ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊånubia Z17/Z17 miniÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩnubia Z17/Z17 miniÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬nubia Z17/Z17 miniÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  nubia Z17/Z17 miniÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º            ¢ÚȺ£º464158794
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6555 M44 2010-12-13 7865112775831 ching1990 ×òÌì 23:01
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] 2017/05/03 Ŭ±ÈÑÇ Z17 mini (NX569H/NX569J) TWRP ROOT By ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img  ...23456..34 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-4-15 40433843 wattsong 2018-12-18 10:33
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
nubia Z17/Z17 miniÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17mini Nubia6.0µä²Ø°æ Éî¶ÈÓÅ»¯ ¶À¼ÒºÚÓò ROOT Ê¡µç½ø³Ì XP ·ÉËÙ ÌرðÍƼö attach_img  ...234 ½ã½ãaa 2019-1-11 40850 ˵»°µÄ´ó·ÊÓã 1 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|Mokee-O|¾«ÐĶ¨ÖÆ|¹éÊôµØ|Å©ÀúÏÔʾ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|³¤ÆÚʹÓà attach_img New super12 ×òÌì 23:02 031 super12 ×òÌì 23:02
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|Mokee-O|¾«ÐĶ¨ÖÆ|¹éÊôµØ|Å©ÀúÏÔʾ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|³¤ÆÚʹÓà attach_img New super12 ×òÌì 23:00 024 super12 ×òÌì 23:00
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17 Mokee-N ÍêÃÀÔ­Éú ¶Å±ÈòñÉß PE·ç¸ñ ³¬³¤´ý»ú ÓÎϷרÓà ¸öÈ˶¨ÖÆ Xposed attach_img New Kanganɳ ×òÌì 16:19 236 xx1234567 ×òÌì 16:19
[Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇz17_nx563j|°²×¿9.0|¾«Á¶´¿´â|Îȶ¨Á÷³©|Ê¡µçÎÞ¹ã¸æ attach_img  ...23456..7 goodluck1688 2019-3-30 761029 liujiangyue ×òÌì 14:55
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17mini Mokee-N ÍêÃÀÔ­Éú ¶Å±ÈòñÉß PE·ç¸ñ ³¬³¤´ý»ú ÓÎϷרÓà ¸öÈ˶¨ÖÆ Xposed attach_img New Kanganɳ ×òÌì 14:02 545 cshwln ×òÌì 14:02
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17s Mokee-N ÍêÃÀÔ­Éú ¶Å±ÈòñÉß PE·ç¸ñ ³¬³¤´ý»ú ÓÎϷרÓà ¸öÈ˶¨ÖÆ Xposed New Kanganɳ ×òÌì 14:00 033 Kanganɳ ×òÌì 14:00
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17Mini|LineageOS16|19.04.18|ÇåÐÂÁ÷³©|³©ÍæÓÎÏ·|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|³¤ÆÚ... attach_img New zyyccb ×òÌì 12:56 235 ching1990 ×òÌì 12:56
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17mini Lin-P ¶à²ÊÔ­Éú ºÚÓò ÖÇÄܵ÷Ƶ ÍõÕß³©Íæ Äں˵÷½Ì Magisk οص÷½Ú attach_img New Kanganɳ Ç°Ìì 23:21 069 Kanganɳ Ç°Ìì 23:21
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17Mini Mokee(7.1)ΨÃÀ¶¨ÖÆ Ô²½ÇÆÁÄ» CPUÊ¡µç ¶¥¼¶ÒôЧ ¹éÊôµØ Xposed WI... attach_img  ...23456..7 zyyccb 2018-9-23 741930 1039140113 Ç°Ìì 17:21
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17 ħȤ8.1 Îȶ¨Ô´Âë Á÷³©Ê¡µç CPUµ÷½Ú ʱ¼ä¾ÓÖÐ ÔöÇ¿ÉèÖà ΨÃÀºÃÓà ÍƼöʹÓà attach_img  ...2345 super12 2018-10-16 531769 061220 Ç°Ìì 10:11
