ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ROMË¢»ú°ü ½ñÈÕ: 6|Ö÷Ìâ: 3581

×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íø|HavocOS|°²×¿9.0|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|ÓÎÏ·»ð... attach_img  ...234 zyyccb 2018-11-24 421130 1831477847 4 Ð¡Ê±Ç°
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3 Miui8¿ª·¢ 7.5.22 Ö÷ÌâÆƽâ Xposed ¶Å±ÈòñÉß ¸ß¼¶ÉèÖà ³¬´óÄÚ´æ ΨÃÀÊ¡µç attach_img  ...2345 ½ã½ãaa 2017-5-23 581224 s998300741 5 Ð¡Ê±Ç°
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×note3Pro MIUI9¿ª·¢°æ ³¬¼¶Á÷³© ÍêÃÀÌåÑé ¼«Ö¾«¼ò ¼òÔ¼·çϵ °²È«¼«ËÙ Îȶ¨Ê¡µç attach_img  ...23456..8 ×Ë̬ؼcool 2018-3-14 851928 qq0112 7 Ð¡Ê±Ç°
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3 MIUI10.9.21¿ª·¢°æ Ìí¼ÓRootÊÚȨ XP¿ò¼Ü ºÚÓò ´óÄÚ´æ ¸üÁ÷³© attach_img  ...234 Bonnenult 2018-9-21 401070 s998300741 ×òÌì 19:34
[È«ÍøͨROM] ºìÃ× note3È«Íø MIUI9¿ª·¢°æ ¼«¼òÓÅ»¯ ×Ô¶¨Ò幦ÄÜ ÈËÁ³½âËø È«Ï¢¶Å±È ³¤ÆÚʹÓÃÓÅÑ¡ attach_img  ...234 call_meؼСؼҶ 2018-1-9 41983 s998300741 ×òÌì 19:32
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«ÍøͨMIUI9 8.6.20¹úÄÚ Ê¡µçROM Ö÷ÌâÆƽâ Xp¿ò¼Ü Á÷³©¾«¼ò Ê¡µç ¿ìÈçÉÁµç attach_img  ...234 ãñOo 2018-6-20 371083 s998300741 ×òÌì 19:31
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ|LineageOS16|19.08.02|¹Ù·½ÐÞ¸Ä|Ë¿»¬Á÷³©|Îȶ¨Ê¡µç|CPUµ÷½Ú|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...2 zyyccb 2019-8-3 18419 wuxian6812 ×òÌì 18:57
[Ë«ÍøͨROM] ¡¾Flyme6¡¿ºìÃ×Note3Ë«Íøͨ Flyme6.7.12.29R Ö÷ÌâÆƽâ+ºÚÓò+¸½¼ÓÉèÖÃ+ROOTȨÏÞ attach_img  ...23456..14 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2018-1-13 1574007 83833644 ×òÌì 18:39
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×note3Ë«Íøͨ MIUI9ÍêÃÀ°æ Îȶ¨ Ê¡µç¼¼Êõ ´óÔË´æ ¼«¶ÈÁ÷³©°æÍêÃÀ³ÊÏÖ Êʺϳ¤ÆÚʹÓà attach_img agree  ...23456..21 ×Ë̬ؼcool 2018-1-13 2504263 syjiamao ×òÌì 16:50
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ|LOS-Pixel|È«Íø×îºÃ|°²×¿9.0|Ô­Éú°²×¿|¼«¼òÁ÷³©|³¬¸ßÅÜ·Ö|CPUÉèÖÃ... attach_img New zyyccb 4 ÌìÇ° 485 ÎðÓïÎðÄî ×òÌì 11:08
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íø MIUI10 8.10.18¿ª·¢°æ ÈËÃæ½âËø supersu Ö÷ÌâÈ«Ãâ ºÚÓò¶Å±È ¸ß¼¶Éè... attach_img  ...234 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-10-18 451657 ztonline ×òÌì 07:22
