ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëA820ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 9580

Òƶ¯ÊåÊå(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëA820Ë¢»ú,ÁªÏëA820ROM¹Ì¼þ,ÁªÏëA820Çý¶¯,ÁªÏëA820Èí¼þ,ÁªÏëA820 root½Ì³Ì,ÁªÏëA820²ÎÊý,ÁªÏëA820ÆÀ²â,ÁªÏëA820ÓÅȱµãÆÀ,ÁªÏëA820¼Û¸ñÐÐÇéµÈÐÅÏ¢£¬½ß³ÏÈÃÄúÔÚ¹ºÂòÁªÏëA820ÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
===========================================================================
ÁªÏëA820»ù±¾²ÎÊý£º¡¾Áª·¢¿ÆMT6589¡¿¡¾WCDMA/GSMË«¿¨Ë«´ý¡¿¡¾4.5´ç960¡Á540·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G RAM + 4G ROM¡¿
1ºÅȺ£º283167823    2ºÅȺ£º262950223   
3ºÅȺ£º179708101
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6556 M44 2010-12-13 7866412801369 pmyffvy 2 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA820¡ªREC»ùÓÚÔ´Âë±àÒ롪ȫ¾Ö´¥Ãþ¡ª¸ß¶Ë.´óÆø.Éϵµ´Î¡ª×Ô¶¯¹ÒÔع¦ÄÜ¡ªÆäËû×ÔÐÐ... attach_img  ...23456..93 LGGLGG 2014-8-23 111254334 czqiang 2019-3-27 11:55
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåÈ«¹úÊ×·¢¡¿ÁªÏëA820ÖÐÎĶ¨ÖÆCWM recoveryÊ×·¢£¬4ÔÂ22ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..1018 ÎÒÊÇ´º¸ç 2013-3-10 12209242196 czqiang 2019-3-27 10:51
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820Ò»¼üROOTÈí¼þ¡¢ÖÐÎÄCWM recoveryͨÓð漰Ïà¹ØÏßË¢Çý¶¯¡¢Èí¼þÏÂÔØ attach_img  ...23456..531 ÎÒÊÇ´º¸ç 2013-3-10 6370207643 wws¿Æ¼¼Íõ 2019-3-16 08:18
±¾°æÖö¥ [¼¯ºÏÌù] ÁªÏëA820ÂÛ̳ˢ»úROM+½Ì³Ì×ÊÔ´¼¯ºÏ´«ËÍÌù£¡8ÔÂ26ÈÕ¸üУ¡ digest  ...23456..12 ÈÃ.¬.Ƥ¿¨µÂ 2013-6-11 13455266 ¶ÅÍþ°‚ 2018-3-27 04:06
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] »¹ÔÚΪÄãµÄa820´¥ÆÁµßµ¹¶ø·³ÄÕÂð.ÎíÂþÃԳǿÉÒÔ°ïÄãÐÞ¸´À² attach_img digest  ...23456..33 ÎíÂþÃÔ³Ç 2014-2-10 38436352 mmmdddkkk 2017-11-19 14:21
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] A820.820TµÈÏßË¢ÍêÕû½Ì³Ì£¨¿Éжµç³ØÀࣩ attach_img  ...23456..34 ™Uë…ÄÞÉÑ 2014-4-29 39645170 liong333 2017-5-3 10:09
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÇëΪÊÖ»ú·ÖÇøµÄ½øÀ´¿´Ï£¨·¢Éú¼ÓÃÜ´íÎóºÍÎÞÏÞÖØÆô½â¾ö°ì·¨£©  ...2 ™Uë…ÄÞÉÑ 2014-12-30 2015166 dfkj8888 2016-3-8 23:03
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëA820ÂÛ̳_ÁªÏëA820ÊÖ»úÂÛ̳-ÁªÏëA820Ë¢»úROOT½Ì³Ì - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 MIUI7 6.2.18 ¸ß¼¶ÉèÖÃ+×ÀÃæÅ©ÀúÏÔʾ+Xposed¿ÉÓÃ+×îÐÂÖ÷ÌâÆƽâ attach_img heatlevel  ...23456..24 µ­ÊÍÐijî 2016-2-20 2787254 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ ×òÌì 22:07
