ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëA708TÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1318

  Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëA708TÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëA708TË¢»úROM,ÁªÏëA708T¹Ù·½¹Ì¼þ,ÁªÏëA708TÒ»¼üroot½Ì³Ì,ÁªÏëA708TÈí¼þÏÂÔØ,ÁªÏëA708TÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÁªÏëA708TÊÖ»úÇý¶¯,ÁªÏëA708TÊÖ»ú²ÎÊý,ÁªÏëA708TÊÖ»úÆÀ²â,ÁªÏëA708TÅÜ·ÖPK¶Ô±È,ÁªÏëA708T¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,ΪÄúÔÚ¹ºÂòÁªÏëA708TʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ÁªÏëA708TÓ²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6582Ëĺˡ¿¡¾1.3Ghz¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾5.5Ó¢´ç960x540·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 8G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÁªÏëA708T¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º175541135    (ÍøÓÑȺÐèÑû°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòÒ»ÂÉɾ³ý!)
ÁªÏëA708T°å¿éÊÇÒ»¸öпª°å¿é£¬ËýµÄÅ·¢Õ¹ÐèÒª´ó¼ÒµÄÐû´«£¡×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6578 M44 2010-12-13 7892813440913 ¶«Î÷Äϱ±99 19 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ÁªÏëA708TÖÐÎÄCWM Recovery 6.0.5.1/¹Ù·½recovery×îаæÏÂÔصØÖ·  ...23456..12 ·ÉÀÇ 2016-3-13 13813771 qb5958 2019-8-3 12:30
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÒ»¼üROOTÈí¼þ»ã×Ü·ÖÏí,mtk³É¹¦ÂÊ×î¸ßµÄROOT¹¤¾ßºÏ¼¯ attach_img  ...23456..150 bejay 2014-2-9 179049632 qb5958 2019-8-3 11:26
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708t_S013_131121 Ô­³§ÏßË¢°ü ¾ÈשרÓà  ...23456..216 èßä 2014-2-9 259057167 tgyg2000 2019-5-16 14:19
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708tË¢»ú½Ì³Ì£¨ÏßË¢¹Ù·½ÏµÍ³°ü£©A708t_S011_131121  ...23456..259 Íþ¸Õ 2014-2-9 310474895 tgyg2000 2019-5-16 14:13
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¸øÁ¦½Ì³Ì-----IMEI/BT/WIFI MAC ÓÀ¾ÃдÈë/»Ö¸´·½·¨,¾Ü¾øÔÙ¶ªIEMI/MAC. attach_img  ...23456..73 zhouzhou! 2014-3-13 87529174 ¾ÍÊÇµÄ¾Í 2019-4-1 13:11
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA708Tͬ²½±Ø±¸µÄUSBÇý¶¯ÏÂÔØ¡¢Ïßˢˢ»úÇý¶¯ÏÂÔØ attach_img  ...23456..64 èßä 2014-2-9 76032747 markvs 2018-9-8 11:03
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÏßË¢ºó¿¨ÔÚµÚÒ»»­Ãæ³öÏÖTOOL DL IMAGES FAIL¾È»ØµÄ·½·¨ attach_img  ...23456..76 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-12 90731358 wangyoushu9 2018-8-17 21:34
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëA708TÂÛ̳_ÁªÏëA708T_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T ¹Ù·½S103 Ô­³§¹Ì¼þ δROOT ±£ÐÞרÓà ¿¨Ë¢°ü14.3.22¸üРattach_img heatlevel  ...23456..74 èßä 2014-3-23 87828554 ¿ìÀÖÐÞÀí 2019-9-22 10:51
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T Ë¢»ú°ü ÀÖÍÜROM-µÚ168ÆÚ15.05.08°æ±¾·¢²¼ ÓÅ»¯ ¹®¹ÌϵͳÎȶ¨ÐÔ ÐÞ¸´ºôÎüµÆ attach_img heatlevel agree  ...23456..11 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-5-10 1315477 Àîð©Ææ 2019-8-17 10:27
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿ÁªÏëA708T ¹Ù·½S104¾«¼ò¶¨ÖÆ©¦³¬Ê¡Äڴ橦¼«¶È¾«¼ò©¦Îȶ¨ÒÑROOT attach_img heatlevel  ...23456..44 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-7-16 51815205 qb5958 2019-8-3 14:20
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.05.16¡¿ÁªÏëA708T¸ß·Âios7.1£¬ÍêÃÀÌåÑé attach_img heatlevel agree  ...23456..19 ÆÓؼСÝÕ 2014-5-16 22613431 qb5958 2019-8-3 14:16