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ|crDroidOS|°²×¿8.10|VIPÍâ·Å°æ|Ë¿»¬Á÷³©|ÍõÕ߸ßÖ¡| »¶¿ì³Ô¼¦|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23 zyyccb 2019-5-13 24396 xuelang128 ×òÌì 03:37
[Ë«ÍøͨROM] ¡¾Flyme6¡¿ºìÃ×Note3Ë«Íøͨ Flyme6.7.9.1R Ö÷ÌâÆƽâ+ºÚÓò+¸½¼ÓÉèÖÃ+ROOTȨÏÞ attach_img  ...23456..7 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-9-8 793077 83833644 3 ÌìÇ°
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ|RROS|°²×¿8.1|9.05.17|VIPÍâ·Å°æ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|DDKÉèÖà zyyccb 2019-5-20 6232 s998300741 3 ÌìÇ°
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íø|ħȤ81.0|°²×¿8.1|VIPÍâ·Å°æ|¹éÊôµØ|DDKÉèÖÃ|СÃ×ÊÖÊÆ|¼«Á¦ÍƼö attach_img zyyccb 2019-5-11 7298 s998300741 3 ÌìÇ°
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ|Nitrogen|×îºÃÓð²×¿9.0|¶¥¼¶Á÷³©|¿ª»úÖÐÎÄ|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆW... attach_img  ...2345 zyyccb 2018-12-25 511587 qaz123666 3 ÌìÇ°
[Ë«ÍøͨROM] HMnote3=Ï£À°Ë«ÍøMIUI9.3.17 ¼«ÖÂÓÎÏ· CPUÊ¡µç Xposed Ò¡»Î.οØ.¾ÓÖÐ. ɾ¼õ.»¬¶¯ attach_img agree  ...23 °×É«µÄС°× 2018-3-18 33518 myzqh0564 3 ÌìÇ°
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×note3Ë«Íø¡øMI9.3.20 ²¨À¼Ê¡µçÁ÷³© ºÚÓò CPUËæ±ã¿ªºË Xposed DPI ÈÎÒâжÔØ attach_img agree  ...23456..8 º®ÎÞ¼É 2018-3-20 861436 myzqh0564 3 ÌìÇ°
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ|PixelE|°²×¿8.1|ŵ»ùÑÇ·ç¸ñ||´¿¾»Ê¡µç|V4È«¾ÖÒôЧ|»¶¿ì³Ô¼¦|È«Ãæ... attach_img  ...2 zyyccb 2019-1-13 19502 zhonwei 4 ÌìÇ°
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×note3È«Íø MIUI10¿ª·¢°æÊ×·¢8.7.23 ¼«Ö¾«¼ò Ö÷ÌâÈÎÑ¡ AI¼Ó³Ö CPUµ÷½Ú ¶à¹¦ÄÜ attach_img  ...2345 call_meؼСؼҶ 2018-7-23 541444 ÎÒÓÃUC 4 ÌìÇ°
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3 MIUI8Îȶ¨°æ Xp¿ò¼Ü È«ÐÂÖ÷Ìâ·ç¸ñ ¼«¾ßÌØÉ« Ç¿´óXMIUI ÍêÃÀÌåÑé attach_img  ...23456 ÌðÐÄСÍè×Ó 2017-8-19 651883 GAOWEI455 4 ÌìÇ°
[Ë«ÍøͨROM] ¡¾MIUI 9¡¿ºìÃ×Note3Ë«Íøͨ MIUI9¿ª·¢°æ8.1.25 ÈËÁ³½âËø+Xposed¿ª¹Ø+ÆƽâÖ÷Ìâ+ºÚÓò attach_img  ...23456..21 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2018-1-28 2414480 ini2019 4 ÌìÇ°
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«ÍøħȤ8.1¼«ÖÂÓÅ»¯ ÓÎÏ·¼ÓËÙ ¹éÊôµØ Ô²½ÇÆÁÄ» ÐÂÔöÇ¿ÉèÖà ³¬¼¶Á÷³© Çå... attach_img  ...2 zyyccb 2018-10-4 21919 laochu7653 5 ÌìÇ°