[½Ì³Ì] ´ó¼ÒÒªµÄcwm°æ±¾µÄrecovery£¬½øÀ´Äðɣ¡ attach_img heatlevel  ...23456..41 2542805 2015-4-10 48122178 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ ×òÌì 20:00
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 ÒÆÖ²¹úÍâMIUI6 Red Kat £¡¾«¼ò´ó²¿·ÖÈí¼þ£¡ attach_img heatlevel  ...23456..17 2542805 2015-6-1 20214264 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ ×òÌì 18:40
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820ÁªÍ¨°æMIUI6µÚ245ÆÚ£¬¹Ù·½Ô­°æ¾«¼ò£¬ÐÞ¸´×ÀÃæ´í룬ÐÞ¸´×´Ì¬À¸ºÚÏß¡£Îȶ¨Á÷³© attach_img heatlevel  ...23456..10 2542805 2015-7-10 11511355 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ ×òÌì 18:38
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820|MIUI 7 5.11.26¿ª·¢°æ|¼ÓÈëAPKȨÏÞÐÞ¸Ä|´¢´æÓÅ»¯|Êʵ±¾«¼ò attach_img  ...23456 µ­ÊÍÐijî 2015-11-27 633414 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ ×òÌì 18:21
[Ë¢»ú°ü] A820¡¬±ä̬¾«¼ò¡¬½ö344M¡¬´¿¾»¡¬×îµÍÁÁ¶È6¡¬Á÷³©¡¬¶àÖÖÄں˵¥Ë¢°ü£¡¼üÅ̵ƽű¾£¡ attach_img heatlevel  ...23456..9 2542805 2015-8-18 10710190 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ ×òÌì 18:20
[ÆäËü] TWRP recovery2.8.4.0ÍêÕûºº»¯+ÃÀ»¯,ÈÃÄãµÄrecovery˲¼ä¸ß´óÉÏÆðÀ´(¸½Í¼) heatlevel  ...23456..78 15869977050 2015-4-8 93041899 lzhitao2006 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ÔÂÁÁ½ÌÄãʹÓÃÊåÊ幤¾ßÏä¸üÐÂˢдCWMrecoveryͼÎĽ̳̣¬9ÔÂ1ÈÕ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..4363 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2013-7-7 52349634128 pangge668 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ½ÌÄãÌáÈ¡¹Ù·½ÏßË¢°üÎļþ£¬²¢×Ô¼º´òÔ쿨ˢ°ü heatlevel agree  ...23456..117 jaykingchou 2013-4-9 140135670 luoyiaz 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820¹Ì¼þÊ×·¢Lenovo A820_S129_130217³öÀ´À­£¡£¡£¡¡¾Ô­³§¾Èש±Ø±¸¡¿ heatlevel  ...23456..144 chen0528 2013-3-27 172043274 SLJFKHG 2019-4-11 14:29
[½Ì³Ì] ¸øÁ¦½Ì³Ì-----IMEI/BT/WIFI MAC ÓÀ¾ÃдÈë/»Ö¸´·½·¨,¾Ü¾øÔÙ¶ªIEMI/MAC.Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢ attach_img heatlevel agree  ...23456..289 wtfriends 2013-5-6 3461132609 yc520520 2019-4-9 01:16
[½Ì³Ì] ÁªÏëA820´ósystem·ÖÇø900MB,ͨ³ÔËùÓÐROM! heatlevel agree  ...23456..64 2542805 2015-1-30 75835224 czqiang 2019-4-7 07:19
