ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
°æÖ÷: ½¥Ç³
   Òƶ¯ÊåÊåСÀ±½·ÊÖ»úÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦Îª¹ã´óÍøÓÑÌṩСÀ±½·ÊÖ»ú¹Ù·½ROMË¢»ú,СÀ±½·ÊÖ»úÉý¼¶¹Ì¼þ,СÀ±½·ÊÖ»úÒ»¼üROOT½Ì³Ì,СÀ±½·ÊÖ»úÈí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ,СÀ±½·ÊÖ»úUSBÇý¶¯,СÀ±½·ÊÖ»ú²úÆ·²ÎÊý,СÀ±½·ÊÖ»úÆÀ²â,СÀ±½·ÊÖ»úÏúÊÛ¼Û¸ñ,ÊÇÄú¹ºÂòСÀ±½·ÊÖ»úʱ×îÓмÛÖµµÄÒÀ¾Ý¡£
СÀ±½·ÊÖ»úÂÛ̳ÊÇÒ»¸öÐÂÂÛ̳£¬Ä¿Ç°Ð¡À±½·ÊÖ»ú×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíÌî³ä£¡
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6581 M44 2010-12-13 7897113653989 18877336934 ×òÌì 23:18
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  СÀ±½·ÊÖ»úÂÛ̳-СÀ±½·ÊÖ»ú¹ÙÍøË¢»ú°üROOT½Ì³Ì - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
  [½Ì³Ì] °Ù±äROMdiy¹¤¾ßÏäÒ»¼üROOT±±¶·Ð¡À±½·Q1¾«¼ò¼°ÃÀ»¯¡¢¹È¸èGMSÒ»¼ü°²×°»òжÔصÈDIY½Ì³Ì£¡ attach_img heatlevel  ...23456..32 ROMDIYing 2013-4-30 38027682 ss520dj 4 ÌìÇ°
  [½Ì³Ì] СÀ±½·LA5-LÏßË¢°ü+¹¤¾ß+½Ì³Ì Ìì¿ÕµÄÄÇĨÑô¹â 2016-1-24 91447 2221837630 2019-10-9 01:43
  [ÇóÖú] la-v11 ¿ÉÒÔË¢oppo romÂ𣿠chaoyouyi 2019-5-21 0203 chaoyouyi 2019-5-21 01:56
  [ÇóÖú] Çó£ºÀ±½· GM-Q11µÄË¢»ú°ü¼°root Òѻظ´ z-h-j 2018-7-5 11392 qinpin 2018-12-30 16:01
  [ÆÀ²â] ×îÐÂСÀ±½·ROOT·½·¨ £¡±¾ÈËÇײâ³É¹¦£¡£¡£¡ heatlevel agree  ...23456..7 ·ËÀà·¢ 2013-4-21 8230529 ²»ÒªÌ«ÃÀÀö 2018-12-30 11:21
  [Ë¢»ú°ü] Ë«ºËСÀ±½·LA-I°²×¿4.04¾«¼ò¼ÓÇ¿¿¨Ë¢ROM°üV2.0£¡ÍêÃÀÌåÑ飡 attach_img heatlevel  ...23456..129 ³Â³¿ 2012-9-3 154255221 »ÙÃðÐÜ 2018-8-30 11:50
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·LA7-L¾Èש°ü£¬Çײâ¿ÉÓᣠattach_img  ...2345 СÓÆgg 2017-3-5 555984 2221837630 2017-11-18 08:03
  [Ë¢»ú°ü] GM-T1 ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..10 644235441 2017-2-16 1169273 hsbgjsj 2017-7-20 11:33
  ÐüÉÍ [ÇóÖú] ºìÀ±½·Q6µÄroot Ë­ÓÐÇó ¸æÖª £¬Á½¸öÍíÉ϶¼Ã»Ë¯¾õÁË ÐÂÈËÌû - [ÐüÉÍ 5 ¹±Ï×] zgs353 2017-6-13 01437 zgs353 2017-6-13 08:49
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·ÈÎÐÔ°æLA2SÊ׸öÓÅ»¯ÏßË¢¾Èש°ü+ƽ̨+Çý¶¯+½Ì³Ì attach_img  ...23456..13 1099438829 2016-5-26 15216606 zy60701 2017-6-6 20:49
  [½Ì³Ì] СÀ±½·LA1-LÏßË¢°ü+¹¤¾ß+½Ì³Ì attachment Ìì¿ÕµÄÄÇĨÑô¹â 2016-1-24 31244 625602230 2017-6-5 22:03
  [ÌÖÂÛ] ÊÇ·ñÓÐÈËÔÚÍæ°¢ÀïÔƵÄROM ÐÂÈËÌû Miles_KING 2017-6-1 0562 Miles_KING 2017-6-1 13:03