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×note3È«ÍøͨMIUI9²¨À¼°æ8.2.9ÈËÁ³½âËø ²¼¾ÖÇл» ÓÎÏ·¼ÓËÙ Ö÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img  ...23456..8 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-2-9 901991 ks19801980 5 ÌìÇ°
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ|Pixel-9.0|´¿¾»Ô­Éú°ü|¶¥¼¶Á÷³©|¸ßÇåÇåÏà»ú|È«ÃæÊÖÊÆ|»ðÁ¦È«¿ª|¸ß... attach_img  ...23 super12 2019-1-13 25461 bg8eqb 6 ÌìÇ°
[È«ÍøͨROM] Flyme 6.7.10.9R for ºìÃ×Note3È«Íøͨ ͬ²½×îÐÂÔ´Âë ¸½¼ÓÉèÖà ָÎƽâËø ROOT attach_img  ...23 a12300114 2017-10-13 27742 jia1994 7 ÌìÇ°
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3Ë«Íø MIUI10¿ª·¢°æ Ö÷ÌâºÍг ROOT magisk ѸÀ×VIP CPUµ÷½Ú ×Ô¶¨ÒåÉèÖà ¶Å±È attach_img  ...234 call_meؼСؼҶ 2019-8-24 41407 myzqh0564 7 ÌìÇ°
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×note3 Ë«Íøͨ MIUI9ÍêÃÀ°æ ¾«Æ· ¾«¼òÓÅ»¯ Á÷³©Îȶ¨ »ªÀö¸ß¶Ë ¸ß¼¶ÉèÖà ʡµç ... attach_img  ...23456..7 ×Ë̬ؼcool 2017-12-20 791577 dongchao_1128 2019-11-5 23:01
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3 MIUI7Îȶ¨°æ7.0.22.0 Xposed¿ò¼Ü+³Á½þ+ÆƽâÖ÷Ìâ&ϵͳÏÞÖÆ+¶Å±È+×ÀÃæ4x6 attach_img heatlevel agree  ...23456..49 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2016-1-20 58013546 mizukiѼ 2019-11-5 22:32
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3 ²¨À¼°æ6.2.15 ·Ö±æÂÊÇл»+µ¼º½À¸+²¼¾ÖÇл»+CPUÉèÖÃ+ÆƽâϵͳÏÞÖÆ/Ö÷Ìâ attach_img heatlevel agree  ...23456..17 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2016-2-15 2016805 jia1994 2019-11-5 21:51
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È« Lineage 14.1 ×îÇ¿°²×¿7.1 ¶Å±ÈÒôЧ Ö§³Öxposed supersuÊÚȨ åÄÒì·ç¸ñ attach_img  ...2345 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-5-28 552189 dagewl 2019-11-5 21:36
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ MIUI8Îȶ¨°æV8.1.1.0 ״̬À¸|°´¼ü|×ÀÃæ×Ô¶¨Òå+ÆƽâÖ÷Ìâ+Xposed¿ò¼Ü attach_img agree  ...23456..40 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-1-27 4708768 qaz123666 2019-11-5 20:31
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ AICP-N Íæ»úXP ËøÆÁÅ©Àú »Ø¹é´¿¾» È«ÐÂÉè¼Æ Óä¿ì³Ô¼¦ ROOT ·ÉËÙÒýÇæ attach_img Kanganɳ 2019-11-5 261 Ò»ÏàÎÄ¿ÆÈÚºÏ 2019-11-5 17:19
[È«ÍøͨROM] ºìÃ× Note 3 (È«Íøͨ) MIUI 8 ×îжíÂÞ˹°æ£¨7.6.10£© ³¬´óÄÚ´æ ·Ç³£Ê¡µç Ö÷ÌâÆƽâ attach_img agree  ...23456..68 worldlet 2017-7-1 81010245 qaz123666 2019-11-4 12:11