[ÇóÖú] ²»¹Üˢʲô°ü£¬¶¼»á¿¨ÔÚ¿ª»ú½çÃ档ͼƬÏÂÃæµÄÌáʾÊÇÄÚÖô¢´æ»µÁËÂ𣿠qb5958 2019-8-3 172 qb5958 2019-8-3 14:15
[Ë¢»ú°ü] 10ÔÂ9ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëa708tÒÆÖ²ÈýÐÇS5µÚÈý°æ|Ë«¿¨Ë«´ý|ĬÈÏsd¿¨|¼±ËÙÁ÷³©Îȶ¨|È«¾ÖÓÅ»¯ attach_img heatlevel  ...23456..15 ÑîÏÈÉúؼ 2014-10-9 17812907 18156926176 2019-6-18 22:40
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tÒÆÖ²ÈÙÒ«3c°Ù¶ÈÔÆROM45ÆÚ·¢²¼£¬ÔÚ´ËÏÂÔØ attach_img agree  ...23456..7 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-10 763486 18156926176 2019-6-18 22:36
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708TÒÆÖ²ÈÙÒ«3C°Ù¶ÈÔÆROM47ÆÚ¸üРattach_img heatlevel  ...23456..15 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-24 16910274 18156926176 2019-6-18 22:36
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T¿¨Ë¢°ü£¬Ð¡Ã××ÀÃæÆƽâ°æ¡£Å£Ä̵ÚÒ»°ü attach_img heatlevel  ...23456..11 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-8 1269583 18156926176 2019-6-18 22:35
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708t÷È×å״̬À¸ºÍfuntouchOSºÏÌ忨ˢ°ü attach_img heatlevel  ...23456..9 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-11 984661 18156926176 2019-6-18 22:34
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708t¿¨Ë¢°ü£¬miui v5ÃÀ»¯°æ Ë«ÍøÅÌÏÂÔØ 04.18 attach_img heatlevel  ...23456..16 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-18 19111655 18156926176 2019-6-18 22:33
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708t£¬Çë½ÐÎÒÍÁºÀ½ð¡¾µÚÒ»°æ¡¿ attach_img  ...23456 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-23 653467 18156926176 2019-6-18 22:32
[Ë¢»ú°ü] 708T ʱ¼ä¶¼È¥ÄĶùÁË¡·¡·¡·¡·¿¨Ë¢°ü£¬¸øÄã±ðÑùµÄ¾«²Ê attach_img  ...23456 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-20 613152 18156926176 2019-6-18 22:31
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tÒÆÖ²°æÀÖÍܵÚ118ÆÚ¸üУ¬ËĺËÈ«¿ªÂÌÉ«ÊØ»¤°æ3.23 attach_img heatlevel  ...23456..13 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-23 1538962 18156926176 2019-6-18 22:29
[½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³´¥Ãþ°æ£¬Ö§³Ö±¸·Ý»¹Ô­¡¢»ñÈ¡ROOT¹¦ÄÜ heatlevel  ...23456..316 Ììº× 2014-2-9 378181705 jiaze1994 2019-6-18 19:28
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708t¸ß·ÂÈýÐÇ¿¨Ë¢°ü·¢²¼£¬ÔÚ´ËÏÂÔØ attach_img heatlevel  ...23456..14 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-20 1636757 18156926176 2019-6-16 22:43
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708t¿¨Ë¢°ü£¬°ÄÃÅ·çÔƵڶþµ¯¡¾²âÊÔ°æ¡¿4.23 attach_img  ...23 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-23 301895 18156926176 2019-6-16 22:39
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T¿¨Ë¢°ü£¬³þºº´«ÆæÕðº³À´Ï®¡£»¨·ÑÎÒ6¿é´óÑóµÄÐÄѪ֮×÷ attach_img heatlevel agree  ...23456..9 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-19 1053379 18156926176 2019-6-16 22:38
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708TÍêÕû°æ¹È¸è·þÎñ¿ò¼Ü¿¨Ë¢°ü/GMS¹È¸èÈ«·þÎñ²¹¶¡£¬ÍæÓÎÏ·±Ø±¸£¡ heatlevel  ...23456..23 ÂÞ΢ 2014-3-5 2679440 18156926176 2019-6-16 22:34
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T ÊÊÅ䡾ÀÖÍÜROM-µÚ115ÆÚ¡¿14.02.28¿¨Ë¢°ü2014.02.28¸üРattach_img agree  ...23456..7 èßä 2014-3-4 742750 18156926176 2019-6-16 22:24
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708t¿¨Ë¢°ü£¬°ÄÃÅ·çÔƵÚÒ»µ¯¡¾²âÊÔ°æ¡¿ attach_img ¹¤×÷µÚÒ» 2014-4-23 11978 18156926176 2019-6-16 22:23
