ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ºìÃ×Note 4XÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 11469

   Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×Note4XÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩºìÃ×Note4XÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬ºìÃ×Note4XÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
ºìÃ×Note4X±êÅä°æ²ÎÊý£º¸ßͨæçÁú625¡¢5.5Ó¢´ç1080P¡¢4100mAh´óµç³Ø¡¢ºóÖÃÖ¸ÎÆʶ±ð
  ºìÃ×Note4XÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º 577620601           ¢ÚȺ£º464158794
ÊÕÆð/Õ¹¿ª

×Ó°æ¿é

ROMË¢»ú°ü (1)

ºìÃ×Note 4XË¢»ú°üרÇø£¬ÕÒROM²»ÓÃÂÒÅÜÁË£¡PS£º°´Ê±¼äÅÅÐò

2931 / 12Íò
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6571 M44 2010-12-13 7885113209065 1433223YYYY ×òÌì 11:06
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3940 binbinshe 2015-2-15 472695281468 q1490336919 ×òÌì 21:47
±¾°æÖö¥ [Áª·¢¿Æ¸ßÅä°æROM] ºìÃ×note 4xÏßË¢¾Èשˢ»ú°ü/ºÚשˢ»ú°üROM+Ë¢»ú½Ì³Ì attach_img  ...23456..61 Àײ¼Ë¹ 2017-12-28 73118758 xinsuijiayu 2019-8-17 12:29
±¾°æÖö¥ [Áª·¢¿Æ¸ßÅä°æROM] £ûÕ˺ÅËø£ýºìÃ×note4x ¸ßͨÍêÃÀ¿ÉµÇ¼¿É¸üÐÂÏßË¢¹Ì¼þ attach_img ×·¡îÃÎÏë 2019-8-1 3176 xinsuijiayu 2019-8-1 10:44
±¾°æÖö¥ [Áª·¢¿Æ¸ßÅä°æROM] £ûÕ˺ÅËø£ýºìÃ×note4x ¸ßÅämtkÍêÃÀ¿ÉµÇ¼¿É»Ö¸´ÏßË¢¹Ì¼þ attach_img ×·¡îÃÎÏë 2019-8-1 4114 alfong_·Â 2019-8-1 10:42
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ºìÃ×Note4X±êÅä¹Ù·½TWRP3.1.1-0¸üРÐÂÈËÌû attach_img  ...2345 ÏÄ»¨Á÷Äê 2017-6-7 5222127 756472342 2019-4-27 14:29
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ºìÃ×Note4XÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[Áª·¢¿Æ¸ßÅä°æROM] ºìÃ×Note4XÁª·¢¿Æ MIUI10 9.8.23¹ú¿ª°æ ÖíÌãƽã|Xposed|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|Magisk|µç³ØÓÅ»¯... attach_img New bbk520 ×òÌì 14:34 049 bbk520 ×òÌì 14:34
[¸ßͨ±ê×¼°æROM] ºìÃ×Note4X¸ßͨ MIUI10 9.8.23¹ú¿ª°æ ÖíÌãƽã|Xposed|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|Magisk|µç³ØÓÅ»¯|... attach_img New bbk520 ×òÌì 14:31 040 bbk520 ×òÌì 14:31