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820_CM11_°²×¿ 4.4.4 µÚ¶þ°æ ÐÞ¸´ÑïÉùÆ÷ÎÞÉù attach_img heatlevel agree  ...23456..33 µ­ÊÍÐijî 2015-4-15 39316374 taizipang 2019-4-4 20:25
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820¦òOPPO½çÃæ¦ò°²×¿4.4.4¦ò×Ô¶¯ROOT¦ò½â³ýSD¿¨ÏÞÖƦòÎȶ¨ Á÷³©¦òÖÕ¼¶ÓÅ»¯°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..18 µ­ÊÍÐijî 2015-11-15 2048893 taizipang 2019-4-4 20:18
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820²ÉÓð²×¿4.4.4ÄÚºË ÈýÐÇnote4£¬ÎÞÍƹ㣬ϲ»¶µÄÄÃÈ¥£¡ attach_img heatlevel  ...23456..9 2542805 2015-6-9 965644 taizipang 2019-4-4 20:13
[½Ì³Ì] ÁªÏë¹Ù·½Ë¢»úÖ¸ÄÏ£¬A820¹Ù·½Ë¢»ú°ü×Ô´ø½Ì³Ì£¡£¡£¡(Ë¢»úÐè½÷É÷) attach_img heatlevel  ...23456..239 1002895701 2013-4-15 286568790 czqiang 2019-3-28 19:25
[Ë¢»ú°ü] ¡¾´óÊåROM×é¡¿ÁªÏëA820_S132 Ô­³§¿¨Ë¢°ü_root¡¢¾«¼ò¡¢È¥³ýÁªÍ¨¶¨ÖÆÈí¼þ¡¢ÓÅ»¯¡¢Ê¡µç attach_img heatlevel agree  ...23456..112 mengxincun 2013-3-30 134232259 czqiang 2019-3-28 18:07
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820_CM11_°²×¿4.4.4 Îȶ¨°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..47 µ­ÊÍÐijî 2015-6-13 55522373 czqiang 2019-3-28 15:52
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 4.4.2¿¨Ë¢°ü VIBEUI_V2.0_1503_A820_×îÐÂROOT°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..34 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-1-28 39720124 czqiang 2019-3-28 15:46
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa820 ÒÆÖ²NEXUS ROM С8Ê׿î4.4.3 µÚ¶þ°æ ´¿¾» ÎÞÍƹã attach_img heatlevel  ...23456..12 µ­ÊÍÐijî 2015-4-10 1387542 czqiang 2019-3-28 11:10
[Ë¢»ú°ü] A820 MIUI7 5.10.27 Ö÷ÌâÆƽâ/²¼¾ÖÇл»/ʱ¼ä¾ÓÖÐ/ÇåÀí¶¯»­/˽ÃÜÎļþ¼Ð/Xposed¿ò¼Ü attach_img heatlevel  ...23456..10 2542805 2015-10-27 1135220 ÅíµÂÖÐ 2019-3-27 18:58
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820ÒÆÖ²miui7 attach_img  ...23456..9 ÆîöÎ 2015-11-29 10610507 whl_19890118 2019-3-21 12:41
[½Ì³Ì] ÃÀÀ³ÊËMTK6589\6592 DATA´æ´¢´óСÐ޸Ť¾ß£¨3¸ö°æ±¾¹©Ñ¡Ôñ£© attach_img heatlevel agree  ...23456..19 lenovo038 2014-4-1 21953987 laohei1969 2019-3-21 10:49
[½Ì³Ì] v4ÒôЧÈí¼þÉèÖõĽ̳Ì--×î¼ÑÉèÖ÷½·¨ heatlevel agree  ...23456..36 lgglgg 2013-9-27 42519722 13758608009 2019-3-21 10:13
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 °áÔ˹úÍâ Ô­Éú4.4 ÉñÓÅ»¯ ¼«ÖÂÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..18 ¸ß·éÕý°æ 2015-2-28 20916429 ziverisac1 2019-3-15 15:00