[Èí¼þ] ÁªÏëA708TÈí¼þÏÂÔØ:SonyË÷Äá×ÀÃæÆô¶¯Æ÷Xperia Launcher v3.0.0+Advanced Xperia Z ...  ...234 ÂÞ΢ 2014-3-5 423594 18156926176 2019-6-16 22:19
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T ÒÆÖ²Ô­ÉúROM ´ø¹È¸è¹¹¼Ü È«¹¦ÄÜÕý³£¿¨Ë¢°ü20140220 attach_img heatlevel agree  ...23456..18 èßä 2014-2-20 2056420 18156926176 2019-6-16 22:10
[Èí¼þ] ÁªÏëA708TÈí¼þÏÂÔØ:°²×¿4.4×ÀÃæÆô¶¯Æ÷£¡KitKat Launcher v2.1Æô¶¯Æ÷ÏÂÔØ  ...234 ÂÞ΢ 2014-3-5 392225 18156926176 2019-6-16 22:08
[ÆÀ²â] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡¿ÁªÏëA708TÒѵ½Î» ·¢¼¸ÕÅÕæ»úÕÕƬ attach_img heatlevel  ...23456..16 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-12 1914802 18156926176 2019-5-30 22:14
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T ÍêÃÀÒÆÖ²oppo ROM ÇåÐÂÁ÷³© ²»Ò»ÑùµÄÌåÑé ¿¨Ë¢°ü20140218 attach_img heatlevel  ...23456..23 èßä 2014-2-18 2668690 18156926176 2019-5-30 22:09
[Ë¢»ú°ü] Lenovo_A708T_Emotion2.0_Îȶ¨Á÷³©_0806 attach_img  ...234 Æú°®¡â2014 2014-8-6 385675 18156926176 2019-5-29 23:36
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Æú°®¡â2014¡¿A708T_ÍÁºÀIOS8_È«ÐÂIphone6 Style_³¬È«ÌåÑé_ÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü1025 attach_img heatlevel  ...23456..27 Æú°®¡â2014 2014-10-25 31716218 18156926176 2019-5-29 23:32
[Èí¼þ] ÁªÏëA708TרÓ÷ÂKitKat4.4Æô¶¯Æ÷ KK×ÀÃæKK Launcher Prime v2.97ÖÐÎÄÆƽâ°æ  ...2345 -Zard- 2014-2-9 592795 18156926176 2019-5-28 22:43
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Æú°®¡â2014¡¿_ÁªÏë__A708T_S5_ÍêÃÀ°æÕ𺳵dz¡ attach_img heatlevel  ...23456..23 Æú°®¡â2014 2014-8-30 2648382 18156926176 2019-5-28 10:58
[Ë¢»ú°ü] èßä ¸ø ÁªÏëA708T ÒÆÖ²OPPO Ë¢»ú°ü³É¹¦ÁË Ïȸø´ó¼ÒÉÏͼÁË ºÜÇåРattach_img heatlevel  ...23456..53 èßä 2014-2-18 63413175 18156926176 2019-5-28 10:51
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tÒÆÖ²°æ°¢ÀïÔÆOS2.7.1°æ 3.23 attach_img  ...234 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-23 416411 18156926176 2019-5-28 10:44
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708TÒÆÖ²¹úÍâ°ü-ÔöÇ¿ÉèÖÃ-Ë«ÅÅÍøËÙ-×Ô¶¨ÒåÔËÓªÉÌ-ÐÞ¸´Ïà»ú-novaÆô¶¯Æ÷ 5.10... attach_img heatlevel agree  ...23456..8 ¡îËæ·ç¡î 2015-5-10 9511967 18156926176 2019-5-28 10:41
[ÆäËü] ¡¾Ë¢»ú°ü¡¿A708T-ÈýÐÇS5µÚËÄ°æ=Ë«¿¨Ë«´ý=ÐĶ¯Ä£Ê½=ðÐðÄÒôЧ=root¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..8 Æú°®¡â2014 2014-11-20 869740 18156926176 2019-5-28 10:39
[Ë¢»ú°ü] 8ÔÂ31ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708t¸ß·ÂVIBE2.0|»­ÃæÃÀÄå|È«¾ÖÓÅ»¯|Á÷³©Îȶ¨|±©Á¦Ê¡µç attach_img heatlevel agree  ...23456..39 ÑîÏÈÉúؼ 2014-8-31 45613997 18156926176 2019-5-27 21:41
[Ë¢»ú°ü] [Ë¢»ú°ü] ¡¾14.06.05¡¿ÁªÏëA708TÒÆÖ²¹úÍâXDA²»ÖªÃûϵͳ°²×¿4.3£¬ÍêÃÀÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..9 ÆÓؼСÝÕ 2014-6-5 10611309 18156926176 2019-5-26 00:04
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T¿¨Ë¢°ü ¹úÍâÔ­Éú°ü´óÔË´æÊ¡µç ºôÎüµÆÕý³£ ×î¸øÁ¦µÄÔ­Éú°üÖ®Ò» attach_img heatlevel  ...23456..13 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-3-30 1486854 È¥ÉϺ£¿´Ñ©cf 2019-5-20 21:51
[½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÏêϸͼÎÄË¢»ú½Ì³Ì£¬½ÌÄã¼òµ¥µØµ¥Ë¢ÖÐÎÄrecovery½Ì³Ì heatlevel  ...23456..185 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-15 221545122 tgyg2000 2019-5-16 14:12

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-10-17 21:21 , Processed in 0.348202 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网