ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊåOPPO R9s/R9s PlusÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩOPPO R9s/R9s PlusÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬OPPO R9s/R9s PlusÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  OPPO R9s/R9s PlusÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º578141744            ¢ÚȺ£º464158794
  Òƶ¯ÊåÊå×ÛºÏÍæ»úȺ£º464158794 £¨2ǧÈËȺ£©
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6556 M44 2010-12-13 7866812809118 obhum ×òÌì 17:58
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
OPPO R9s/R9s PlusÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9s+sk ColorOS3.0×îÐÂÎȶ¨°æ ÍêÃÀROOT Xposed ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ³¬¼¶Ê¡µç ÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..8 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-1-13 871744 »³Èô ×òÌì 17:41
[½Ì³Ì] OPPO R9sÀûÓÃdirtycow©¶´Ç¿Ë¢µÚÈý·½twrp recoveryºÍ»ñÈ¡rootȨÏÞµÄ½Ì³Ì attach_img heatlevel agree  ...23456..199 ÆïÊ¿Íõ 2017-1-8 237755278 ÏòÓç Ç°Ìì 22:31
[½Ì³Ì] OPPO R9sPlus root °²×°xposed ÏßË¢¾Èש ½Ì³Ì by wuxianlin attach_img heatlevel  ...23456..154 ¹ÛÄî 2017-4-29 183839616 jiandankai 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] OPPOR9s Plus ColorOS3.0×îÐÂÎȶ¨°æ SuperSUÊÚȨ ¼«ËÙ¾«¼ò ÃÀ»¯´¿¾» Xposed ˳»¬ÈçË¿ attach_img  ...23456..12 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-10-4 1384223 chenchao123 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9skt ÏßË¢¾Èש°ü Ïêϸ½Ì³Ì º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì attach_img  ...23 Сү·¶¶ù 2018-6-4 291341 Ò¹Ò¹Ò¹Ò¹ 4 ÌìÇ°
[¼¯ºÏÌû] oppo r9s&r9splus root xposed ¿¨Ë¢ ÏßË¢½Ì³ÌÒÔ¼°µÚÈý·½ROM by wuxianlin attach_img heatlevel  ...23456..114 ¹ÛÄî 2017-4-29 136240456 2521 6 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] oppo find x¡¢oppoR11¡¢oppoR11 PLUS¡¢oppoR11s¡¢oppoR11sPLUS¡¢oppoA83¡¢oppoA1 õãÓïÐÄ 2018-11-24 296 YZC112019 2019-4-10 16:27
[¹Ù·½¹Ì¼þ] OPPO R9s/R9sk/R9s Plus¾ÈשÏßË¢°ü_Ãâ¼ÓÃܹ·**°æ_С°×Ö±½ÓË¢»ú¾Èש£¡ ÐÂÈËÌû attach_img  ...23 ÊÖ»úάÐÞ´óʦ 2017-5-5 335674 motorola 2019-4-4 23:29
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9s+sk ColorOS 5.2 °²×¿7.1 ÍêÃÀROOT ìŲʼ«¼ò Xposed ºÃÓÃÊ¡µç ¾«Æ·ÍƼö attach_img  ...23456..13 ½ã½ãaa 2019-3-5 1451205 zj9706387962019 2019-4-2 11:06
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9sË¢»ú°ü ¹Ù·½ColorOS3.2 180104 XP¿ò¼Ü ¸ß¼¶ÉèÖà ROOT attach_img  ...23456..82 ×Ó²» 2018-1-6 98016218 ¹Â¶ÀÐÇcj 2019-4-2 11:02
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9sË¢»ú°ü ¹Ù·½ColorOS3.2 180104 XP¿ò¼Ü ¸ß¼¶ÉèÖà ROOT¼Ó¶Å±ÈÒôЧ ¾«¼ò°æ_66127  ...234 °àÎ÷ 2018-2-22 396317 aa1824896472 2019-4-2 11:02
[ÇóÖú] °´¼üµÆÔõô¹Ø blr2053 2019-3-31 060 blr2053 2019-3-31 02:50
[ÇóÖú] Ôõô¹ØÁËÆÁÏÂµÄµÆ ÚûÕÜåû 2019-3-30 044 ÚûÕÜåû 2019-3-30 05:50
[ÇóÖú] r9sÄÜË¢÷È×åµÄ°üÂï mkz 2019-3-28 048 mkz 2019-3-28 19:04
[ÇóÖú] Ôõôroot°¡ ϹýºÃ¶àÈí¼þ¶¼²»ÐÐ Ðù6521 2019-3-23 0108 Ðù6521 2019-3-23 00:22
[ÇóÖú] ÏÂÃæÁ½±ßµÄ½¡Ôõô¹Ø hy4072 2019-3-17 040 hy4072 2019-3-17 21:46
[¹Ù·½¹Ì¼þ] ¡¾Êµ²âÓÐͼ¡¿ OPPO R9SPLUS / R9S PLUS ÏßË¢°ü¡¤OPPOR9SPLUS ¡ï½âÕË»§Ëø¡ï attach_img ÖÇÐÅͨѸ 2018-5-29 6893 yr3355 2019-3-10 17:26
