ü ddcf 2014-3-13 12259 ½ÐÎÒСС 2015-4-14 11:15
[½Ì³Ì] A308TË¢»Ö¸´°ü¸ß°æ±¾ºó£¬IMEIÂëÎÞЧ£¬ÊÖ»ú¿¨Ìáʾп¨£¬ÎÞÐźŽâ¾ö·½·¨ ÐÂÈËÌû attach_img ìÅÃÎɳ̲ 2014-9-24 12751 lrwmn 2015-3-26 13:11
[ÌÖÂÛ] a308t131209°æË¢»ú°üÎÊÌâ xiaoyangby 2014-3-16 82101 653039301 2015-3-14 12:11
[ÇóÖú] ÐÂÈËÇóÖú£¬Ë¢»úʧ°ÜÇó½â ÐÂÈËÌû attach_img cike3705 2015-3-12 11140 cike3705 2015-3-13 00:03
[¼¯ºÏÌù] ÁªÏëa308tÃÀ»¯»Ö¸´°ü attach_img xxxx@ 2014-12-6 91498 ǧǧÁéÀÉ 2015-2-12 13:49
[Èí¼þ] ÁªÏëA308TÈí¼þÍƼö:MTK±¸·ÝϵͳÉñÆ÷£¡îѱ¸·ÝTitaniumBackup5.7+GO±¸·Ý¼ÓÇ¿°æv3.44  ...2 bejay 2013-9-12 193649 ¿Õ³Ç@ 2015-2-7 06:47
[Ë¢»ú°ü] ´Ë°üÒÔ³·Ïú£¬ÉÏ´«Ê±³öÎÊÌ⣬Çë´ó¼Ò²»ÒªÏÂÔØ ÐÂÈËÌû attach_img  ...2345 ìáÐܺ¢×ӁA 2014-2-12 529452 ìáÐܺ¢×ӁA 2015-2-5 20:17
[Òѽâ¾ö] ÁªÏëA308T Ó²¸ñ ½âËø ÎÞÐèROOT ÐÂÈËÌû  ...2 ÀîСÁú88 2013-10-10 207578 microdragon 2015-2-3 15:21
[ÇóÖú] Ï£Íû´óÉñ¸ø¸ö¿¨Ë¢°ü£¬´ø½Ì³Ì ÐÂÈËÌû 134679 2015-1-1 1750 ¿Õ³Ç@ 2015-1-21 21:03

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-10-15 02:10 , Processed in 0.433787 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网