[ÇóÖú] ºìÃ×note4X(4+64g)¸ßͨ°æµÚÈý·½recÎÊÌâ Òѻظ´ heatlevel  ...23456..10 ºì³¾ÓÐÇé¸ç 2018-1-3 1124840 msxjc 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note4X±êÅä°æµÚÈý·½ÖÐÎÄ´¥ÃþTWRP Recovery 3.1.0.0 Ë¢»úϵͳ by cofface 20170313 attach_img heatlevel agree  ...23456..543 ÆïÊ¿Íõ 2017-2-20 6513108858 ÄÏÀë 7 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ºìÃ×NOTE4X¸ßͨIEMIÎÞЧÔõô°ì£¬ÂÛ̳¶¼¹ä±éÁË Òѻظ´ ÎÞÓïµÄһĻ 2019-6-19 4164 OMOS 2019-8-17 22:07
[ÇóÖú] ÇëÎÊÏ´ó¼ÒÎҵĺìÃ×Note4xÁª·¢¿Æ°æÔõôˢÈë²»Á˵ÚÈý·½REC Òѻظ´  ...23456 leilongwu 2018-1-8 634001 Àî½Ü½ã 2019-8-11 23:13
[ÇóÖú] note4xÏÖÔÚÎÞ·¨Ë¢ÈëµÚÈý·½rec Òѻظ´  ...23456 13933503795 2018-2-14 673937 13953622467 2019-7-31 09:24
[ÇóÖú] ÊäÈë·¨ÎÊÌâ Òѻظ´ ÇïË®ÇàÒ 2019-5-5 3146 springmy 2019-7-26 11:01
[ÆÀ²â] СÃ׺ìÃ× A1988916a 2019-7-25 053 A1988916a 2019-7-25 17:49
[ÇóÖú] ºìÃ×Note4XÁª·¢¿ÆµÚÈý·½rec Òѻظ´ heatlevel  ...23456..10 afasfasf4345 2018-5-7 1097300 gnosheng 2019-7-4 01:45
[½Ì³Ì] ³É¹¦½â¾ötwrp±¸·ÝË𻵣¬»¹Ô­Ê±±¨´í255ÎÊÌ⣡£¡ ÎÞµÐ˧¼Ñ 2019-7-1 082 ÎÞµÐ˧¼Ñ 2019-7-1 16:44
[ÇóÖú] ºìÃ×note4x ¸ßͨ°æÍæÍõÕßһСʱµôµç¶àÉÙ£¿ Òѻظ´ ·ÉÍðÝÕ 2017-7-4 1277 lichao8872 2019-6-26 15:09
[½Ì³Ì] СÃ×¼¤»îÊÖ»ú£¬ÎÞ·¨µ÷³öÊäÈë·¨½â¾ö·½°¸ º®ÉÙ 2018-10-4 1893 AhtyDark 2019-6-21 23:56
[¹Ù·½¹Ì¼þ] ºìÃ×NOTE4X¸ßͨ Ô­³§ÏßË¢°ü attach_img  ...2 Çà´º£¬±éÌåÁÛÉË 2017-2-19 213450 ÎÞÓïµÄһĻ 2019-6-19 06:18
[ÇóÖú] »»ÁËÊÖ»úÆÁÄ»ºó£¬ÆÁÄ»ºáÏòÓÐÒ»¸öÇøÓòµã»÷£¬ÆÁÄ»²»Æð×÷Óã¬Ë­ÖªµÀÔõô»ØÊ lpt2338 2019-6-17 074 lpt2338 2019-6-17 13:10
[ÇóÖú] ÎÒË¢µÄm´óµÄ5Ô·ݿª·¢°æµÄMIUI10£¬ÔõôûÓÐÈËÁ³½âËø°¡£¬¿´½éÉÜÀïÃæÓÐ ÕÅ°ÁÖ® 2019-6-15 0155 ÕÅ°ÁÖ® 2019-6-15 08:34
[ÌÖÂÛ] ºìÃ×note4x½âÕË»§ËøË¢°üºó£¬ÏÖÔÚËÀ»ú״̬£¬¾È»îÁ˶ªÁË´®ºÅ laobaitao 2019-3-14 2254 billychiu 2019-6-8 16:59
[ÇóÖú] ºìÃ×note4x 32G°æ Ë¢µÚÈý·½RECÖØÆôºóºÚÆÁ Òѻظ´  ...2 ·çÓêÎÞ×èSD 2018-1-11 201983 jy41888 2019-6-4 07:53
[ÇóÖú] ºìÃ×Note4xÔõôˢ¶Å±ÈÒôЧ ÐÂÈËÌû QQ2193937712 2019-5-29 0115 QQ2193937712 2019-5-29 18:54
[½Ì³Ì] £¨×ª£©ºìÃ×Note4X(¸ßÅä°æMTK)µÚÈý·½ÖÐÎÄ´¥ÃþTWRP Recovery  ...2 seyue 2017-4-24 147127 wsrlgg 2019-5-17 10:32
[ÌÖÂÛ] ÏÖÔڵĺìÃ×note4x 625 ÏÖÔÚ»¹ÊǺܼáÇ¿ ²»¿¨¶Ù saiyiran 2019-5-15 1222 ½Û×Ó´óʦ 2019-5-15 18:54
[ÌÖÂÛ] ¼ìÁË2016050ÊǺìÃ×note4»¹ÊǺìÃ×note4x ¹¬ÐËÉú 2017-4-6 1198 13820057957 2019-5-13 04:05
[ÌÖÂÛ] HMnote4X.MIUI10.2 ºÚãÐ æÇÃÀ¹Ù·½ ºËÐÄ¿ª¹Ø AI¿ì³å CPUµ÷µç ÓÎÏ·¸ßЧ ×îÇ¿Á÷³©ÑøÀÏ ¸úÎÒ×°£¬Ò×ÊÜÉË 2019-5-10 2226 ¸úÎÒ×°£¬Ò×ÊÜÉË 2019-5-10 10:03