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9SÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-1 2381 1747699285qq 2019-3-5 14:25
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9SÏßË¢¾Èש°ü Ïêϸ½Ì³Ì º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì attach_img  ...23456..11 Сү·¶¶ù 2018-6-4 1248265 sjbgjj 2019-3-2 22:02
[ÇóÖú] OPPOR9SPLUSÈ«Íøͨ°æ±¾µÄROOTȨÏÞÎÊÌâ qqit0907 2019-3-2 0152 qqit0907 2019-3-2 19:38
[ÇóÖú] °´¼üµÆÔõô¹Ø±Õ xiangjie 2019-2-24 065 xiangjie 2019-2-24 00:08
[ÇóÖú] Èí¼þÉÁÍË 18745422807 2019-2-17 063 18745422807 2019-2-17 19:58
[ÇóÖú] Ôõô¹Ø±ÕÁ½¼üµÄµÆ mpx3184 2019-2-15 066 mpx3184 2019-2-15 02:14
[ÇóÖú] OPPOr9sÆÁĻ֪ͨÀ¸ÏÔʾÀ¶É«×´Ì¬£¬Ôõô»ØÊ£¿Ë­ÖªµÀ£¿Ò²Ã»ÓÐÁ¬Èȵã åÀÓÑÒ× 2019-2-13 0252 åÀÓÑÒ× 2019-2-13 20:34
[ÇóÖú] Ë¢MIUI9ûÓÐwifi ±ù·â»ÃÓ° 2019-2-12 0159 ±ù·â»ÃÓ° 2019-2-12 04:34
[ÇóÖú] ¹Ø±Õ°´¼üµÆ guanwan 2019-2-10 081 guanwan 2019-2-10 22:02
[ÇóÖú] oppor9sÄÜË¢miuiϵͳÂð Òѻظ´ 15139182528 2018-10-9 1641 lyp1122119 2019-1-30 17:47
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9sPlusͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-2 1585 xin521 2019-1-23 16:22
[½Ì³Ì] oppo r9s ÍêÃÀroot °²×°xp r9sË¢»úroot Çײâ³É¹¦ root oppo r9s attachment  ...2345 wqq765138898w 2017-3-23 5813192 954189199 2019-1-22 00:13
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9st ÏßË¢¾Èש°ü Ïêϸ½Ì³Ì º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì attach_img  ...2345 Сү·¶¶ù 2018-6-4 494303 15674604879 2019-1-21 20:33
[ÇóÖú] ColorOSSettings-R9 ÕÐÏò³¿ 2019-1-20 0142 ÕÐÏò³¿ 2019-1-20 18:56
[ÌÖÂÛ] Ë­ÓÐOPPOR9spË¢miuiµÄ°ü¸øÎÒÒ»¸ö¿ÉÒÔÂðлл blr2053 2018-11-17 3545 Îð»Ú 2019-1-7 16:32
[ÇóÖú] ÏÂÃæµÄµÆÏë¹Øµô£¡ Òѻظ´ zxh3556 2018-8-22 1215 q3317433 2019-1-6 15:45
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9st+skt ColorOS3.0×îÐÂÎȶ¨°æ SuperSUÊÚȨ ¼«ËÙ¾«¼ò ÃÀ»¯´¿¾» Xposed ˳»¬ÈçË¿ attach_img  ...2 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-10-2 12861 3313940 2019-1-6 15:45
[ÇóÖú] ¸÷λ´ó¸ç£¬ÎÒÏëÎÊһϣ¬ÏÖÔÚr9sÄÜ°Ñ°²×¿ÏµÍ³Éý¼¶µ½7.0ÒÔÉÏÂð£¬Ò»¸öÈí¼þÓò»ÁË Òѻظ´ sl1576 2018-11-27 1261 q3317433 2019-1-6 15:43
[ÌÖÂÛ] oppor9s¹«²â°æÄܲ»ÄܸüÐÂColorOs5.2 ÀÉÊéÒÕ 2018-12-5 31112 q3317433 2019-1-6 15:42
[ÇóÖú] °´¼üµÆÔõô¹Ø±Õ£¿ Òѻظ´ ÅÔ·ÉÑï 2018-11-24 1177 q3317433 2019-1-6 15:42
[ÌÖÂÛ] Oppor9s plusÒ»Ö±ÎÞÏÞÖØÆô£¬¿ª²»ÁË»ú£¬Í¨²¡ ÐÂÈËÌû chenweitian1 2019-1-3 0708 chenweitian1 2019-1-3 20:09
[ÇóÖú] oppor9sÎÞÏÞÖØÆôÔõô°ì£¿ Òѻظ´ ghty344 2017-5-14 37536 chenweitian1 2019-1-3 20:07
[ÇóÖú] °´¼üµÆÈçºÎÓÀ¾Ã¹Ø±Õ ÌûÊ泩 2018-12-30 0159 ÌûÊ泩 2018-12-30 16:56
[ÇóÖú] oppor9plustmAÏßË¢ÎÊÌâ¾ÈÖú£¿ ½­Äñ·É·É 2018-12-23 0164 ½­Äñ·É·É 2018-12-23 16:33
[½Ì³Ì] OPPO R9S R9st R9sk R9splusÖ§³Ö¾Èש£¡½âÕË»§Ëø£¡×ÊÁÏÒÑÆƽ⣡¿É¾ÈºÚש»òÕßÉý½µ¼¶ ÐÂÈËÌû attachment Ãζù16855 2017-11-29 71954 ľ֮ 2018-12-15 15:53
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9stͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-2 1280 Kanganɳ 2018-12-2 11:31
[Ë¢»ú°ü] OPPO R9SKÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-1 0268 Сү·¶¶ù 2018-12-1 11:26
[ÇóÖú] a37/a57/r9/r9s/r9plus/µÈ root Òѻظ´ attach_img abc122981989 2017-9-15 4857 xieshifu 2018-11-24 20:42

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-4-26 09:48 , Processed in 0.675059 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网