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÏßË¢¿¨Ë¢Ë«·¢¡¿ÁªÏëA820-»ùÓÚS135¶¨ÖÆ°²×¿4.1ÏßË¢rom-MIUIƤ·ô-20130414 attach_img heatlevel  ...23456..42 ·ÉÀÇ 2013-4-14 49417133 qq464793485 2019-3-13 09:01
[Ë¢»ú°ü] ¡¾MIUI V5Õýʽ°æµÚÒ»°æ¡¿¡¾0505¸üС¿ÁªÏëA820_MIUI¿¨Ë¢&ÏßË¢rom_½â¾öÖÚ¶àFC attach_img digest heatlevel agree  ...23456..112 muscle 2013-4-30 133738041 qq464793485 2019-3-13 07:27
[½Ì³Ì] ¡ºCYG¡»½ÌÄãÉèÖÃÍâÖô洢¿¨ÎªÄ¬ÈÏ´æ´¢£¡£¨¶þÂ¥¸üв¹³ä£¡£¡£© heatlevel agree  ...23456..136 chenyugang 2013-4-30 162437275 qq464793485 2019-3-13 06:15
[½Ì³Ì] boot.imgÎļþµÄ½â°ü/´ò°ü/¹¤¾ß/Ï׸øÐèÒªµÄÈË  ...2345 µ­ÊÍÐijî 2015-8-24 566170 18123988006 2019-3-11 08:32
[Èí¼þ] MTK·ÖÇøÈÎÒâ´óСµ÷Õû¹¤¾ß£¬ÖÆ×÷´óÄÚ´ædata±Ø±¸Èí¼þ£¬Ö§³ÖMT6589¡¢MT6589T attach_img heatlevel agree  ...23456..260 bejay 2013-11-14 3119127163 LUORUIJU 2019-3-9 23:28
[Èí¼þ] ÏëÈ¥NEEDROMÏ°üµÄ½øÀ´¹¤¾ß£¬¹¤¾ß£¬pc°²×¿°æ¶¼ÓÐ heatlevel  ...23456..76 q2636611489 2013-10-10 90528305 jessonren 2019-3-2 01:04
[½Ì³Ì] ÁªÏëA820ÒòË¢´írom Ôì³É´¥¿ØÆÁÉÏÏÂ×óÓÒÏà·´Óнâ¾ö°ì·¨ÁË£¡ digest heatlevel agree  ...23456..69 pkparty 2013-6-21 82723573 gzkjaychou 2019-2-25 10:17
[Èí¼þ] ͨÓð汾µÄ¡°ÒôÁ¿¼ü»½ÐÑ¡±£¬¼æÈÝ4.2¡¢MIUI¼°Ô­Ê¼°æ±¾£¬²»Ó°ÏìÒôÁ¿¼üµÄԭʼ¹¦ÄÜ£¡ attachment heatlevel agree  ...23456..37 888atao 2013-7-31 43712363 tangrihui001 2019-2-21 18:33
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820miui7¦òÈí¼þ¹¦ÄÜMIUI»¯¦òͼÊÓÇл»¹¦ÄܦòWIFIÃÜÂë²é¿´¦òòþÉ߶űÈË«ÒôЧ attach_img heatlevel  ...23456..9 ÆîöÎ 2015-11-15 974553 tangrihui001 2019-2-21 18:27
[Ë¢»ú°ü] ¡¾cofface¡¿ÁªÏëA820 recoveryÖÐÎĻָ´ÏµÍ³¼°ROOT·½·¨£¬Ö§³Ö´¥Ãþ£¬»ñÈ¡/È¡ÏûROOTµÈ attach_img heatlevel agree  ...23456..71 cofface 2013-11-29 84920325 tangrihui001 2019-2-17 15:02
[½Ì³Ì] ½ÌÄã¿ÆѧÉÏÍø£¬Íæת¸÷´óÓÎÏ· heatlevel agree  ...23456..13 cszzd1421 2013-12-6 1506289 dongdong13579 2019-2-13 15:32
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820ÒÆÖ²»ªÎªµÚËÄÆÚ£¨¸üУ©ÍêÃÀÖÕ½á°æbylgglgg attach_img heatlevel  ...23456..33 lgglgg 2014-2-12 3959813 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ 2019-2-13 09:56
[ÌÖÂÛ] MTKµÚÒ»ÆÁlogo.binÖÆ×÷Èí¼þLogoBuilder_v1.4ÖÐÎİ棨¿ÉÒÔÖÆ×÷µÚ¶þÆÁŶ£© heatlevel  ...23456..76 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2013-4-25 90021785 MC°¢¿¡ 2019-2-5 12:35

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-4-24 16:00 , Processed in 0.776406 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网