[È«ÍøͨROM] ¡¾5.27¡¿ºìÃ×Note3È«Íøͨ Remix-5.8.3 °²×¿7.1.2 Magisk¿ò¼Ü+³¬Ç¿×Ô¶¨Òå+Ö÷Ìâ¹ÜÀí+... attach_img  ...23456..20 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-5-27 2334390 my280000 2019-11-4 07:01
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ|EvolutionX|°²×¿9.0|¶¥¼¶Ô­Éú|³¬¶à¶¨Òå|ÇåÐÂÁ÷³©|³¬¸ßÅÜ·Ö|Ò¡»ÎÊÖ... attach_img zyyccb 2019-11-3 8109 Ò»ÏàÎÄ¿ÆÈÚºÏ 2019-11-3 21:43
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3×îÐÂV7.0.11.0.LHNCNC¹Ù·½Îȶ¨°æÏßË¢°ü£¬11ÔÂ28ÈÕ¸üРheatlevel agree  ...23456..230 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2015-11-28 275238176 qaz123666 2019-11-2 14:17
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ MIUI10 9.10.31ÖÕ½á°æ ÖíÌãƽã|´Öϸµ÷½Ú|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|Îȶ¨Á÷³©|³¤ÆÚ... attach_img bbk520 2019-11-1 3163 ddu6660 2019-11-1 11:21
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ MIUI10 9.10.31ÖÕ½á°æ ´¿¾»ÎÞÍƹã|ÖíÌãƽã|´Öϸµ÷½Ú|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|Îȶ¨Á÷³©|³¤Æڱر¸ bbk520 2019-10-31 275 dagewl 2019-10-31 15:22
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ AEX-P ¶à²ÊÔ­Éú ºÚÓò ÖÇÄܵ÷Ƶ ·ÉËÙÍõÕß Äں˵÷½Ì Magisk οص÷½Ú attach_img Kanganɳ 2019-10-31 381 Ò»ÏàÎÄ¿ÆÈÚºÏ 2019-10-31 15:15
[È«ÍøͨROM] ¡¾MIUI 9¡¿ºìÃ×Note3È«Íøͨ MIUI9¿ª·¢°æ7.8.28 Xposed+Ô­°æÉ̵ê+״̬À¸|°´¼ü+ÆƽâÖ÷Ìâ attach_img  ...23456..23 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-8-29 2748041 qaz123666 2019-10-31 10:02
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ MIUI10 8.8.18 ¹ú¼Ê°æ ħ¸ÄMIUI_ȥϵͳ¹ã¸æ_¿ª·¢½Ó¿Ú_ÕæÕýʵÓÃ_ÓÎ... attach_img  ...2 ÎÒ³ÔÎ÷ºìÊÁOo 2018-8-18 201311 qaz123666 2019-10-31 07:29
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3È«Íøͨ|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|»ªÀö±ÚÖ½|Ö÷Ìâ×ÔÓÉ|ͼ±ê¶¨Òå|Á÷³©Îȶ¨|¼«¶ÈÊ¡µç... attach_img  ...2 zyyccb 2019-10-31 12145 £È¨­§«£ç£Â£ï[Ï 2019-10-31 00:20
[È«ÍøͨROM] ºìÃ×note3È«Íø MIUI10¿ª·¢°æ 8.8.6 ÍêÃÀ¾«¼ò Ö÷ÌâÃâ·Ñ supersuȨÏÞ ×Ô¶¨ÒåÉèÖà AI¼Ó³Ö attach_img  ...234 call_meؼСؼҶ 2018-8-6 37944 ydzl89 2019-10-30 16:12
[Ë«ÍøͨROM] ºìÃ×Note3Ë«Íø MIUI9¿ª·¢ ¿ìÈçÉÁµç Ö÷ÌâÆƽ⠸ßЧÔËÐÐ ¶Å±ÈÒôЧ ¼òÔ¼ÃÀ»¯ ×îÐÂ˳»¬ attach_img  ...2345 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-4-18 571151 qq1372646142 2019-10-30 03:06

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-11-13 07:45 , Processed in 0.081452 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网