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17 Mini|LineageOS16|°²×¿9.0|±©Ë¬Á÷³©|»îÁ¦È«¿ª|ÍõÕ߸ßÖ¡|S8ÅÜÂíµÆ|¸ß¼¶Éè... attach_img  ...2 super12 2019-1-10 222190 KHKKFKK 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|4ÔÂ16ÈÕ|MookeOS|°²×¿9.0|¹éÊôµØ|T9¼üÅÌ|¶¥¼¶Á÷³©|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|... attach_img New zyyccb 3 ÌìÇ° 273 lin1231 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17 lineage-8.1 ×Ô¶¨ÒåDPI Prop±à¼­ ÖÇÄܵ÷Ƶ ×îºÃÔ­Éú ´¿¾»ÊµÓà ROOT attach_img New super12 4 ÌìÇ° 048 super12 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|LineageOS15|°²×¿8.1|¿ª»úÖÐÎÄ|ÇåÐÂÁ÷³©|XP¿ò¼Ü|V4ÒôЧ|CPUµ÷½Ú|GPUµ÷½Ú|¾«ÐĶ¨ÖÆ°æ attach_img zyyccb 2019-3-17 11173 a17351122891 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia-Z17Mini lineage-8.1 ×Ô¶¨ÒåDPI Prop±à¼­ ÖÇÄܵ÷Ƶ ×îºÃÔ­Éú ´¿¾»ÊµÓà ROOT attach_img New super12 4 ÌìÇ° 355 ching1990 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17Mini|LineageOS15|°²×¿8.1|¿ª»úÖÐÎÄ|ÇåÐÂÁ÷³©|XP¿ò¼Ü|V4ÒôЧ|CPUµ÷½Ú|GPU... attach_img  ...23 zyyccb 2019-3-17 33253 guansy 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|È«ÐÂMOOKE|°²×¿8.1|×îÃÀÔ­Éú|´¿¾»Ê¡µç|V4È«¾ÖÒôЧ|»¶¿ì³Ô¼¦|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|... attach_img  ...23 zyyccb 2019-1-13 34829 guansy 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|¹È¸èPixel|°²×¿9.0|¶¥¼¶ÓÅ»¯|³¬ÇåÏà»ú|Çåм«¼ò|Á¼ÐÄÖ®×÷|×ÔÓÃÍƼö|¸ß¼¶... attach_img New zyyccb 5 ÌìÇ° 6112 anhenghui 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17Mini|LineageOS16.0|°²×¿9.0|±©Ë¬Á÷³©|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÊÖ... attach_img  ...234 zyyccb 2018-12-14 401046 zad1596321 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17mini Lin-N ÍêÃÀÔ­Éú ¶Å±ÈòñÉß PE·ç¸ñ ³¬³¤´ý»ú ÓÎϷרÓà ¸öÈ˶¨ÖÆ Xposed attach_img New Kanganɳ 6 ÌìÇ° 470 vason 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|¾­µäħȤ|°²×¿8.1|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¹éÊôµØ|и߼¶... attach_img  ...2 zyyccb 2018-12-9 14494 Ë­ÓëÕù¼ú 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17mini NubiaUI6.0 V2.34 ºÚÓò Ðü¸¡ÖúÊÖ LÉèÖà ÏÂÀ­Å©Àú »¤ÑÛģʽ DPI ÆÁÄ»... attach_img New call_meؼСؼҶ 7 ÌìÇ° 149 vason 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17 NubiaUI6.0 V4.45 ºÚÓò Ðü¸¡ÖúÊÖ LÉèÖà ÏÂÀ­Å©Àú »¤ÑÛģʽ DPI ÆÁĻԲ½Ç attach_img New call_meؼСؼҶ 7 ÌìÇ° 372 carttlew 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17Mini|crDroidAndroid|°²×¿9.0|¶¥¼¶Ô­Éú|×ÔÉíʹÓÃÍƼö|cpuµ÷½Ú| Á÷³©Ë¿»¬|... attach_img New zyyccb 7 ÌìÇ° 792 guansy 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17 Mini|LineageOS|°²×¿9.0|Ë¿»¬Á÷³©|¼±ËÙÄÚºË|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|È«ÃæÊÖÊÆ|... attach_img zyyccb 2019-4-9 473 xrfbb 2019-4-9 18:16
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17 Mokee(8.1) ΨÃÀ¶¨ÖÆ Ai¼Ó³Ö CPUÊ¡µç T9²¦ºÅ ¹éÊôµØ Xposed WIFI²é¿´ ... attach_img  ...234 zyyccb 2018-9-20 461630 1561843703 2019-4-8 11:55