[ÇóÖú] ÄÄλ´óÉñ¿ÉÒÔ¿ÆÆÕÏÂBaikal¡¢Havoc¡¢Arrow¡¢crDroid¡¢Bootleg¡¢Lineage cocoleiray 2019-5-3 0172 cocoleiray 2019-5-3 14:51
[ÇóÖú] ³Áµ× ¹þÓ´¹£ 2019-4-29 0100 ¹þÓ´¹£ 2019-4-29 21:03
[ÇóÖú] Ö±½Ó¿¨Ë¢¿ÉÒÔÂð Òѻظ´ 1364322951 2019-4-26 1126 _frigate 2019-4-26 21:04
[ÇóÖú] СÃ×8 9.0Ë¢ÈëgappsµÇ¼Google½çÃæ¾ÍºÚÆÁÊÇΪɶ£¿ shangjianbi 2019-4-15 0158 shangjianbi 2019-4-15 21:32
[Èí¼þÓÎÏ·] È«ÍøÊ×·¢ºìÃ×note4XµÄµÚÈý·½recovery,Ò»¼üË¢Èë2ÔÂ20ºÅ¸üРattach_img  ...2 …cÉZm¼ÇÒä 2017-2-16 1310691 135555 2019-4-13 20:31
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note4X±êÅä°æTWRP3.2.1-OrangeFox Recovery Project [R5.1] attach_img cloudy059 2018-7-15 42230 renanzh 2019-4-10 15:38
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note4X Qualcomm HS-USB Diagnostics 900E״̬ϲð»ú¶Ì½ÓË¢»ú¾Èש ÐÂÈËÌû attach_img  ...2 ska449 2017-3-4 1515439 renanzh 2019-4-7 20:48
[ÇóÖú] ºÃ¾ÃûÀ´ÁË£¬ 18664100290 2019-4-2 094 18664100290 2019-4-2 17:31
[ÆÀ²â] mido YLIF 2019-3-27 0135 YLIF 2019-3-27 18:22
[ÇóÖú] ÓÐЩÈ˶ÔÓÚËùÓÐÆÁÒ²¶¼ÊÇÒ»ÊÓͬÈʵġ£¡£ÄÜÂò¸öºÃÊÖ»ú¶¼²»ÈÝÒ×»¹ÔÚºõʲôÆÁÄ»£¿ glxl4639 2019-3-25 0113 glxl4639 2019-3-25 14:43
[ÇóÖú] Ë­ÖªµÀ Ôõô°ÑÒ»¸ö Á¬½Ó ×ö³ÉÒ»¸ö¿ÉÒÔÔÚÊÖ»ú×ÀÃæÉϵÄͼƬ mixiangzhi 2019-3-21 0112 mixiangzhi 2019-3-21 22:49
[ÇóÖú] ¹ØÓÚºìÃ×NOTE4X£¨¸ßͨ£© 3+32Ö÷°åµÄÎÊÌâÇóÖú njzhh 2019-3-3 2180 njzhh 2019-3-21 10:14
[ÇóÖú] ÎÊÒ»ÏÂÊÖ»·3¿ÉÒÔÊÖ»ú¶Ë²éÕÒÕ𶯠ҲÄÜ̧ÊÖÁÁÆÁ ¾ÍÊDz»ÄÜ´¥Ãþ ÕâÊÇͨ²¡Âð Ë÷ºÍ·ç 2019-3-16 0129 Ë÷ºÍ·ç 2019-3-16 15:02
[ÇóÖú] СÃ×8ÊÖ»úÔõôËÑË÷²»µ½beats solo3 wirelessÎÞÏßÀ¶ÑÀ¶ú»ú wuweiyan 2019-3-13 0542 wuweiyan 2019-3-13 19:58
[ÇóÖú] ´ó¼ÒºÃ£¬ÇëÎÊϸÕÂòÁ˸ömix2s·¢ÏÖÇ°ÖÃÉãÏñÍ·ÅÄÕÕÓвÊÎÆÊÇʲôÇé¿ö£¬»¹ÊǶ¼Õý³£ÏÖÏ󡣡£ qinaoxue 2019-3-10 099 qinaoxue 2019-3-10 10:37
[ÇóÖú] ·Ç¹Ù·½µÄÉý¼¶²»ÁË°¡£¬Ôõô¸ã Bassa 2019-3-9 0101 Bassa 2019-3-9 02:50
[ÇóÖú] Ϊʲô´øÉÏͼƬÌáÎʲ»Á˵ģ¿¡£ËãÁËÌáÎÊÌâÁË£¬ÎÒÊÖ»úÊÖ¶¯Éý¼¶²»ÁËÊǷǹٷ½ÏµÍ³Éý¼¶²»ÁË°¡Ôõô¸ã Bassa 2019-3-9 0105 Bassa 2019-3-9 02:50
[ÌÖÂÛ] 17ÄêÓúìÃ×note4x£¬18ÄêÓúìÃ×note5£¬ÏÖÔÚÓÃСÃ×8se ccl1294 2019-3-3 1142 chh15678374711 2019-3-7 14:37

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-8-25 06:01 , Processed in 0.512790 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网