ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
²é¿´: 15178|»Ø¸´: 299
´òÓ¡ ÉÏÒ»Ö÷Ìâ ÏÂÒ»Ö÷Ìâ

[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA880¿¨Ë¢°ü»ùÓÚ¿ª·¢°æMIUIÖÆ×÷µÄ×îаæÃëɱԭÉúÍêÈ«ÎÞbug¼«¶ÈÁ÷³©ÏòÍêÃÀ¿¿½ü

  [¸´ÖÆÁ´½Ó]
Ìøתµ½Ö¸¶¨Â¥²ã
Â¥Ö÷
·¢±íÓÚ 2014-10-16 18:10:20 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß »ØÌû½±Àø |µ¹Ðòä¯ÀÀ |ÔĶÁģʽ

ÁªÏëA880

»úÐÍÃû³Æ:ÁªÏëA880
°²×¿°æ±¾:4.2
ROM×÷Õß:jiashen
ROM°æ±¾ºÅ:A880_jiashen_4.10.16
²Î¿¼À´Ô´:
ROMÌصã¼ò½é:MIUIºÃÓòÅÍõµÀ
ROMÌصã¼ò½é:MIUIºÃÓòÅÍõµÀ
±¾Ìû×îºóÓÉ ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ ÓÚ 2016-3-1 14:28 ±à¼­

Ö§³ÖÐͺţºÁªÏëA880
»ùÓÚ×îйٷ½°ü¾«ÐÄÖÆ×÷
·¢²¼Ê±¼ä£º20141016
ROM½éÉÜ
1£¬ÐźÅÕý³£
2£¬Ïà»úÕý³£
3£¬À¶ÑÀÕý³£
4£¬WIFIÕý³£
5£¬WIFIÈȵãÕý³£
6£¬GPSÕý³£
7£¬ÖØÁ¦¸ÐÓ¦Õý³£
8£¬´ø¸½¼ÓÉèÖÃ
9£¬¸ü¶àÇë×ÔÐвâÊÔ£¨ÈçÓÐBUGÇ뾡¿ì»Ø¸´£©

Óοͣ¬Èç¹ûÄúÒª²é¿´±¾ÌûÒþ²ØÄÚÈÝÇë»Ø¸´
ÒÑÓÐ 1 ÈËÆÀ·Ö¹±Ï× ÊÕÆð ÀíÓÉ
hylaman + 10 ÕýÔÚÓÃÕâ¸ö£¬»ù±¾ÍêÃÀ

×ÜÆÀ·Ö: ¹±Ï× + 10   ²é¿´È«²¿ÆÀ·Ö

ɳ·¢
 Â¥Ö÷| ·¢±íÓÚ 2014-10-16 18:12:17 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß
¾«Æ·×ÊÔ´£¬Ç¿ÁÒÍƼö£¡
»Ø¸´

ʹÓõÀ¾ß ¾Ù±¨

ÌÙÒÎ
·¢±íÓÚ 2014-10-16 18:16:27 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß
Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥

 

»Ø¸´

ʹÓõÀ¾ß ¾Ù±¨

°åµÊ
·¢±íÓÚ 2014-10-16 18:16:45 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß
Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥Öö¥

 

»Ø¸´

ʹÓõÀ¾ß ¾Ù±¨

±¨Ö½
 Â¥Ö÷| ·¢±íÓÚ 2014-10-16 18:42:43 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß
¾«Æ·×ÊÔ´£¬Ç¿ÁÒÍƼö£¡
»Ø¸´

ʹÓõÀ¾ß ¾Ù±¨

µØ°å
·¢±íÓÚ 2014-10-16 18:48:15 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß
¸Ðл¥Ö÷µÄÈÈÐÄ·ÖÏí

 

»Ø¸´

ʹÓõÀ¾ß ¾Ù±¨

7#
·¢±íÓÚ 2014-10-16 19:15:54 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß
¸Ðл´óÉñΪ880×öµÄMIUI     Ò»ÆðΪ880¼ÓÓÍ

 

»Ø¸´

ʹÓõÀ¾ß ¾Ù±¨

8#
·¢±íÓÚ 2014-10-16 19:24:18 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß
¾«Æ·×ÊÔ´£¬Ç¿ÁÒÍƼö£¡
»Ø¸´

ʹÓõÀ¾ß ¾Ù±¨

9#
·¢±íÓÚ 2014-10-17 14:06:39 À´×ÔÊÖ»ú°æ | Ö»¿´¸Ã×÷Õß
4645457678934843789ÈÃÄãÃ÷Ã÷Ã÷Ã÷ÄãÃ÷Ã÷Ã÷ÄãºÃÄ¥ÆÆÆÅÆźóÃ÷¸öÄãÃÇ

 

»Ø¸´

ʹÓõÀ¾ß ¾Ù±¨

10#
·¢±íÓÚ 2014-10-17 17:49:48 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß
zjoic a a a

 

»Ø¸´

ʹÓõÀ¾ß ¾Ù±¨

11#
·¢±íÓÚ 2014-10-17 18:03:29 À´×ÔÊÖ»ú°æ | Ö»¿´¸Ã×÷Õß
Èç¹ûÄúÒª²é¿´±¾ÌûÒþ²ØÄÚÈÝÇë»Ø¸´

 

»Ø¸´

ʹÓõÀ¾ß ¾Ù±¨

12#
·¢±íÓÚ 2014-10-17 20:11:37 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß
fsdafs

 

»Ø¸´

ʹÓõÀ¾ß ¾Ù±¨

ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ»ØÌû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-10-21 22:54 , Processed in 0.247949 second(s), 20 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网