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|Linage|°²×¿8.1|½ÚÈÕ¶¨ÖÆ|¼«ÖÂÁ÷³©|V4ÒôЧ|²à±ßÀ¸|È«ÃæÊÖÊÆ|XP¿ò¼Ü|¸ß¼¶... attach_img  ...234 zyyccb 2018-12-29 37546 1561843703 2019-4-7 22:01
[ÇóÖú] z17mini miuiµÄ°üÓÐô£¿ÍøÕ¾ÏÂÔز»ÁË¡£ muhuaa 2019-4-6 071 muhuaa 2019-4-6 22:14
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|MOOKEOS|°²×¿9.0|À´µç¹éÊô|cpuµ÷½Ú| Á÷³©Ë¿»¬||AIÖÇÄܼӳÖ|ÓÎÏ·Ê×Ñ¡|¸ß... attach_img  ...23 zyyccb 2019-4-4 28299 a17351122891 2019-4-6 18:59
[Ë¢»ú°ü] MIUI 10 FOR Nubia Z17 attach_img  ...23456..21 ÎÞµÐÊǶàô¼Åį@ 2018-7-20 24511697 xx1234567 2019-4-5 16:46
[ÇóÖú] ÎÒÏë°ÑÊÖ»úË¢µ½miui10£¬ÓÐûÓй̼þ°üºÍ½Ì³Ì С°×ÉÏÏß 2019-4-3 074 С°×ÉÏÏß 2019-4-3 17:08
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17| RR-OS|°²×¿8.1| PE·ç¸ñ|XP¿ò¼Ü|V4ÒôЧ|³¬¼¶ÅäÖÃ|Ê¡µçÁ÷³©|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...2 zyyccb 2019-3-28 23254 18776529567 2019-3-28 13:45
[½Ì³Ì] z17 £¨nx563j£©»ù´ø¶ªÊ§ »Ö¸´»ù´ønvÎļþ attach_img  ...2 ×·¡îÃÎÏë 2018-7-21 181983 gqm36524 2019-3-25 16:06
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|¹È¸èPixel|°²×¿9.0|AIÖÇÄܼӳÖ|Prop±à¼­|ÖÇÄÜ·ÖÆÁ|¶¥¼¶Ô­Éú|³©ÍæÍõÕß|¸ß... attach_img  ...23 super12 2019-3-24 27364 a17351122891 2019-3-24 20:44
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|MOKEE-9.0|¶¥¼¶Ô­Éú|¹éÊôµØ|Å©ÀúÏÔʾ|AIÖÇÄܵ÷Ƶ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...2 zyyccb 2019-3-22 19254 Ñîyang 2019-3-22 10:12
[Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17 UI6.0-V4.45 ʱ¼äϸ»¯ Ë«ÅÅÍøËÙ Ò¡»ÎÉèÖà ֪ͨÌØЧ LÉèÖà Բ½Ç ÉÁ¹âµÆ attach_img  ...2 call_meؼСؼҶ 2019-3-21 12209 weirdy 2019-3-21 18:00
[Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17mini UI6.0-V2.34 ʱ¼äϸ»¯ Ë«ÅÅÍøËÙ Ò¡»ÎÉèÖà ֪ͨÌØЧ LÉèÖà Բ½Ç ÉÁ¹âµÆ attach_img call_meؼСؼҶ 2019-3-21 7188 guansy 2019-3-21 17:50
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17 MOKEE-9.0 ¹éÊôµØ Å©ÀúÏÔʾ ºÚÓò AI Prop±à¼­ ÖÇÄܵ÷Ƶ Magisk ±¾ÍÁ»¯ attach_img Kanganɳ 2019-3-21 1100 yudidi 2019-3-21 13:25
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17|LinageOS15.1|°²×¿8.1|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|»ðÁ¦È«¿ª|Xposed¿ò¼Ü... attach_img  ...23 zyyccb 2018-11-26 29684 huanggl234 2019-3-19 19:08
[Ë¢»ú°ü] nubia Z17mini MOKEE-N ±¾µØ»¯ Å©ÀúÏÔʾ Äں˵÷½Ì ºÚÓò Xposed ÖÇÄÜAI ΨÃÀ¶¨ÖÆ ROOT attach_img Kanganɳ 2019-3-18 10185 vason 2019-3-18 22:46
[Ë¢»ú°ü] nubia Z17 MOKEE-N ±¾µØ»¯ Å©ÀúÏÔʾ Äں˵÷½Ì ºÚÓò Xposed ÖÇÄÜAI ΨÃÀ¶¨ÖÆ ROOT attach_img Kanganɳ 2019-3-18 1109 XFJHBGC 2019-3-18 21:21
[Ë¢»ú°ü] nubia Z17mini LinOs9.0 AI»·ÈÆ Prop±à¼­ ÖÇÄÜAI Magisk ºÚÓò ¶¥¼¶Ô­Éú ³©ÍæÍõÕß ±ùÏä attach_img Kanganɳ 2019-3-17 10175 1039140113 2019-3-17 15:01
[Ë¢»ú°ü] Nubia Z17mini Lin-N ROOT ±ùÏ䶳½á Xposed ºÚÓò ÍõÕß³©Íæ Äں˵÷½Ì ¶Å±ÈòñÉß attach_img Kanganɳ 2019-3-15 1144 Kanganɳ 2019-3-15 21:07

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-4-19 02:23 , Processed in 0.940639 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网