  ÐüÉÍ [ÇóÖú] СÀ±½·¾­µäµÄË¢»ú°ü Òѻظ´ - [ÐüÉÍ 5 ¹±Ï×] attachment zc646720218 2016-8-1 11378 dkkeijf 2017-5-19 12:26
  [ÇóÖú] ÇóÖúСÀ±½·xmwµÄyunosÈçºÎË¢°²×¿ ÐÂÈËÌû sfy521 2017-5-5 0686 sfy521 2017-5-5 19:29
  [ÇóÖú] СÀ±½·gm q5 root Òѻظ´ ³¯Ñô¿Æ¼¼ 2016-12-13 23787 lx0036 2017-4-12 19:09
  [ÇóÖú] СÀ±½·s3 root ÐÂÈËÌû @°µÐdz½ 2017-3-23 0636 @°µÐdz½ 2017-3-23 17:47
  [Èí¼þ] СÀ±½· LA2-T LA2-W Ô­³§ÏßË¢°ü attachment hsxjwx 2015-11-29 112374 qxdnfxy 2017-2-28 23:59
  [Ë¢»ú°ü] ×°»úÊ×Ñ¡£¡Ë«ºËСÀ±½·LA-I°²×¿4.04¾«¼ò¼ÓÇ¿¿¨Ë¢×°»ú°æ£¡ attach_img heatlevel  ...23456..84 ³Â³¿ 2012-8-26 100741465 myd712 2017-2-13 14:38
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·ËĺËM3 ROMË¢»ú°üÏÂÔØ ÐÂÈËÌû heatlevel  ...23456..40 wzl0530 2013-10-7 47825927 13121663514 2017-1-24 17:59
  [Ë¢»ú°ü] ±±¶·Ð¡À±½·LA-IË¢»ú°üG´óNovotool¼«ËÙÁ÷³©4.0.4 attach_img agree  ...2345 sj205a 2013-12-26 4911496 abylkw 2017-1-24 15:20
  [Ë¢»ú°ü] ¡¾Ð¡À±½·M3¡¿ °¢ÀïÔÆ µÚ39ÆÚ |È¥ROOTÌáʾ|ÍêÃÀROOT|ÈÎÒâÊÖ»úÖúÊÖ attach_img  ...23 qq718986984 2014-9-14 267163 wg000527 2017-1-23 20:38
  [ÌÖÂÛ] ±¾ÈËÓÐСÀ±½· ºìÀ±½· gm q1¿¨Ë¢°üºÍÏßË¢°ü ÐÂÈËÌû 2214585796 2017-1-15 0858 2214585796 2017-1-15 14:51
  [ÇóÖú] ¸ÕÈëÊÖСÀ±½·HLJ-GM-Q1²»ÄÜROOTË­ÄÜROOTÇó´Í½Ì ÐÂÈËÌû zkzeng 2016-7-12 34985 weihuiya 2017-1-4 20:25
  [½Ì³Ì] СÀ±½·LA6-LÏßË¢°ü+¹¤¾ß+½Ì³Ì Ìì¿ÕµÄÄÇĨÑô¹â 2016-1-14 12278 ykrtjt 2016-12-9 22:55
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·m1¿¨Ë¢°üAndroid 4.1.2 attach_img  ...2 ¨ÆÂåؼСĬáê 2014-9-2 184886 FDGSDFGFD 2016-12-8 14:22
  ÐüÉÍ [ÇóÖú] СÀ±½·la6lÇóÖú Òѻظ´ - [ÐüÉÍ 20 ¹±Ï×] ÕÅ¿­MAX 2016-12-7 2748 ÕÅ¿­MAX 2016-12-8 00:31
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·M1 Ô­³§¼«Ö´¿¾» ROMÊ¢×°·¢²¼!£¨¸üÐÂV0116£© attach_img  ...2 ÌìÈ»ÕáÌÇ 2013-7-24 124923 FDGSDFGFD 2016-12-7 16:05
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·5Ë¢»ú°ü ¹Ù·½V0112ÏßË¢°ü ÁªÍ¨4G°ærom attach_img sbmhd 2015-10-19 72915 whq830 2016-11-11 09:36
  [Ë¢»ú°ü] ¡¾Ð¡À±½·M3¡¿¡¾MIUI¡¿×îÖÕ°æ|ÐÞ¸´ËùÓдíλ|¸ü»»Ä¬ÈÏÖ÷Ìâ|MTKTweak attach_img  ...2345 qq718986984 2014-9-7 4810389 13121663514 2016-11-3 08:21
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·M1 ÒÆÖ²ÌìÓïU86 1G---µÚ¶þ°æ attach_img  ...23456 zhouzhou! 2013-9-4 6911901 fiye 2016-11-2 20:35
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·3SË¢»ú°ü »ùÓÚ×îÐÂLA 1.3 Ê¡µç ħȤ½çÃæ ATX Êʵ±¾«¼ò ÐÂÈËÌû attach_img ×Ôµ¼¡¢×ÔÑÝ 2014-9-23 82043 kanny_vk 2016-10-18 20:27
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·5Ë¢»ú°ü ¹Ù·½V0107ÏßË¢°ü Òƶ¯°æ(PRO)rom attach_img  ...23 sbmhd 2015-10-19 277700 cdrrr 2016-10-5 17:47
  ÐüÉÍ [ÇóÖú] ³äµçûÓз´Ó¦ Òѻظ´ - [ÐüÉÍ 5 ¹±Ï×] ÕÅСÀÚ 2016-9-30 21261 ¹ÛÄî 2016-9-30 17:57
  [Ë¢»ú°ü] ¡¾Ð¡À±½·M3(LA-M1-1)¡¿¡¾Çà´º°æ+ÆÕͨ°æ¡¿°Ù¶ÈÔÆ47ÆÚ ÐÂÈËÌû attach_img  ...234 qq718986984 2014-4-21 419486 13573729905 2016-9-29 15:12
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·-miuiÃÀ»¯°æ ÐÂÈËÌû attach_img  ...2 ʤʤ 2012-11-12 1513094 havelunch2003 2016-9-27 23:16
  [Ë¢»ú°ü] ÷È×å¸ßÇå±ÚÖ½ ÌØÃÀ¡¢×Ô¼ºÌáÈ¡µÄ attach_img  ...23456..8 Å·´óÅÚ1999 2015-4-30 889811 bcose 2016-9-16 23:08
  [ÇóÖú] ÊÖ»úÒ»Ö±ÏÔʾ¿ª»ú¶¯»­¾ÍÊDz»½øÖ÷½çÃæ ÐÂÈËÌû ÀîÔƽ­ 2016-8-18 11031 ÀîÔƽ­ 2016-8-18 03:58
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·3SË¢»ú°ü »ùÓÚ¹Ù·½118 ¼ÓÈëÍêÃÀroot ¸ß¼¶ÉèÖà ¼ÓÇ¿°æ attach_img åë³ßؼÌìÑļä 2014-9-17 42247 µ­Ä«ÖñÎÆ 2016-7-20 13:59
  [ÇóÖú] Ë­ÓÐ×îа汾µÄСÀ±½·LA9-LµÄË¢»ú°ü¼°Ë¢»úÈí¼þ ÐÂÈËÌû ¶ÄÂíÈË 2016-6-24 0754 ¶ÄÂíÈË 2016-6-24 13:46
  [Ë¢»ú°ü] °¢ÀïÔÆOSË¢»ú°ü£¬Ð¡À±½·LA-2µÈÊÖ»úÖØÐÂË¢»Ø°¢ÀïÔÆ»³±§ÖС££¨Ç󾫻ªÇó¼ÓÁÁ£© ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..21 Ïë°¢ds 2013-1-21 24724109 13968574167 2016-6-12 17:42
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·LA_1 MIUI Ê¡µçÎȶ¨²ÅÊÇÍõµÀϵͳ¿ÉÑ¡°²×°Â·¾¶ attach_img Yuan365 2014-5-3 42803 auqtewfn 2016-6-8 16:19
  [Ë¢»ú°ü] ±±¶·Ð¡À±½·IË¢»ú°ü£¬ROMÏÂÔØ£¬»ùÓÚ¹Ù·½ ÓÅ»¯ ÃÀ»¯£¬Á÷³©Îȶ¨°æ WIFIÊ¡µç attach_img TG2014 2014-3-7 52063 ¤ÄϐæÞ¼S¨w¡Á 2016-6-8 16:19
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·LA-IÊ׸ö¹Ù·½4.0.4¾«¼òÓÅ»¯°æ£¬À±Ö­À±Î¶¡¢À±µÄ¾«²Ê heatlevel  ...23456..8 aleen 2012-8-19 9322262 willy1987 2016-6-8 16:18
  [½Ì³Ì] СÀ±½·ÊÖ»ú¹Ù·½ROMÏßË¢½Ì³Ì wzl0530 2013-10-7 64876 ´¨ÉÏ´ó¾® 2016-5-22 14:19
  [Ë¢»ú°ü] СÀ±½·M2»ùÓÚ¹Ù·½×îÐÂ120£¬ÒÆÖ²°²×¿4.4×ÀÃ棬ÓÅ»¯£¬¾«¼ò£¬Ê¡µç£¬Îȶ¨~ ÐÂÈËÌû attach_img  ...2345 38942990 2013-12-11 5811366 lpl8899 2016-5-12 19:15

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  © 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2019-11-17 05:50 , Processed in 0.597661 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网